BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
11 juni 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9309

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht
________
recht tot betogen
ambtenaar
overheidsapparaat
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk
staking
________
11/6/2013 Verzending vraag
4/7/2013 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9310
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9309 d.d. 11 juni 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 6 juni 2013 hebben de twee grootste vakbonden van ons land via een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot de discussies over het eenheidsstatuut. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van hen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd inhalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt wegens de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van die personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van die betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 4 juli 2013 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

  • De gegevens met betrekking tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie zijn vermeld in deze tabel :

1.

(a) We hebben geen zicht op het aantal personeelsleden van de FOD Personeel en Organisatie dat deelnam aan de betoging van 6 juni 2013.

(b) We hebben geen antwoord op deze vraag.

(c) We hebben die dag geen enkele verlofaanvraag gekregen met als reden de deelname aan deze betoging.

(d) Het spreekt voor zich dat een personeelslid dat aan een betoging deelneemt niet beschouwd wordt als een personeelslid dat de taken van zijn functie uitvoert en dit personeelslid niet betaald kan worden.

  • De gegevens met betrekking tot Fedict zijn vermeld in deze tabel :

1)a) Bij Fedict - de Federale overheidsdienst Informatie-en Communicatietechnologie - hebben wij geen aanvragen ontvangen om deel te nemen aan de betoging.

b) Fedict beschikt niet over de aansluitingsgegevens van haar personeelsleden bij de vakbond.

c) Niet van toepassing

d) Niet van toepassing

2)

  • De gegevens met betrekking tot de FOD Personeel en Organisatie zijn vermeld in deze tabel :

a. Geen enkel personeelslid van de FOD Personeel en Organisatie deed thuiswerk wegens het drukke verkeer dat veroorzaakt werd door de betoging van 6 juni 2013.

  • De gegevens met betrekking tot Fedict zijn vermeld in deze tabel:

Fedict heeft geen specifieke aanvragen voor thuiswerk ontvangen naar aanleiding van de betoging.

3) Er was geen enkel productiviteitsverlies door de betoging van 6 juni 2013.

4) Neen.

5)(a) Er heeft geen enkel personeelslid van de FOD Personeel en Organisatie en van Fedict gestaakt op 6 juni 2013.

(b) Zie antwoord op vraag 5.a

(c) Zie antwoord op vraag 5.a

(d) Zie antwoord op vraag 5.a