Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen en hun antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds donderdag 9 september 2021) een antwoord heeft ontvangen.

De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.

U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.


  Antwoord ontvangen vanaf      

   

13 resultaten

 
eerste minister
 
vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
7 - 1335 Alexander Miesen (MR)    
  Volksrepublik China - Uiguren - Menschenrechte Volksrepubliek China - Oeigoeren - Mensenrechten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
  Antwoord 20/9/2021
7 - 1334 Alexander Miesen (MR)    
  Volksrepublik China - Taiwan - Menschenrechte Volksrepubliek China - Taiwan - Mensenrechten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
  Antwoord 14/9/2021
7 - 1332 Alexander Miesen (MR)    
  Volksrepublik China - Neue Seidenstraße - wirtschaftliche Zusammenarbeit Volksrepubliek China - Nieuwe Zijderoute - Economische samenwerking  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
  Antwoord 20/9/2021
 
vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
 
vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
7 - 1288 Alexander Miesen (MR)    
  SEC 2010-Normen - Diskussionen auf europäischer Ebene - Lockerungen - Umsetzung ESR 2010-normen - Gesprekken op Europees niveau - Versoepelingen - Omzetting  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/7/2021) 28/6/2021
  Antwoord 9/9/2021
 
vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
7 - 1320 Alexander Miesen (MR)    
  KMI - Unwetterwarnung - deutsche Sprache KMI - Waarschuwing noodweer - Duitse taal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
  Antwoord 21/9/2021
 
vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
7 - 1307 Alexander Miesen (MR)    
  Reform des Justizwesens - Integration von Straffälligen - «Transitiehuizen» Hervorming van justitie - Integratie van delinquenten - «Transitiehuizen»  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/8/2021) 22/7/2021
  Antwoord 21/9/2021
7 - 1173 Rik Daems (Open Vld)    
  Antisemitisme - Haatmisdrijven - Cijfers - Registratiemethode - Veroordelingen - Aantal - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2021) 31/3/2021
  Antwoord 21/9/2021
 
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
 
minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
7 - 1285 Alexander Miesen (MR)    
  Einkommensgarantie für Betagte (EGB) - soziale Eingliederung - Auslandsaufenthalt - EGB-Empfänger - Grenzregionen - Diskriminierung - Schritte Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - Maatschappelijke Integratie - Verblijf in het buitenland - IGO-begunstigden- Grensgebieden - Discriminatie - Stappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/7/2021) 28/6/2021
  Antwoord 15/9/2021
 
minister van Defensie
7 - 1321 Alexander Miesen (MR)    
  NATO - Verteidigungsausgaben - 2%-Ziel NAVO - Defensie-uitgaven - 2%-doelstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
  Antwoord 17/9/2021
 
minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
 
minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
7 - 1340 Tom Ongena (Open Vld)    
  Journalistiek - Agressie - Geweld - Justitie - Persvrijheid - Cijfers - Tendensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/10/2021) 2/9/2021
  Antwoord 10/9/2021
 
minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
7 - 1326 Alexander Miesen (MR)    
  Coronavirus - Afrika - Schutz der Bevölkerung Coronavirus - Afrika - Bescherming van de bevolking  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/9/2021) 24/8/2021
  Antwoord 20/9/2021
 
minister van Energie
 
staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
 
staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
 
staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
7 - 960 Fatima Ahallouch (PS)    
  Migratie - Mensensmokkel - Strijd - Operaties Medusa - Cijfers-Veiligheid van de snelwegparkings -Privébewakingsfirma's - Kosten - Mogelijke aanpassingen aan de parkings  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 26/1/2021
  Antwoord 17/9/2021
7 - 944 Alexander Miesen (MR)    
  Belgien - Deutsche Sprache - Anerkannte National- und Amtssprache - Gleichberechtigt Behandlung - Konkreten Schritte _________________ België - Duitse taal - Officiële landstaal - Gelijke behandeling - Concrete stappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2021) 22/1/2021
  Rappel 29/4/2021
  Antwoord 17/9/2021
 
staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee