Schriftelijke vragen van 1-601 tot 1-700

113 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-601/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landsverdediging  
  Militaire clubs.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-602/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Onroerende voorheffing. - Gehandicapten. - Vermindering.
  Verzending vraag naar Minister 7/11/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-603/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) Eerste Minister  
  Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-604/1 Goovaerts Leo (VLD) minister van Justitie  
  Gerechtelijke achterstand door tegenstrijdige beslissingen.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 29/6/1998
1-605/1 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Gerechtelijke procedure. - Vraag om inlichtingen aan de voorzitter van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-606/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Derdenbeslag : derden-houders medeschuldenaars van een belastingschuld. - Art. 164, ß 5, KB WIB ongrondwettelijk verklaard door het Arbitragehof. - Wetgevend initiatief.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-607/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Kostprijs van het afschrift van een bestuursdocument. - KB van 30 augustus 1996.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-608/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Investeringsaftrek. - Overdracht van vaste activa. - Terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bestuurder of zaakvoerder.
  Verzending vraag naar Minister 12/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-609/1 Delcourt-PÍtre Andrťe (PSC) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer. - Aankoop van beschermende helmen.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-610/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Waardebepaling van goederen. - Registratie. - Boete.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-611/1 Erdman Fred (SP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Opzoeking eigendom van een pand. - Vergoeding voor de ontvangers van Registratie en Domeinen.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-612/1 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Bijzonder Fonds tot Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Betaling begrafeniskosten. - Publicatie van uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-613/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Justitie  
  Rellen te Schaarbeek op 9.11.1997. - Aanmoediging tot geweld door de PVDA.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-614/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten. - Kinderopvang.- Projecten per gemeenschap.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-615/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dienst voor tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Informatiesysteem Handitel.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-616/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Bestaansminimumtrekkers. - Geografische verdeling.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-617/1 Anciaux Bert (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toepassing taalwetgeving. - Hulpcentrum 100.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-618/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst. - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Rappel 17/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-619/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor de gemeente een vergoeding kan aanrekenen. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-620/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 24.12.1996. - Regeling voor de vestiging en invordering van lokale belastingen. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-621/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Opzoeking eigendom van een pand. - Vergoeding voor de ontvangers van Registratie en Domeinen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-622/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Europese Commissie. - New Computerised Transit Sysytem. - Niet deelname van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-623/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Haven van Antwerpen. - Douane. - Personeelstekort.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-624/1 Caluwť Ludwig (CVP) minister van Vervoer  
  Overladen vrachtwagens. - Controles. - Samenwerking gewesten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Rappel 18/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-625/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Brusselse rechtbanken. - Benoeming in het verleden van eentalige kandidaten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-626/1 Delcourt-PÍtre Andrťe (PSC) minister van Justitie  
  Taalgebruik in gerechtszaken. - Vertalers.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-627/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Bezetting van de douanediensten in de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-628/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vrijstelling van het Eurovignet voor havenvoertuigen die zich beperken tot transferten binnen de haven.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-629/1 Vergote Fons (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  De dubbelzinnigheid van de overheid inzake inkomsten uit gokspelen. - Opdracht van de Nationale Loterij.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-630/1 Vergote Fons (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Terugbetaling van het remgeld.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-631/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schengen Informatiesysteem. - Statuten gebruikers. - Statuut van supergebruiker.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-631/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Schengen Informatiesysteem. - Statuten gebruikers. - Statuut van supergebruiker.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-632/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen. - Werkgroepen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-632/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen. - Werkgroepen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Beslissing niet publicatie 19/1/1998
1-633/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Jaarverslag van het Comitť P. - Transparantie en interpretatie van de informatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-634/1 Vergote Fons (VLD) minister van Justitie  
  Internet. - Virtuele casino's en illegale gokactiviteiten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-635/1 Vergote Fons (VLD) minister van Justitie  
  Piramidespelen. - Vooruitgang in het onderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-636/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswachters. - Bescherming van het privť-leven. - Overzicht tuchtbeslissingen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-637/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Moeilijkheden bij de schakel tussen zachte en harde informatie. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Doorverwijzing vraag 18/9/1998
1-638/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  EU-project "Transfrontier Shipment of Waste in Europe". - Controles van afvaltransporten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-639/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Schengen Informatie Systeem. - Toegang tot de informatie door verbindingsofficieren van derde landen. - Proefprojecten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-640/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswacht. - Vereiste milieuvergunningen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-641/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Problemen bij de interne uitwisseling van informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-642/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Transparantie en interpretatie van informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-643/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Ontduiking successierechten. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-644/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Bekendmaking van sociale gegevens met een persoonlijk karakter. -Toegang.- Betekenis van de term "organismen"
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-645/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  FinanciŽle bijdragen van BelgiŽ aan de conventies van Ramsar en Bonn. - Gewestijke bevoegdheden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-645/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  FinanciŽle bijdragen van BelgiŽ aan de conventies van Ramsar en Bonn. - Gewestijke bevoegdheden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-646/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Zachte informatie. - Uitwisseling van gegevens.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-646/2 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Zachte informatie. - Uitwisseling van gegevens.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Antwoord 30/12/1997
  Beslissing niet publicatie 30/12/1997
1-647/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Verdrag van Schengen. - Toepassing art. 102.1 in BelgiŽ en Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-647/2 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verdrag van Schengen. - Toepassing art. 102.1 in BelgiŽ en Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-648/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit van Schengen. - Vaststellingen. - Voorstellen tot maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-648/2 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit van Schengen. - Vaststellingen. - Voorstellen tot maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-649/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit. - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten. - Leden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-649/2 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit. - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten. - Leden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-650/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Systeem Polis. - Inhoud van de bestanden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-651/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Onderscheid tussen zachte en harde informatie. - Parallelle dossiers. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-652/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Systeem Polis. - Toegang tot de informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-653/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Bezoekrecht van gescheiden ouders. - Niet-naleving. - Vervolgingsbeleid.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-654/1 De Decker Armand (PRL-FDF) minister van Justitie  
  "Wapencommissie". - Vertegenwoordigers van de civiele maatschappij.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-655/1 de Bethune Sabine (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-655/2 de Bethune Sabine (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 8/1/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-655/3 de Bethune Sabine (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-655/4 de Bethune Sabine (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dimensie "rechten van het kind" van het ministerieel beleid.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 16/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-656/1 Erdman Fred (SP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Douanediensten in het Antwerpse havengebied. - Werking. - New Computerised Transit System.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-657/1 Lizin Anne-Marie (PS) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Dieren op markten en in dierentuinen. - Bescherming en welzijn.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-658/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Feest van de jeugdbeweging VNJ. - Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV).
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-659/1 Weyts Johan (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Keuring van het IVK in de vismijnen. - Budgettering.
  Verzending vraag naar Minister 2/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-660/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-660/2 Olivier Marc (CVP) minister van Justitie  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-660/3 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-661/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronisch stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-662/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op kinderbijslag voor verdwenen kinderen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-663/1 Erdman Fred (SP) minister van Justitie  
  Protestwet van 10 juni 1997. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-664/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-665/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Regionale redactiecomitťs. - Werking. - Belangenvermenging.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-666/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : areca catechu.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-668/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : tabak.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-669/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : zuurzak.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-670/1 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Wetsontwerp kansspelen en kansspelinrichtingen. - Vraag voor een casino aan de Westkust.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-671/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Belgische ondernemingen. - Administratieve vereenvoudiging.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-672/1 Bourgeois Andrť (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Statuut van de PWA-verantwoordelijke.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-673/1 Erdman Fred (SP) minister van Justitie  
  Naturalisaties. - Problematiek uittreksels geboorteakte. - Akte van bekendheid.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Rappel 12/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 5/10/1998
  Verzending vraag naar Minister 5/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-674/1 Anciaux Bert (VU) Eerste Minister  
  Taalkaders bij de kanselarij van de eerste minister en de diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (KB 20 oktober 1997).
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-675/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Reglement van De Post. - Diefstal postassignaties.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-676/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Pinksterplan van 5 juni 1990. - Ethische code voor de politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-677/1 Anciaux Bert (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Erkende controleorganismen. - Onafhankelijkheid.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-678/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Dierentuinencommissie. - Resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Antwoord 20/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-679/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - HST-werken in Vlaams Brabant. - Niet benutten van fondsen voor archeologisch onderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-680/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Onderzoek naar de moord op Andrť Cools.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-681/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Jeugdbeschermingswet. - Ontwerp "Cornelis".
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-682/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Gevangenissen. - Artsen.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-683/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Overdracht van strafvervolging. - Overdracht van strafrechterlijke vervolging tegen vreemdelingen. - Verdragen.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-684/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden in voorlopige hechtenis. - Dragen van eigen kleren.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-685/1 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De Post. - Taxipost.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-686/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalhoffelijkheidsakkoord. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-687/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsverkiezingen. - Bezwaarprocedure. - Installatie nieuwe leden gemeenteraad en OCMW-raad.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-688/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vereenvoudigd derdenbeslag. - Procedure.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-689/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Levensverzekeringscontracten. - Fiscaal statuut van de betaalde premies.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Voorlopig antwoord 26/1/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-690/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aanvullende pensioenen in de eengemaakte markt. - Groenboek van de EG-Commissie. - Ontbreken van BelgiŽ in sommige tabellen.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Rappel 16/2/1998
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-691/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Brand in het seinhuis van Brussel-Noord (december 1995). - Derde vraag.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-692/1 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Motorrijders. - Verbod aan driewielige motorfietsen ("Trikes") om op autosnelweg te rijden.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-693/1 Maximus Lydia (SP) minister van Justitie  
  Jaarverslag 1966 van de Nationale Hormonencel. - Inzicht op de uitvoering van straffen. - Verbeurdverklaringen. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-694/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Onderzoek naar racisme binnen de krijgsmacht.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-695/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Nieuwe werkkledij landmacht.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-696/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Zwartwerk en bruto binnenlands product
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-697/1 Caluwť Ludwig (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De Post. - Afzonderlijke kleedruimte voor vrouwelijk personeel.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-698/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen. - Afwijkingen op KB 8 oktober 1981.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-699/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-699/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 16/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-700/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  ImmobiliŽnvennootschappen. - Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Beslissing niet publicatie 12/2/1998
1-700/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  ImmobiliŽnvennootschappen. - Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998