Schriftelijke vragen van 3-301 tot 3-400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-301 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Taalkaders.
  Verzending vraag 6/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-302 Van Peel Marc (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Digitale identiteitskaarten - De Post - Uitreiking - Kostprijs.
  Verzending vraag 6/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 3/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-303 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van FinanciŽn  
  Overheidsactiva - Consolidatie - Koninklijk besluit - Toepassing.
  Verzending vraag 6/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 4/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-304 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gegevensbank Juridat - Updating.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 14/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-305 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Visa en verblijfsvergunningen - Biometrische identificatiemethodes - Toepassing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Voorlopig antwoord 12/11/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 20/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-306 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Jaarlijks verslag van de minister met betrekking tot de toepassing van de taalwet in bestuurszaken.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-307 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassade te Kiev - Taalgebruik.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 6/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-308 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Treinen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 5/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Aanvullend antwoord 24/3/2004
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-309
3-309 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS - Stations - Treinen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 28/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-308
3-310 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers en illegalen - Vingerafdrukken - Eurodac-systeem - Toepassing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-311 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele veiligheid - Hervorming.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-312 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones die in Vlaams-Brabant gelegen zijn - Personeelsbezetting.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-313 Vandenberghe Lionel (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Belgisch Leger - Groeten van de nationale hymnes van de cultuurgemeenschappen van BelgiŽ door militairen.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 3/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
3-314 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving - Belgisch Focal Point - Koninklijk besluit van 29 juni 2003 - Uitvoering.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 4/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-315 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Gigantische stroompannes in de geÔndustrialiseerde landen - Maatregelen in BelgiŽ.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 5/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-316 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Selor - Taalexamens - Functionele taalkennis - Slaagpercentage.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 12/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-317 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 17/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 10/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-318 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Voorlopig antwoord 4/11/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Antwoord 15/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-319 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 6/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-320 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 13/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-321 Vanhecke Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 25/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-322 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Werk en Pensioenen  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 1/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-323 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-324 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 15/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-325 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-326 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-327 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 20/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-328 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-329 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 4/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Aanvullend antwoord 25/11/2003
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Aanvullend antwoord 8/12/2003
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-330 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Middenstand en Landbouw  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 4/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-331 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 4/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-332 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 27/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-333 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 12/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-334 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 3/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-335 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-336 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Antwoord 3/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-337
3-337 Vanhecke Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing.
  Verzending vraag 8/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 2/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-318
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-319
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-320
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-321
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-322
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-323
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-324
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-336
3-338 Vanhecke Frank (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Embryoselectie voor therapeutische doeleinden - Behandeling bij buitenlanders in BelgiŽ.
  Verzending vraag 9/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 17/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-264
3-339 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie - Implementatie van de Europese regelgeving in het interne recht.
  Verzending vraag 9/10/2003
  Antwoord 12/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-289
3-340 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-342
3-341 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affaires en rechten van de mens door de Scientology Church.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 14/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-342
3-342 Galand Pierre (PS) minister van FinanciŽn  
  Sekten - Onwettige praktijken - Opening te Brussel van een Europees bureau voor public affairs en rechten van de mens door de Scientology Church.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 7/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-341
3-343 Galand Pierre (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdragen - Procedure voor het sluiten.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 20/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-344 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Verlof om peroonlijke redenen - Opnieuw in dienst nemen van het personeelslid.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 9/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-345 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procťdures d'obtention de la nationalitť belge - Personnes ne pouvant se procurer un acte de naissance ou un acte de notoriťtť - Dťclaration sous serment.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Valt buiten de bevoegdheid 26/11/2003
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-451
3-346 Nyssens Clotilde (cdH) minister van FinanciŽn  
  Hallepoort - Renovatie - Bestemming.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-347 Verreycken Wim (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Raad van bestuur - Personeel.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Antwoord 13/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-348 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken - Weigering.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Antwoord 12/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-349 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Parketsecretarissen, griffiers en magistraten - Ouderschapsverlof.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 12/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-350 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Blindengeleidehonden - Weigering van toegang - Vervolging.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Voorlopig antwoord 3/11/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Antwoord 2/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-351 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerden - SMS-balkjes op televisie - Misbruik.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 25/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-352 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Overheidsbedrijven - Pesten op het werk.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Voorlopig antwoord 3/11/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Antwoord 23/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-353
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-354
3-353 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Pesten op het werk.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 21/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-354
3-354 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Overheidsbedrijven - Pesten op het werk.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Voorlopig antwoord 1/12/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-352
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-353
3-355 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid - Camisea-project in Peru.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Antwoord 27/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-356
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-357
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-358
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-359
3-356 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid - Camisea-project in Peru.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 10/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-355
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-357
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-358
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-359
3-357 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid - Camisea-project in Peru.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 10/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-355
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-356
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-358
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-359
3-358 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 3/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-355
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-356
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-357
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-359
3-359 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van FinanciŽn  
  Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 21/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-355
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-356
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-357
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-358
3-360 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Overheidsorganismen - Participaties in vennootschappen.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 11/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-300
3-361 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen  
  Schepen - Begassing - Veiligheidsnormen.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Antwoord 18/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
3-362 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van FinanciŽn  
  Belastingaangifte - Vrijgestelden.
  Verzending vraag 16/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 16/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-363 Ramoudt Didier (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Antwoord 1/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-364
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-365
3-364 Ramoudt Didier (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Antwoord 21/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-365
3-365 Ramoudt Didier (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid  
  Sociale werkplaatsen - Doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 22/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-364
3-366 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk en Pensioenen  
  Arbeidstijd - Invloed van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Antwoord 25/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-367 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Antibiotica - Productie voor diergeneeskundig gebruik.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 12/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-368 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsensyndicaten - Financiering.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 2/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-369 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Erkende huisartsenkringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Financiering.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Rappel 2/12/2005
  Verzending vraag 2/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 3/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-370 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Anticonceptiepil - Terugbetaling.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 11/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
3-371 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Klinische biologie en medische beeldvorming - Verschillen in voorschrijfgedrag.
  Verzending vraag 17/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 9/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-372 Laloy Marie-Josť (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Irak - Sturen van Turkse troepen.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-373 Nyssens Clotilde (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Lijn 26 - Uitbating.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-374 Istasse Jean-FranÁois (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wijkagenten - Bijzondere vergoeding.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-375 Laloy Marie-Josť (PS) minister van FinanciŽn  
  Alimentatiefonds - Instelling.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 7/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-376 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bedienaren van de eredienst - Bezoldiging - Effecten van de bevoegdheid van de Gewesten - Positie van de Islamgemeenschappen.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-377 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Nachtwinkels - Controles.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Voorlopig antwoord 12/11/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 23/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-379
3-378 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Nachtwinkels - Controles.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 5/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-379
3-379 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Nachtwinkels - Controles.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 20/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-378
3-380 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische ambassades - Gewestregeringen - Samenwerking - Wapenexport.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 20/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-381 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgoprocess - A3X-afval.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-382 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Lokale politie - Teambuilding.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-383 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Legeraankopen - Economische compensaties.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 25/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-384
3-384 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Legeraankopen - Economische compensaties.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 2/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-383
3-385 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Valt buiten de bevoegdheid 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-386
3-386 Caluwť Ludwig (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-385
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-566
3-387 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare ziekenhuizen - Financiering - Sociale factoren.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 23/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
3-388 Buysse Yves (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 10/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-389 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dodelijke longziekte SARS - Maatregelen - Bijkomende informatie voor de artsen.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 16/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-390 Ramoudt Didier (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Modulair vervoer over de weg - Langere laadbakken - Eventuele toelating in BelgiŽ.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 13/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-391 Dedecker Jean-Marie (VLD) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Voertuigen die worden aangekocht in BelgiŽ en bestemd zijn voor verkoop in het buitenland - Nummerplaten.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 31/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
3-392 Van Overmeire Karim (VL. BLOK) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  NMBS - Stelplaatsen - Bewaking - Graffiti.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 27/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-393 Creyelman Frank (VL. BLOK) staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Federale site "Telcobel.be" - Verouderde versie.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-394 Brotcorne Christian (cdH) minister van Landsverdediging  
  Luchthaven van ChiŤvres - Juridisch statuut - Tijdelijk aspect.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 28/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-395 Mahoux Philippe (PS) minister van FinanciŽn  
  BTW - Personen met zware ademhalingsstoornissen - BTW-tarief voor bepaalde medische apparatuur.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 23/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-9 3/2/2004
3-396 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Voorlopig antwoord 14/11/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 30/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-397
3-397 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Antwoord 26/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-396
3-398 Guilbert Michel (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenis van Doornik - Personeel.
  Verzending vraag 30/10/2003
  Antwoord 2/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-399 Van Hauthem Joris (VL. BLOK) Eerste minister  
  Paleis voor Schone Kunsten - Taalbeleid
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 1/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-400 Vanhecke Frank (VL. BLOK) Eerste minister  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - College.
  Verzending vraag 5/11/2003
  Antwoord 4/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-401