Schriftelijke vragen van 3-3301 tot 3-3400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-3301 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Sportbeoefening - Stimulansen en fiscale maatregelen - Ondernemingen, clubs en amateursporters.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-3302 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Autokeuring - Aantal afgekeurde wagens - Boete voor laattijdige keuring en automobilisten zonder keuringsattest - Politiecontroles.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 8/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Aanvullend antwoord 21/12/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3303
3-3303 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Autokeuring - Aantal afgekeurde wagens - Boete voor laattijdige keuring en automobilisten zonder keuringsattest - Politiecontroles.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3302
3-3304 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Terreuraanslag - Hervorming van de brandweer - Eisen van Beprobel (Vereniging van Beroepsbrandweerofficieren).
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3305 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Schoonheidsinstituut - Gebruik van de laser - Nawerkingen - Voorstel van de federatie van dermatologen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 16/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3306 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Commissie vrouwen en ontwikkeling - Werkzaamheden en budget - 2003-2004.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Antwoord 14/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3307 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Justitie - Raad van State, Arbitragehof en Rekenhof - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-3308 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Sociaal-overlegorganen - Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Antwoord 17/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3309 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Justitie - Zittende magistratuur - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3310 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Justitie - Staande magistratuur - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 13/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3311 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Aanvullend antwoord 27/6/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3312
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3313
3-3312 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Antwoord 19/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3311
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3313
3-3313 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3311
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3312
3-3314 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Internationale samenwerking - Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie - Uitvoering van de begroting 2003 en 2004 - Gesteunde projecten.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Antwoord 19/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3315 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  PolitiŽle criminaliteitsstatistieken - Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit - Uitsplitsing naar mannen en vrouwen - 2004.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3316 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  PolitiŽle criminaliteitsstatistieken - Uitsplitsing naar mannen en vrouwen - Jaren 2000-2004.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Rappel 8/3/2006
  Verzending vraag 8/3/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3317 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Spoorwegen en stations - Rookverbod - Toepassing.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 30/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-3318 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Homeopathie - Opleidingen - Erkenning van diploma's en getuigschriften - Erkenning en bescherming van de titel van arts-homeopaat.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3319 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Erkenningscriteria - Conformiteit met de adviezen die uitsluitend werden uitgebracht door de Koninklijke Academie voor geneeskunde van BelgiŽ.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3320 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Erkenningscriteria - Numeriek criterium "patiŽntcontacten".
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3321 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Erkenningscriteria- Het ontbreken van een verwijzing naar de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 7/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3322 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Erkenningscriteria- Het ontbreken van een verwijzing naar de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3323 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Erkenningscriteria - Procedure bij ontstentenis van een erkenning en verschijning voor de kamer van de erkenningscommissie - Uitstel.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3324 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Homeopathische artsen - Ongerustheid met betrekking tot het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3325 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging in de commissie PatiŽntenrechten.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3326 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging van de beroepsvereniging in de beslissingsorganen, de commissies van huisartsen en het RIZIV.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 5/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3327 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten - Overgang van ambtenaren van niveau B naar niveau A - Vermindering van de anciŽnniteit.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Antwoord 17/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3328 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Overheidsdiensten - Taalpremie - Discriminatie tussen ambtenaren.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Antwoord 25/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3329 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn - Overgang van ambtenaren van niveau B naar niveau A - Geldelijke situatie.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 16/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3330 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vakantiegeld - Niveau van de voorheffing.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 5/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3331 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kernenergie - Nucleair afval - Alternatieve energievormen - Toekomstvisie.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Beslissing niet publicatie 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3332
3-3332 Hermans Margriet (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kernenergie - Nucleair afval - Alternatieve energievormen - Toekomstvisie.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 27/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3331
3-3333 Hermans Margriet (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Kyotoprotocol - Reductiedoelstellingen inzake de uitstoot van broeikasgassen - Geleidelijke uitstap uit de kernenergie - Garanties inzake de energievoorziening.
  Verzending vraag 20/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 7/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3334 Destexhe Alain (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Strijd tegen de vogelgriep - Maatregelen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3335 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Rwandacel.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3336 Destexhe Alain (MR) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Personeel en Organisatie - AbsenteÔsme.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Antwoord 25/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3337 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - AbsenteÔsme.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 4/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-3338 Destexhe Alain (MR) minister van Werk  
  Kinderoppas thuis - Federale of gewestelijke bevoegdheid.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3339 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - AbsenteÔsme.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3340 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechtbank- Interne post.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Voorlopig antwoord 13/10/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 9/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Aanvullend antwoord 30/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-3341 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3342 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbaar ambt - Openstelling voor vreemdelingen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Antwoord 25/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3343 Martens Bart (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Interpolitiezones - Toezicht op de milieuwetgeving - Milieucellen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3344 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kraken van leegstaande panden - Uitzettingen - Vervolgingen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Voorlopig antwoord 13/10/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3345
3-3345 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kraken van leegstaande panden - Uitzettingen - Vervolgingen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3344
3-3346 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Bank van De Post - Gegevens van de klanten - Kopie van de identiteitskaart.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3347 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Politieke mandaten - Bevoegdheid van politieke partijen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Antwoord 4/10/2005
  Beslissing niet publicatie 4/10/2005
3-3348 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Reductieprogramma - Uitvoering, toezicht en sancties.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3349 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Biobrandstoffen - Productnormen.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 7/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
3-3350 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Veiligheid van de luchtvaart - Zwarte luchtvaartlijst - Vermelding van landen in plaats van maatschappijen.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Beslissing niet publicatie 13/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3351
3-3351 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Veiligheid van de luchtvaart - Zwarte luchtvaartlijst - Vermelding van landen in plaats van maatschappijen.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 30/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3350
3-3352 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Betalingsachterstand bij handelstransacties - Toepasbaarheid van de Europese en Belgische regelgeving op financiŽle producten die worden aangeboden aan ondernemingen.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 10/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-3353 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Metaboolsyndroom bij de Belgische bevolking - Gevaren van hoge bloeddruk en zwaarlijvigheid.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 8/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3354 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  NMR-scanners - Vermindering van het terugbetaalde bedrag.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
3-3355 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbraken in woningen - Beveiliging van huizen van vakantiegangers.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-3356 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Verwondingen bij arrestaties.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-3357 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampenplannen - Afkondiging - Geactualiseerde plannen op gemeentelijk niveau.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-3358 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belastingsaangifte - Privacy - Brievenbussen aan belastingkantoren.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 18/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-3359 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 26/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3360 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 25/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3361 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 6/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3362 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3363 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3364 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3365 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 9/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3366 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Aanvullend antwoord 17/11/2005
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3367 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3368 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 21/10/2005
  Beslissing niet publicatie 21/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3369 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3370 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 19/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3371 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 4/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3372 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 16/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3373 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3374 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 27/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3375 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 15/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3376 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 26/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3377 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3378 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 22/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3379
3-3379 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten.
  Verzending vraag 23/9/2005
  Antwoord 5/10/2005
  Beslissing niet publicatie 5/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3359
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3360
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3361
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3362
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3365
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3366
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3367
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3368
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3371
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3378
3-3380 Detraux Francis (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenis van Doornik - Disfuncties.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 27/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-3381 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aidsbestrijding - Uganda - Houding Verenigde Staten.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Rappel 5/12/2005
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3382
3-3382 Hermans Margriet (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Aidsbestrijding - Uganda - Houding Verenigde Staten.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3381
3-3383 Noreilde Stefaan (VLD) minister van Mobiliteit  
  Modelluchtvaart - Actualisatie van een ministeriŽle omzendbrief.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-3384 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Uitvoering van de wet van 13 juli 2005.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Antwoord 28/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3385 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Informatie-overdracht tussen de diensten - Uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 6/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3386 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  PET-scanners in ziekenhuizen - Inventarisatie.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 24/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3387 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inbraakpreventie - Premies van steden en gemeenten - Resultaten.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
3-3388 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampenfonds - Behandelde dossiers.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Antwoord 8/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3389 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Frans drugstoerisme in Gent, Luik en Bergen - Processen-verbaal - Vervolgingen - Politionele samenwerking met Frankrijk.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Voorlopig antwoord 2/12/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3390
3-3390 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Frans drugstoerisme in Gent, Luik en Bergen - Processen-verbaal - Vervolgingen - Politionele samenwerking met Frankrijk.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 28/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3389
3-3391 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Politiepersoneel - Betrokkenheid bij fraude of oplichting.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Antwoord 7/10/2005
  Beslissing niet publicatie 7/10/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3392
3-3392 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Betrokkenheid bij fraude of oplichting.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 7/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-75 19/9/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3391
3-3393 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderverwaarlozing - Plaatsing van kinderen door de jeugdrechter.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 21/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
3-3394 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antidepressiva - Vergoedingsvoorwaarden - Herziening.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 12/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
3-3395 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsenverkiezingen.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
3-3396 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Provinciale Geneeskundige Commissies - Benoemingsbesluiten.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3397 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dringende medische hulpverlening - Spoeddiensten - Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor gezondheidszorg.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Rappel 22/3/2006
  Verzending vraag 22/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Antwoord 28/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
3-3398 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Ingezette agenten bij het "Harleytreffen" te Leopoldsburg - Prestatie en kosten.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Rappel 22/3/2006
  Verzending vraag 22/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Antwoord 8/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-3399 Beke Wouter (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Verkeerssignalisatie - 30 km/u aan de schoolpoorten - Variabele borden.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 2/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3400 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Boeddhisme - Erkenning als eredienst.
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 21/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005