Schriftelijke vragen van 1-1001 tot 1-1100

130 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1001/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Wilde stakingen van een deel van de machinisten gestationneerd in Brussel-Zuid.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1002/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  Heropening van de NMBS-halte Sauvegarde-Ruisbroek, spoorlijn 52.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1003/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Druk van de Regering inzake menrechten in Tibet en China bij bilaterale contacten met de Volksrepubliek China.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Rappel 12/6/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1004/1 Vergote Fons (VLD) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Evolutie van het aantal brugpensioenen per werkloosheidsbureau.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1005/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Opleiding ambtenaren.- Directiebrevet.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-1006/1 Loones Jan (VU) Eerste Minister  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/2 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Beslissing niet publicatie 19/5/1998
1-1006/3 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1006/4 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1006/5 Loones Jan (VU) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/6 Loones Jan (VU) minister van Wetenschapsbeleid  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1006/7 Loones Jan (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 13/7/1998
  Beslissing niet publicatie 13/7/1998
1-1006/8 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1006/9 Loones Jan (VU) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/10 Loones Jan (VU) minister van Sociale Zaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/11 Loones Jan (VU) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 18/5/1998
  Beslissing niet publicatie 18/5/1998
1-1006/12 Loones Jan (VU) minister van Vervoer  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Beslissing niet publicatie 2/6/1998
1-1006/13 Loones Jan (VU) minister van Justitie  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Beslissing niet publicatie 28/7/1998
1-1006/14 Loones Jan (VU) minister van Ambtenarenzaken  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-1006/15 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Beslissing niet publicatie 2/6/1998
1-1006/16 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Beslissing niet publicatie 19/5/1998
1-1006/17 Loones Jan (VU) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Vogels die zich te pletter vliegen tegen vensters. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Beslissing niet publicatie 19/5/1998
1-1007/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Herziening van reglement A4.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1008/1 Vandenbroeke Chris (VU) minister van Vervoer  
  Promotie door de NMBS voor de verbinding Rijsel-Brussel.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1009/1 Vandenbroeke Chris (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale verrekening bij echtgescheidenen in geval van co-ouderschap.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1010/1 Vandenbroeke Chris (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Personen ten laste. - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1011/1 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koerdische kwestie in Turkije. - Buitenlandse waarnemers bij aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1012/1 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koerdische kwestie in Turkije. - Onderhandelingen met PKK.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1013/1 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Koerdische kwestie in Turkije. - Verlenen van een grotere autonomie aan de Koerdische gemeenschappen.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1014/1 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vredesbesprekingen in Iraaks Koerdistan.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1015/1 Loones Jan (VU) minister van Buitenlandse Zaken  
  Waterstuwdammen-GAP-project in het Koerdische gebied van Turkije.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1016/1 Destexhe Alain (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Auteursrechten op fotokopieŽn. - Administratieve formaliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1017/1 Erdman Fred (SP) minister van Vervoer  
  Het treinaanbod in Antwerpen vanaf 24 mei 1998.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1018/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Evaluatie van de proefprojecten inzake inhaalverbod op autosnelwegen met twee rijvakken.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1019/1 Thijs Erika (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procedure na controle van (valse) papieren.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1020/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  De verkoop van mijnenjagers.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1021/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toestellen voor electronische stemopname.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1022/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale administratie en parastatalen. - Tewerkstelling gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1023/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  De verschroting van het wapenarsenaal.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1023/2 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  De verschroting van het wapenarsenaal.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 11/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1024/1 Dua Vera (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bijzondere wachters bedoeld in de artikelen 61, 62 en 63 van het Veldwetboek. - Controle. - Bevoegdheid van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1025/1 Thijs Erika (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Slachtoffers van mensenhandel. - Recht op een verblijfsvergunning.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1026/1 Charlier Philippe (PSC) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Door Duitsland gestorte rente aan personen die tijdens de oorlog werden gedeporteerd.
  Verzending vraag naar Minister 24/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1027/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  FinanciŽle steun voor een onderzoeksproject inzake het klonen van dieren.
  Verzending vraag naar Minister 24/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1028/1 Dua Vera (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Controle van sproeimachines. - Hulp van de gemeenten.
  Verzending vraag naar Minister 24/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1029/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Gebruiken en/of richtlijnen inzake bewaking van gedetineerden in een gewoon ziekenhuis.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1030/1 Thijs Erika (CVP) minister van Landsverdediging  
  De ontmijning in BosniŽ-Herzegovina.
  Verzending vraag naar Minister 24/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1031/1 Thijs Erika (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Het "Special Initiative on Africa".
  Verzending vraag naar Minister 24/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1032/1 Caluwť Ludwig (CVP) Eerste Minister  
  Arbitragehof. - De vertaling van memories van antwoord.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1033/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale honoraria. - Beroepskosten.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1034/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Moratoriumintresten verschuldigd door de fiscus.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1035/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Verhoogde verkeersbelasting op dieselwagens met een hoge cylinderinhoud.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1036/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vergunningsrecht. - Verstrekken van sterke dranken.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1037/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld. - Resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1038/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  CoŲrdinatiecentra.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1039/1 Nelis-Van Liedekerke Lisette (VLD) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Invoering van de sociale maribel. - Gevolgen voor de schoonmaaksector.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Rappel 19/6/1998
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 19/10/1998
  Verzending vraag naar Minister 19/10/1998
  Rappel 18/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Rappel 9/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 9/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1040/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  De houding van de NMBS ten opzichte van de organisatie WJNH.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1041/1 D'Hooghe Jacques (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1042/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Verpleegkundigen tewerkgesteld binnen de penitentiaire instellingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1043/1 Loones Jan (VU) minister van Landsverdediging  
  Natuurherstelplan "IJzermonding" te Nieuwpoort (Plan Zeehond). - Overdracht oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaamse gewest.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Intrekking vraag 29/4/1998
1-1044/1 Olivier Marc (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Uitkeringen voor gehandicapten. - Studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1045/1 Raes Roeland (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De eventuele uitgifte van een speciale postzegel over de "Boerenkrijg".
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Antwoord 16/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1046/1 Raes Roeland (VL. BLOK) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De website van de Post. - Gebruik van het Nederlands.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1047/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Korting op de verkoopprijs. - Forfaitaire bedragen.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1048/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Autokosten. - BTW-aftrek.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1049/1 Delcroix Leo (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Geldigheid van handgiften die gepaard gaan met modaliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1050/1 D'Hooghe Jacques (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Beslissing niet publicatie 6/8/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-1041
1-1052/1 Vergote Fons (VLD) minister van Justitie  
  Het regeringsbeleid inzake virtuele Loterijen (op Internet).
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1053/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Naltrexon.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1054/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De participatie van bestaansminimumtrekkers aan het PWA-stelsel.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1054/2 Boutmans Eddy (Agalev) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De participatie van bestaansminimumtrekkers aan het PWA-stelsel.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1055/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Indienstneming van seizoenpersoneel in openbare diensten tijdens de vakantiemaanden.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1056/1 Olivier Marc (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Adviesbureau leesbaarheid. - Werking en resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1057/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken  
  Personeelsformatie en taalkader van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1058/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Ambtenarenzaken  
  De door de ministerraad goedgekeurde eisen van oudstrijders en oorlogsslachtoffers.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1059/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De Nederlandstalige adresvermelding op Franse wijze in de handels- en beroepengids van Belgacom
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1060/1 Anciaux Bert (VU) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Kostprijs van buitenlandse reizen en verblijven.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-830
1-1061/1 Anciaux Bert (VU) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De erkenning van de titel van psychotherapeut.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1062/1 Anciaux Bert (VU) minister van Landsverdediging  
  De deelname van de luchtmacht aan de hulpverlening in Angola
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1063/1 Maximus Lydia (SP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Medische risico's bij (ingeleide) bevallingen - Aansprakelijkheid van de artsen.
  Verzending vraag naar Minister 8/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1064/1 Verreycken Wim (VL. BLOK) minister van Vervoer  
  NMBS - Geluidswerende maatregelen in Borgerhout.
  Verzending vraag naar Minister 8/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1065/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst. - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister.
  Verzending vraag naar Minister 8/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Rappel 28/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1066/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Toepasselijkheid op akkoorden gesloten met herverzekeringsondernemingen of -organismen.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1066/2 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Toepasselijkheid op akkoorden gesloten met herverzekeringsondernemingen of -organismen.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1067/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Gevolgen voor de zelfstandige verzekeringsmakelaar.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1067/2 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Gevolgen voor de zelfstandige verzekeringsmakelaar.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1068/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Studie over de financiŽle gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1068/2 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Studie over de financiŽle gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1069/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Gevolgen voor bestuurders van ziekenfondsen en/of landsbonden.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1069/2 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Gevolgen voor bestuurders van ziekenfondsen en/of landsbonden.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1069/3 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Gevolgen voor bestuurders van ziekenfondsen en/of landsbonden.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1070/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Toepasselijkheid en vergelijkbaarheid met andere EU-lid-staten.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1070/2 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Toepasselijkheid en vergelijkbaarheid met andere EU-lid-staten.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1070/3 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Toepasselijkheid en vergelijkbaarheid met andere EU-lid-staten.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1071/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Juiste definitie van "verzekeringsproduct".
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1071/2 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Juiste definitie van "verzekeringsproduct".
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1071/3 Goovaerts Leo (VLD) minister van Justitie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Juiste definitie van "verzekeringsproduct".
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1072/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Reclame voor een bank- of verzekeringsproduct.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1072/2 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Reclame voor een bank- of verzekeringsproduct.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1072/3 Goovaerts Leo (VLD) minister van Justitie  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Reclame voor een bank- of verzekeringsproduct.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 18/9/1998
1-1073/1 Goovaerts Leo (VLD) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Juiste definitie van "bankproduct".
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1073/2 Goovaerts Leo (VLD) minister van Sociale Zaken  
  Art. 43ter van de wet van 6 augustus 1990. - Juiste definitie van "bankproduct".
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Voorlopig antwoord 14/7/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1074/1 Anciaux Bert (VU) minister van Vervoer  
  NMBS. - Taalreglement. - Plaatselijke en regionale diensten van Brussel-Hoofdstad.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1075/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Overspel. - Homoseksuele relatie. - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1076/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Vaststelling van overspe.l - Bevoegdheid gerechtsdeurwaarder. - Betreden van gemeenschappelijke delen.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1077/1 Anciaux Bert (VU) minister van Justitie  
  Overspel. - Homosexuele relatie. - Vaststelling bij gerechtsdeurwaarder (vierde vraag).
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1078/1 Dardenne Martine (Ecolo) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische deelname aan het rehabilitatieplan van de Tsjernobyl-sarcofaag.
  Verzending vraag naar Minister 12/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1079/1 Dua Vera (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Tropisch hardhout. - Import in BelgiŽ in 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1080/1 Boutmans Eddy (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het internationaal doorgeven van informatie over veroordelingen. - Afspraken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1082/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Pensioenkapitalen.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1083/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voertuigen. - Inschrijving in het groothertogdom Luxemburg.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1084/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale regeling van de toelagen aan de vrijwillige brandweerkorpsen.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1085/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscaal stelsel van toepassing op de reserve voor voorzienbare verliezen.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1086/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Wijze van aangifte van een dividend geÔnd door een vennootschap.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1087/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Grondslag van de vennootschapsbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1088/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastbaar tijdperk waarin betaalde kosten worden afgetrokken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1089/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Gespreide belasting van meerwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1090/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Naltrexon.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
1-1091/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Het internationaal doorgeven van informatie over veroordelingen. - Afspraken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1091/2 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Het internationaal doorgeven van informatie over veroordelingen. - Afspraken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1092/1 Olivier Marc (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op verhoogde tegemoetkoming (111/111). - Nieuwe categorie van inkomens vermeld in artikel 5, ß 1, vierde lid, f, van het K.B. van 8 augustus 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1093/1 Dua Vera (Agalev) minister van Vervoer  
  Het doorgeven, aan de grensstations, van de aard van internationale transporten.- Risicotransporten.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1094/1 Dua Vera (Agalev) minister van Vervoer  
  Nucleaire transporten via de stations Gent-Zeehaven en Merelbeke.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1095/1 Boutmans Eddy (Agalev) minister van Justitie  
  Openbaarheid van bestuur. - Toepassing op de bestuurshandeldingen van gerechtelijke instanties (Omzendbrieven).
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1096/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Terugbetaling van kapitaal.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1097/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vereffening.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1098/1 Hatry Paul (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Motivering van de beslissingen van de directeurs.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1099/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Vrijgeven van telefoonkosten aan de bevolkingsinspectie.
  Verzending vraag naar Minister 19/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 28/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1099/2 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijgeven van telefoonkosten aan de bevolkingsinspectie.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1100/1 Olivier Marc (CVP) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Bijwerking rijksregister - Bevolkingsinspectie - Betaling van verkeersbelasting - Vaststellen van boete.
  Verzending vraag naar Minister 19/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 28/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998