Staf Nimmegeers - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Lokeren op 28 april 1940

Licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen - communicatiewetenschappen (KULeuven)
Licentiaat in de theologie (CKS / KULeuven)

Priester (aartsbisdom Mechelen-Brussel)

2003-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2003-2007 : ondervoorzitter van de Senaat

Officier in de Kroonorde (13 december 1993)
Ridder in de Leopoldsorde (14 november 1988)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
17/7/2003-3/10/2005 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/1/2004-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
1/4/2004-10/9/2004 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
10/9/2004-2/5/2007 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
10/9/2004-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
10/9/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
3/10/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie