Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen en hun antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds dinsdag 13 september 2022) een antwoord heeft ontvangen.

De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.

U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.


  Antwoord ontvangen vanaf      

   

10 resultaten

 
eerste minister
 
vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
 
vice-eersteminister en minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel
7 - 1734 Tom Ongena (Open Vld)    
  Windturbines - Hacking - Buitenlandse mogendheden - Veiligheid van het stroomnet - Cijfers en tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/10/2022) 6/9/2022
  Antwoord 20/9/2022
 
vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
7 - 1725 Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)    
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Mondelinge aankondigingen in de trein - Gebruik van talen - Regels - Verbetering - Oplossingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/8/2022) 18/7/2022
  Rappel 6/9/2022
  Antwoord 26/9/2022
7 - 1716 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Luchthaven van Zaventem - Hogesnelheidstrein (HST)-station - Studie van de federale overheidsdienst (FOD) Mobiliteit - Resultaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022) 14/7/2022
  Antwoord 23/9/2022
7 - 1706 Philippe Courard (PS)    
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Uurregeling - Laatste rechtstreekse treinen - Verschil tussen de provincies - Provincie Luxembourg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2022) 14/7/2022
  Antwoord 23/9/2022
 
vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij
7 - 1685 André Frédéric (PS)    
  Federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Infrastructuurplan Horizon 2024 - Sluiting van gebouwen - Administratief gebouw in Malmedy - Lokale dienstverlening - Behoud - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
  Antwoord 19/9/2022
 
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
 
vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
7 - 1696 Annick Lambrecht (Vooruit)    
  Gokreclame - Verbod - Impact - Besluitvorming - Overleg met de Gemeenschappen en de sportsector - Gebrek - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 12/7/2022
  Antwoord 15/9/2022
7 - 1680 Els Ampe (Open Vld)    
  Eetstoornissen - Pro-anorexia websites en coaches - Seksueel misbruik - Klachten - Cijfers en tendensen - Slachtoffers - Begeleiding en preventie - Maatregelen - «Pro-ana» websites - Strijd - Opsporing - Mogelijk verbod  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
  Antwoord 15/9/2022
 
minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
7 - 1676 Fatima Ahallouch (PS)    
  Directie-generaal personen met een handicap (DG HAN) van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale zekerheid - Toekenning van uitkeringen aan personen met een handicap - Beheer van de dossiers - Achterstand - Cijfers - Redenen - Oplossingen - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
  Antwoord 22/9/2022
7 - 1674 Fatima Ahallouch (PS)    
  Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Toekenning - Beheer van de dossiers - Achterstand - Cijfers - Oplossingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2022) 11/7/2022
  Antwoord 22/9/2022
7 - 1533 Fatima Ahallouch (PS)    
  Oorlog in Oekraďne - Oekraďense vluchtelingen - Opvang - Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) - Steun - Specifieke financiering - Noodplan - Opvang bij particulieren - Eventuele financiële hulp  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2022) 30/3/2022
  Antwoord 13/9/2022
 
minister van Defensie
 
minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
 
minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 
minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
 
minister van Energie
 
minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
 
staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
 
staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
 
staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
 
staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing