Schriftelijke vragen van 2-101 tot 2-200

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-101 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van FinanciŽn  
  VZW - Bezoldiging van de bestuurders - Bedrijfsvoorheffing.
  Verzending vraag 1/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 14/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-102 Thijs Erika (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Evaluatie
  Verzending vraag 5/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 30/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-103 Decaluwe Carl (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van schepenen - Regresvordering - Datum inwerkingtreding
  Verzending vraag 6/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 26/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-104 Ramoudt Didier (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Mijnen uit de tweede wereldoorlog - Opruiming - Aanbesteding
  Verzending vraag 6/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 26/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-105
2-105 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landsverdediging  
  Mijnen uit de tweede wereldoorlog - Opruiming - Aanbesteding
  Verzending vraag 6/10/1999
  Antwoord 10/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-104
2-106 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Investeringsaftrek - Uitgesloten investeringen
  Verzending vraag 8/10/1999
  Antwoord 16/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
2-107 Vandenbroeke Chris (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Beperkingen inzake boekenverkoop.
  Verzending vraag 8/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 20/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-108 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van FinanciŽn  
  Beslechting van fiscale geschillen - Wet van 15 maart 1999 - Mogelijkheid tot beroep.
  Verzending vraag 8/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 11/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-109 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Rijbewijs - Hernieuwing
  Verzending vraag 12/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 30/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-110 Ramoudt Didier (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Voorlopig rijbewijs - Foto
  Verzending vraag 12/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 30/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-60
2-111 Maertens Michiel (Agalev) minister van Landsverdediging  
  NAVO - Militaire transporten - Gebruik luchthaven van Oostende
  Verzending vraag 12/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 20/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-112 Thijs Erika (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bestrijding van de mensenhandel - Toepassing wet van 13 april 1995.
  Verzending vraag 13/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 8/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-113 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Tegemoetkomingen voor gehandicapten - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken - Toepassing wet van 19 april 1999
  Verzending vraag 13/10/1999
  Antwoord 16/11/1999
  Beslissing niet publicatie 16/11/1999
2-114 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomen van onroerende goederen - Belasting hoger dan de werkelijke bruto-huurprijs
  Verzending vraag 13/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-115 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Verpakkingen van wasmiddelen
  Verzending vraag 13/10/1999
  Antwoord 16/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
2-116 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Justitie  
  Registratie van overvaltechnieken - Informatiebank - Preventieve maatregelen.
  Verzending vraag 18/10/1999
  Antwoord 3/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-117 Maertens Michiel (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Automobielinspectiecentra - Openingsuren.
  Verzending vraag 19/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Rappel 1/2/2000
  Verzending vraag 1/2/2000
  Antwoord 16/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-118 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Huwelijk van Prins Filip - Inzet van militairen.
  Verzending vraag 21/10/1999
  Antwoord 3/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-119 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van FinanciŽn  
  Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting - BelgiŽ en Bondsrepubliek Duitsland - Herziening van het verdrag.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 22/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-120 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landsverdediging  
  Home Fabiola (ex-Militair Hospitaal) te Oostende - Toestand - Bestemming.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Antwoord 7/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-121 Istasse Jean-FranÁois (PS) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  (nog niet vertaald) Allocation d'aide aux personnes ‚gťes ayant perdu tout ou une partie de leur autonomie - Effets pervers.
  Verzending vraag 27/10/1999
  Doorverwijzing vraag 26/11/1999
2-122 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische idenditeitskaarten - Vermelding "verstoten".
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-123
2-123 Nyssens Clotilde (PSC) minister van Justitie  
  Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten".
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-122
2-124 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Alcoholtesters - Toestellen gebruikt door rijkswacht en politie.
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Rappel 27/1/2000
  Verzending vraag 27/1/2000
  Antwoord 1/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-125 Malcorps Johan (Agalev) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Verzurende en ozonvormende stoffen - Belgische emissieplafonds.
  Verzending vraag 29/10/1999
  Antwoord 3/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
2-126 Malcorps Johan (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Ongevallen op zebrapaden.
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-127 Creyelman Frank (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - HST-werken - Doortocht te Mechelen.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-128 Thijs Erika (CVP) minister van Justitie  
  Bestrijding mensenhandel en kinderpornografie - Extraterritorialiteit.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 15/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-129 Maertens Michiel (Agalev) minister van Justitie  
  Huwelijksbureaus - Vaststelling van overtredingen - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-130 Maertens Michiel (Agalev) minister van Justitie  
  Oostendse luchthaven - Controle van de wapenhandel - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Rappel 2/2/2000
  Verzending vraag 2/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-131 Maertens Michiel (Agalev) minister van Justitie  
  Luchthaven van Oostende - Controle van vliegtuigen - Vaststelling overtredingen - Verbalisering.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Rappel 2/2/2000
  Verzending vraag 2/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-132 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overdracht van een onroerende leasing - Bewaring van de hypotheken - Overschrijving.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 26/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-133 Maertens Michiel (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Oostendse luchthaven - Controle van de wapenhandel
  Verzending vraag 4/11/1999
  Antwoord 30/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-134 Maertens Michiel (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Huwelijksbureaus - Exhaustief onderzoek.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-135 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Overdracht van het bouwwerk - Postinterventiedossier.
  Verzending vraag 5/11/1999
  Antwoord 2/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-136 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Industrieterreinen - Bepaling van het kadastraal inkomen.
  Verzending vraag 5/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-137 Vandenberghe Hugo (CVP) minister van Justitie  
  Hypotheekkantoor te Leuven - Werking
  Verzending vraag 8/11/1999
  Doorverwijzing vraag 8/12/1999
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-202
2-138 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Verbinding Antwerpen/Essen.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 24/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-139 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Instauration de la cohabitation lťgale - Mesures particuliŤres de publicitť.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Antwoord 14/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-140 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overeenkomst tussen de administratie van FinanciŽn en een belastingplichtige - Artikel 340 WB 92 - Ontbreken van de kandtekening van de adminstratie - Gevolgen.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-141 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Berekening pensioen - Afbouw herwaarderingscoŽfficiŽnt.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Antwoord 15/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-142 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Beslechting van geschillen - Rol van de gewestelijke directeurs van Belastingen.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-143 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelasting - Richtlijnen van de administratie - Bulletin der belastingen.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-144 Kestelijn-Sierens Mimi (VLD) minister van Landbouw en Middenstand  
  Verbod op nachtarbeid - Discriminaties tussen sectoren - Aanpassing arbeidswet.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Antwoord 10/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-368
2-145 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Automobielinspectie - Keuring na ongeval - Gevolgen voor de verzekerde.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Antwoord 15/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-146 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Notariaat - Personenbelasting - Voordelen van alle aard.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-147 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Werkgelegenheidsmaatregelen - Belastingvrijstelling - Toepassing.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-148 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingscijfer - Gemeenteraadsverkiezingen 2000.
  Verzending vraag 18/11/1999
  Antwoord 30/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 6/1/2000
2-149 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitgaansgelegenheden - Veiligheidsnormen - Toezicht.
  Verzending vraag 18/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 6/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-150 Kelchtermans Theo (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Killer-raket - Inbreuk op het Anti-Ballistic-Missile-verdrag
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-151 Kelchtermans Theo (CVP) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  EU-richtlijnen - Laattijdige omzettingen - Gevolgen voor de Staat.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 17/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-152 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Nieuwe treinstellen voor de Kempen - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 10/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-153 Kelchtermans Theo (CVP) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Vertragingen in het luchtverkeer.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-154 Devolder Jacques (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Apotheken - Overplaatsingsaanvragen - Behandeling dossiers.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-155 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Alternatieve straf - Dienstneming bij het leger.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 4/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-156 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Servische invasieplannen in Kosovo - Voorzorgsmaatregelen t.a.v. de Belgische militairen.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 22/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-157 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Landsverdediging  
  Herbestemming militaire vliegbasis Brustem - Scanning naar bommen
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-158 Kelchtermans Theo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Autofiscaliteit - Vergelijking met omringende landen.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-159 Kelchtermans Theo (CVP) minister van FinanciŽn  
  Pensioenspaarfondsen - Protectionistische regelgeving.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-160 Kelchtermans Theo (CVP) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Internet-tarieven - OESO-studie.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 22/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-161 Kelchtermans Theo (CVP) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  CocaÔnehandel - Exportvergunningen voor chemische producten.
  Verzending vraag 19/11/1999
  Antwoord 15/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 6/1/2000
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 2-372
2-162 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Justitie  
  Gerechtelijke technische assistenten - Datum indiensttredingen
  Verzending vraag 19/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 26/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-163 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landsverdediging  
  Ontwikkeling Oosteroever Oostende - Aanwezigheid van militaire installaties.
  Verzending vraag 23/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-164 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landsverdediging  
  Explosief materiaal - Opsporing - Ontmijningsdienst van het leger.
  Verzending vraag 23/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 7/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-165 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Tegemoetkomingen voor gehandicapten - Bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken - Toepassing wet van 19 april 1999
  Verzending vraag 23/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-166 Ramoudt Didier (VLD) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Informatisering.
  Verzending vraag 23/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 17/1/2000
2-167 Ramoudt Didier (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 8/12/2000
  Beslissing niet publicatie 8/12/2000
  Antwoord 17/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-168
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-169
2-168 Ramoudt Didier (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 13/1/2000
  Beslissing niet publicatie 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-169
2-169 Ramoudt Didier (VLD) minister van Landsverdediging  
  Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Doorverwijzing vraag 5/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-167
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-168
2-170 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugsbeleid - Gebruik van drugs op muziekfestivals.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Rappel 27/1/2000
  Verzending vraag 27/1/2000
  Antwoord 29/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-171 Van Steenberge Gerda (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Regeringsbeleid omtrent drugs.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-172 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Kadastraal inkomen - Herziening door de administratie.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-173 Vankrunkelsven Patrik (VU-ID) minister van Landsverdediging  
  Leger - Aanvaarding ontslag - Criteria.
  Verzending vraag 26/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 29/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-174 Istasse Jean-FranÁois (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  (nog niet vertaald) Allocation d'aide aux personnes ‚gťes ayant perdu tout ou une partie de leur autonomie - Effets pervers.
  Verzending vraag 26/11/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Beslissing niet publicatie 4/1/2000
2-175 Dallemagne Georges (PSC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke zending naar LibiŽ (oktober 1999) - Balance.
  Verzending vraag 30/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-176 Ramoudt Didier (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Veilingen - Gebruik van houten containers - Volksgezondheid.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 26/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-177 Ramoudt Didier (VLD) minister van Justitie  
  Hoog Comitť van Toezicht - Eventuele afschaffing - Gevolgen.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-178 Nagy Marie (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Verkoop van wapens aan derde landen - Belgisch beleid.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 17/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-179 Nagy Marie (Ecolo) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Verkoop van wapens aan derde landen - Belgisch beleid.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 25/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-180 van Kessel Ingrid (CVP) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Hoge Raad voor Tandheelkunde.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 12/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-361
2-181 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Erkenning in BelgiŽ - Criteria.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 4/1/2000
  Antwoord 25/9/2000
  Beslissing niet publicatie 25/9/2000
2-182 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Buitenlandse rijbewijzen - Erkenning in BelgiŽ - Criteria.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Rappel 27/1/2000
  Verzending vraag 27/1/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-183 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Aandelenoverdracht - Meerwaardebelasting - Holdingvennootschappen.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 12/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-184 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Vloeibare exctasy (GHB) - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 10/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-185 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Antwoord 24/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
2-186 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Doorverwijzing vraag 27/12/1999
2-187 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  GSM - Gebruik in tankstations - Mogelijke risico's - Wettelijk verbod.
  Verzending vraag 1/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 10/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-188 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Driewielige motorfietsen - Verbod op autosnelweg - Overleg met motorrijderssector.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Antwoord 6/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-189 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Pijnbestrijding - Gebruik van cannabis - Legaliseren.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 2/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
2-190 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Antwoord 23/12/1999
  Beslissing niet publicatie 4/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
2-191 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 27/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
2-192 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Rappel 3/5/2000
  Verzending vraag 3/5/2000
  Antwoord 12/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-193 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 25/2/2000
  Beslissing niet publicatie 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-194 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Rappel 28/1/2000
  Verzending vraag 28/1/2000
  Antwoord 17/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-195 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken.
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-191
2-196 de Clippele Olivier (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Collectieve overeenkomsten - Beroepskosten (artikelen 49 en 50 van het WIB 1992).
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 24/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-197 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Smart drinks - Wetenschappelijk onderzoek
  Verzending vraag 3/12/1999
  Antwoord 5/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-198 Maertens Michiel (Agalev) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Registratie van vliegtuigen - Oostendse luchthaven - Aanwezigheid verdachtvliegtuig.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Antwoord 13/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-199 Maertens Michiel (Agalev) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek  
  Oostendse luchthaven - Aanwezigheid verdacht vliegtuig - Controle.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Antwoord 12/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
2-200 Nyssens Clotilde (PSC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Bedrijfswagen - Buitenlandse werkgever - Belgische verkeersbelsting.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Doorverwijzing vraag 22/12/1999
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-315