Carl Decaluwe - CVP
 
Geboren te Kortrijk op 18 september 1960

Licentiaat in de economische geografie (RUG)

Gewezen stafmedewerker bij de ACW-studiedienst
Gewezen assistent (Europees Parlement)

1989-2000 : lid van de raad van bestuur en 1995-2000 : ondervoorzitter van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
1995-2012 : lid van de Vlaamse Raad
juli - oktober 1999 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2001-2012 : gemeenteraadslid (Kortrijk)
2004-2012 : ondervoorzitter van de Vlaamse Raad
Sinds 1 februari 2012 : gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-11/10/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-11/10/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-11/10/1999 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-11/10/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-11/10/1999 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat