Register betreffende "krediet op onroerende goederen" (Alles van 1995 tot nu)

Non-descriptoren : bouwlening
grondkrediet
hypothecaire lening
hypothecair krediet
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aankoop van een woning - Hypothecaire lening - Fiscale aftrek (4-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-237
  SV 4-237
Aankoop van een woning - Hypothecaire lening - Fiscale aftrek (4-514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-514
  SV 4-514
Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van een hypothecaire volmacht (1-792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3444 1-67 p. 3444 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4039-4040 1-77 p. 4039-4040 (PDF)
Aftrek van de woonbonus - Regeerakkoord - Uitvoering - Vlaamse Woonraad - Overheveling naar de gewesten (5-9976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vogels aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9976
  SV 5-9976
Armoedebestrijding - Oprichting van een "positieve kredietcentrale" (Overmatige schuldenlast) (2-455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 510 2-12 p. 510 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 613-614 2-13 p. 613-614 (PDF)
Art. 18, KB WIB 1992 - Voordelen van alle aard ingevolge een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet (1-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4548-4549 1-86 p. 4548-4549 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4638-4639 1-87 p. 4638-4639 (PDF)
Bank van De Post - Woonkredieten (3-5742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7893 3-74 p. 7893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8771 3-80 p. 8771 (PDF)
Bijkomende intrestaftrek (Hypothecaire lening) (Art. 104 WIB) (1-756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-66
p. 3409 1-66 p. 3409 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (2016-2017)      
  Advies "Striktere LTV : een abrupte invoering kan leiden tot ongewenste effecten en verhoogt het risico op een daling van de huizenpruizen" van de bijzondere raadgevende commissie voor het Bouwbedrijf
6-29
p. 25 6-29 p. 25 (PDF)
De belastingverminderingen voor passiefhuizen (KB ter uitvoering van de wet van 27 april 2007 om de certificering te regelen - Belastingvermindering cumuleerbaar met deze voor de energiebesparende uitgaven ?) (4-38)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 5-6 4-5 COM p. 5-6 (PDF)
De betalingsachterstand van duizenden kredietnemers (Hypothecaire leningen) (5-356)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-34 COM
p. 26-28 5-34 COM p. 26-28 (PDF)
De contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet (5-5957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5957
  SV 5-5957
De contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet (5-6071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6071
  SV 5-6071
De dagvaarding van BelgiŽ wegens zijn discriminerende fiscale politiek (Aftrekbaarheid van intresten en kapitaal van een hypothecaire lening onderschreven bij een niet in BelgiŽ gevestigde onderneming) (1-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5336-5337 1-182 p. 5336-5337 (PDF)
De financiŽle en bankcrisis (4-1100)      
  Verslag namens de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiŽle en bankcrisis van de heren FranÁois Bellot (K), Guy CoŽme (K) en Herman De Croo (K), mevrouw Liesbeth Van der Auwera (K) en de heer Berni Collas (S)
4-1100/1
p. 1-605 4-1100/1 p. 1-605 (PDF)
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
  Stemming over de aanbevelingen van de Bijzondere Commissie en stemverklaring van mevrouw Helga Stevens
4-74
p. 10 4-74 p. 10 (PDF)
  4-74
p. 15 4-74 p. 15 (PDF)
De financiŽle inclusie in BelgiŽ (Toegang tot een bankrekening, hypothecaire lening of consumentenkrediet) (5-1764)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-113 COM
p. 11-14 5-113 COM p. 11-14 (PDF)
De fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire leningen (Overdracht naar de gewesten - Onzekerheid) (5-381)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Bellot aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-44
p. 25-26 5-44 p. 25-26 (PDF)
De hypothecaire inschrijving (Hernieuwing van de hypothecaire inschrijving - Fiscale aftrekbaarheid van de bestedingen voor een onderhandse kredietovereenkomst in het kader van kredietopeningen van onbepaalde duur of hypotheek voor alle sommen - Verlenging van de duur van de inschrijving) (4-815)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 30-32 4-67 p. 30-32 (PDF)
De illegale kosten bij hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1486)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 54-56 3-155 p. 54-56 (PDF)
De moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten (ook ex-kankerpatiŽnten - Betaalbare verzekering voor iedereen) (4-123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-15
p. 21-22 4-15 p. 21-22 (PDF)
De moeilijkheden die chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten ondervinden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering (4-290)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 49-51 4-29 p. 49-51 (PDF)
De onterechte kosten die worden aangerekend in de sector van het hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 9-10 3-154 p. 9-10 (PDF)
De premies voor de schuldsaldoverzekeringen (van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico - Uitvoering van de wet-Partyka - Opvolgingsbureau en Compensatiekas - Hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen) (5-4094)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 10-12 5-253 COM p. 10-12 (PDF)
De samenwerking tussen de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking en Justitie (Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - Hypothecaire leningen - Gerechtelijke afhandeling - Verbeurdverklaringen) (5-943)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Maes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatsscretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-90 COM
p. 38-41 5-90 COM p. 38-41 (PDF)
De toegang tot bepaalde verzekeringscontracten van chronisch zieken of gehandicapten (Hospitalisatie-, schuldsaldo- en levensverzekeringen) (3-261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Gennez aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-49
p. 21-23 3-49 p. 21-23 (PDF)
De toegang tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) (Toegang van de aangestelde bankbedienden [kredietbemiddelaars]) (3-1411)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 71-72 3-153 p. 71-72 (PDF)
De vorderingen van de Commissie voor Verzekeringen met betrekking tot de problematiek van de schuldsaldoverzekering voor chronisch zieken, personen met een handicap en ex-kankerpatiŽnten (4-574)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 68-69 4-51 p. 68-69 (PDF)
Fiscale gevolgen van de gedwongen verkoop van een onroerend goed dat als waarborg dient      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2465-2466 1-49 p. 2465-2466 (PDF)
Gelijkstelling van een hypothecair mandaat met een hypothecaire lening      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-35
p. 1741 1-35 p. 1741 (PDF)
Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen - Aanvraag om sociale leningen - Bewijs van het netto belastbaar inkomen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 536 1-12 p. 536 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 752 1-15 p. 752 (PDF)
Het aantal hypothecaire leningen (en evolutie van het ontleende bedrag) (5-2752)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-187 COM
p. 15-16 5-187 COM p. 15-16 (PDF)
Het advies van de Commissie voor Verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet (5-11229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11229
  SV 5-11229
Het gevolg dat is gegeven aan het advies van de Hoge Raad van FinanciŽn over de aftrekmogelijkheden in de personenbelasting en meer bepaald over de hergroepering en de rationalisering ervan (3-319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vienne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-60
p. 22-25 3-60 p. 22-25 (PDF)
Het hypothecair krediet (aan particulieren - Ongeoorloofde reclame - Hergroeperingen en herfinancieringen) (5-147)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-17 COM
p. 6-8 5-17 COM p. 6-8 (PDF)
Het niet uitvoeren van het regeerakkoord met betrekking tot het gelijkstellen van de aftrek van de woonbonus op de fictieve belastingschaal van 45 % (5-1217)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-131
p. 12-13 5-131 p. 12-13 (PDF)
Het overhevelen van de woonbonus naar de gewesten (Vlinderakkoord) (5-5963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5963
  SV 5-5963
Hypothecaire lening - Aftrekbaarheid - Belastingvermindering (2-2060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986-2987 2-55 p. 2986-2987 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3095-3095 2-56 p. 3095-3095 (PDF)
Hypothecaire leningen - Belastingvermindering voor woningkredieten bij verkoop van een bestaande woning en aankoop van een andere woning (1-817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3493-3494 1-68 p. 3493-3494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3764-3765 1-72 p. 3764-3765 (PDF)
Hypothecaire leningen - Huisvestingskrediet voor personeel tegen vaste rentevoet (1-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3494-3495 1-68 p. 3494-3495 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4040-4041 1-77 p. 4040-4041 (PDF)
Hypothecaire leningen - Huisvestingskrediet voor personeel tegen veranderlijke rentevoet en met korte veranderlijkheidsperioden (1-818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3494 1-68 p. 3494 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4380-4381 1-83 p. 4380-4381 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Aanslagbiljetten - Fout in berekeningscomputer (Wegvallen van de aftrek van intresten inzake hypothecaire lening) (3-2308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2812 3-37 p. 2812 (PDF)
Kredietcrisis - Lenen aan het bedrijfsleven - Terughoudendheid van de banken (4-1037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1037
  SV 4-1037
Kredietcrisis - Lenen aan het bedrijfsleven - Terughoudendheid van de banken (4-1038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1038
  SV 4-1038
Omgekeerde hypotheek - Invoering in BelgiŽ - Gevaren (4-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1561
  SV 4-1561
Omgekeerde hypotheek - Invoering in BelgiŽ - Gevaren (4-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1562
  SV 4-1562
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   a. AANMOEDIGING ENERGIEBESPARENDE UITGAVEN (artikelen 2 tot 6) Wijziging WIB1992, artikelen 145/24 en 156bis - Tenlasteneming door de Staat van een rentesubsidie van 1,5% voor elke lening van een particulier om energiebesparende investeringen te verrichten - Uitbreiding tot isolatie van muren en vloeren - Spreiding van belastingvoordeel tot 3 jaar - Belastingvermindering op interesten of terugbetaalbaar belastingkrediet voor personen die weinig of geen belasting betalen
4-1199/1
tekst 4-1199/1 tekst (PDF)
  Verslag van de heer Berni Collas
4-1199/2
p. 1-13 4-1199/2 p. 1-13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  zzzzb. FINANCIEN (artikelen 386 tot 413) Hervorming van het fiscaal regime PB van hypothecaire leningen en verzekeringen afgesloten voor het verwerven of behouden van de enige eigen woning van de belastingplichtige (Wijziging WIB1992)
   Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-966/1
p. 167-178 3-966/1 p. 167-178 (PDF)
  Amendementen nrs 78 tot 81 van de heer Steverlynck
   Bouwsparen : de enige woning moet beoordeeld worden op de laatste dag van het belastbaar tijdperk
3-966/2
p. 9-11 3-966/2 p. 9-11 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
   Hervorming van het fiscaal regime PB van hypothecaire leningen en verzekeringen afgesloten voor het verwerven of behouden van de enige eigen woning van de belastingplichtige (Wijziging WIB1992)
3-966/4
p. 22 3-966/4 p. 22 (PDF)
  3-966/4
p. 28-30 3-966/4 p. 28-30 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Hervorming van het fiscaal regime PB van hypothecaire leningen en verzekeringen afgesloten voor het verwerven of behouden van de enige eigen woning van de belastingplichtige
3-90
p. 47 3-90 p. 47 (PDF)
  3-90
p. 50 3-90 p. 50 (PDF)
Personenbelasting - Belastingaftrek - Werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers (Hypothecaire lening voor woning) (3-6773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9589 3-87 p. 9589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10468-10470 3-90 p. 10468-10470 (PDF)
Personenbelasting - Loonbeslag - Aftrek van kapitaal en interesten van hypothecaire leningen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3106 1-61 p. 3106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3237-3238 1-63 p. 3237-3238 (PDF)
Personenbelasting - Loonbeslag - Aftrek van kapitaal en interesten van hypothecaire leningen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2625 1-52 p. 2625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2741-2742 1-54 p. 2741-2742 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Eenvoudiger fiscale behandeling van de hypothecaire leningen
3-77
p. 18 3-77 p. 18 (PDF)
Schuldsaldoverzekering - Onterecht geÔnde belastingen (Overlijden van de verzekeringnemer - Belasting op het kapitaal uitbetaald aan de schuldeiser) (3-5393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7376-7377 3-71 p. 7376-7377 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8824-8825 3-81 p. 8824-8825 (PDF)
Schuldsaldoverzekering - Overlijden van de ontlener - Belasting van de begunstigde op de omzettingsrente      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2817 1-56 p. 2817 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4163-4164 1-79 p. 4163-4164 (PDF)
Tweede verblijf - BelgiŽ - Buitenland - Heffingen en tarieven - Intresten en kapitaalaftrek (5-5381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vogels aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5381
  SV 5-5381
Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken (Bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen - Levensverzekering - Conventieakkoord dat een brede toegang garandeert tot diverse verzekeringsproducten tegen een betaalbare premie - Wetenschappelijke sectie i.s.m. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : gegevens inzake mortaliteit en morbiditeit - Gedragscode) (4-961)      
  Voorstel van mevrouw Margriet Hermans en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-961/1
p. 1-19 4-961/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken (Bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen - Levensverzekering - Conventieakkoord dat een brede toegang garandeert tot diverse verzekeringsproducten tegen een betaalbare premie - Wetenschappelijke sectie i.s.m. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : gegevens inzake mortaliteit en morbiditeit - Gedragscode) (5-126)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-126/1
p. 1-20 5-126/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn (5-2305)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heren Paul Magnette en Louis Siquet
5-2305/1
p. 1-6 5-2305/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het mechanisme van onroerende terugkoop te vergemakkelijken (Tijdelijke financiŽle moeilijkheden van de eigenaars - Verkoop van een woning met een beding dat de wederinkoop tegen dezelfde prijs mogelijk maakt) (6-480)      
  Voorstel van de heer FranÁois Desquesnes c.s.
6-480/1
p. 1-6 6-480/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van de zorghypotheek en tot modernisering van de hypotheken ten bate van gepensioneerden (Aanpassing van de woning - Zorguitgaven - Familiehypotheek - Kangoeroewoning of generatiewoning) (6-158)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-158/1
p. 1-9 6-158/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Strijd tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen - Oprichting van een positieve kredietcentrale : registratie van alle consumentenkredietovereenkomsten en alle hypothecaire kredietovereenkomsten) (2-767)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-767/1
p. 1 2-767/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 4 van de heren D'Hooghe en Steverlynck
2-767/2
p. 1-2 2-767/2 p. 1-2 (PDF)
  2-767/2
p. 3 2-767/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Thissen
2-767/2
p. 2-3 2-767/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Siquet
2-767/3
p. 1-16 2-767/3 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 4 van de heren D'Hooghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-767/4
p. 1 2-767/4 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Thissen, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-767/4
p. 1 2-767/4 p. 1 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
2-767/5
p. 1 2-767/5 p. 1 (PDF)
  Evocatie
2-125
p. 109 2-125 p. 109 (PDF)
  Algemene bespreking
2-139
p. 8-14 2-139 p. 8-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-139
p. 14-16 2-139 p. 14-16 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-142
p. 71-72 2-142 p. 71-72 (PDF)
  2-142
p. 88-90 2-142 p. 88-90 (PDF)
  Stemming
2-142
p. 72 2-142 p. 72 (PDF)
  2-142
p. 90 2-142 p. 90 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de teboekstelling van binnenvaartuigen andere dan binnenschepen als bedoeld in artikel 271 van Boek II van het Wetboek van Koophandel (Mogelijkheid tot het hypothekeren van woon-, horeca-, theater-, expositie- en historische schepen, teneinde een hypothecaire lening te bekomen) (5-1478)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
5-1478/1
p. 1 5-1478/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
5-50
p. 45-46 5-50 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de verzekeringen (Gedeeltelijk omzetting Richtlijn 2009/138/EG betreffende toegang tot en uitoefening van het verzekerings - en herverzekeringsbedrijf [Solvabilitiet II] - Bedrijfsvoering - Verduidelijking van de bevoegdheidsverdeling tussen Nationale Bank en FSMA - Uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsverbruiker op specifieke domeinen, zoals algemene informatieverplichtingen, organisatie van winstdeling en segmentatie waar met name de transparantie dient te worden vergroot, voorwaarden waaronder verzekeringsuitkeringen mogen worden verbonden aan beleggingsfondsen, en bevoegdheden van de toezichthouder - Vereenvoudiging van de wetgeving inzake bescherming van de verzekeringsverbruiker door codificatie van relevante bepalingen in ťťn wet - Codificatie van bepalingen uit de controlewet, bepalingen uit de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de bepalingen uit de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI, boek I, van het Wetboek van Koophandel - Verzekering in het algemeen - Enige landverzekeringen in het bijzonder en bepalingen uit de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen - Wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeeerde markt, de wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995, de wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft, en de wet van ... betreffende de verzekeringen - Opheffing van de wetten van 27 maart 1995 en 11 juni 1874) (5-2767)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2767/1
p. 1 5-2767/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej
5-2767/2
p. 1-7 5-2767/2 p. 1-7 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-2767/3
p. 1 5-2767/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-146
p. 38 5-146 p. 38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-146
p. 38 5-146 p. 38 (PDF)
  Evocatie
5-146
p. 68 5-146 p. 68 (PDF)
  Stemming
5-146
p. 54 5-146 p. 54 (PDF)
  5-146
p. 63 5-146 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zu. WIJZIGINGEN WETBOEK INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (artikelen 161 tot 181 en 190) Vrijstelling KI eigen woning : echtgenoot die de woning niet bewoont om beroepsredenen of redenen van sociale aard - Aanvullende pensioenen zelfstandigen : omzetting van het pensioen dat onder vorm van een kapitaal wordt uitgekeerd, in een lijfrente - Attractiebeginsel : inkomsten die een bedrijfsleider ontvangt van de vennootschap - Vrijgestelde inkomsten - Aanvullende pensioentoezegging en aanvullende pensioenovereenkomst - Onderhoudsuitkeringen - Meerwaarden vastgesteld bij overdracht van de woning voor dewelke de woningaftrek kan worden toegekend - Hypothecaire leningen specifiek aangegaan om de woning te verwerven of te behouden - Aftrekbaarheid van de opvangkosten van kinderen - Aftrekbaarheid van intresten en kapitaal van een hypothecaire lening : begrippen "enige woning" en "eigen woning" ; bijkomende intrestaftrek - Begunstigingsclausule van individuele levensverzekeringscontracten en van pensioenspaarverzekeringen die dienen voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening - Internationale ambtenaren die inwoners zijn van BelgiŽ : inkomsten vrijgesteld krachtens dubbelbelastingverdragen ; clausule van progressievoorbehoud - Kapitalen uitgekeerd aan derden ingevolge het overlijden van een bedrijfsleider
3-1493/1
p. 69-79 3-1493/1 p. 69-79 (PDF)
  3-1493/1
p. 83-84 3-1493/1 p. 83-84 (PDF)
   zw. HYPOTHECAIRE LENINGEN DIE (NIET) IN AANMERKING KOMEN VOOR DE AFTREK VOOR EIGEN WONING (WIB 1992 : bouwsparen en langetermijnsparen) (artikelen 183 en 190) Inwerkingtreding van de hervorming van het fiscaal regime PB van hypothecaire leningen en verzekeringen afgesloten voor het verwerven of behouden van de eigen woning : wijziging programmawet 27 december 2004
3-1493/1
p. 80 3-1493/1 p. 80 (PDF)
  3-1493/1
p. 83-84 3-1493/1 p. 83-84 (PDF)
   zz. OVERGANGSBEPALING : begunstigingsclausule van individuele levensverzekeringscontracten en van pensioenspaarverzekeringen die dienen voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening (artikelen 189 en 190)
3-1493/1
p. 83-84 3-1493/1 p. 83-84 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   zp. PERSONENBELASTING : LEVENSVERZEKERINGS- EN SPAARVERZEKERINGSCONTRACTEN (artikelen 113 tot 117 en 134) Wijziging artikelen 34, 145 en 526 WIB1992 - Premies en bijdragen - Hypotecaire lening - Zie ook zz
4-1051/1
tekst 4-1051/1 tekst (PDF)
  4-1051/1
tekst 4-1051/1 tekst (PDF)
   zz. FISCALITEIT : LEVENSVERZEKERINGS- EN SPAARVERZEKERINGSCONTRACTEN (artikelen 130 en 134) Opheffing artikel 189 wet 27 december 2005 houdende diverse bepalingen - Premies en bijdragen - Hypothecaire lening - Zie ook zp
4-1051/1
tekst 4-1051/1 tekst (PDF)
  4-1051/1
tekst 4-1051/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen
4-1051/4
p. 12-13 4-1051/4 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   04. SOCIALE ZAKEN : KINDERBIJSLAG (artikelen 8 tot 12) Criteria op basis waarvan de RKW een herstelplan kan opleggen aan een kinderbijslagfonds met zwakke financiŽle situatie - Intrekking van de erkenning van een kinderbijslagfonds als zijn situatie te riskant geworden is - Verzet door de voorlopig bewindvoerder tegen de uitbetaling aan de bijslagloontrekkende - Afsluiten van leningen of leasingcontracten door kinderbijslagfondsen en bijzondere fondsen - (Ver)kopen van onroerend goed door kinderbijslagfondsen en bijzondere fondsen - Wijziging samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
5-1547/1
tekst 5-1547/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Dominique Tilmans
5-1547/2
p. 1-21 5-1547/2 p. 1-21 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen (5-1867)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
   20. PERSONENBELASTING (artikelen 37 en 39) Belastingvermindering lange-termijnsparen voor een levensverzekering gekoppeld aan een hypothecaire lening in de belasting niet-inwoners : wijziging artikel 526, ß2, WIB1992 - Zie ook artikelen 67 en 68 van dit wetsontwerp
5-1867/1
tekst 5-1867/1 tekst (PDF)
   31. BELASTING VENNOOTSCHAPPEN EN ANDERE RECHTSPERSONEN (artikelen 49 en 59) Tarief van de vennootschapsbelasting voor plaatselijke handelsvennootschappen en gewestelijke of beroepsverenigingen van deze vennootschappen, die krediet voor ambachtsoutillage verstrekken ter uitvoering van het statuut van de NV Beroepskrediet en voor bepaalde vennootschappen voor huisvesting : wijziging artikel 219bis WIB1992
5-1867/1
tekst 5-1867/1 tekst (PDF)
  5-1867/1
tekst 5-1867/1 tekst (PDF)
   39. BELASTING NIET-INWONERS (artikelen 60 tot 73) Heffing door BelgiŽ van de belasting van niet-inwoners op het geheel van de inkomsten die in BelgiŽ belastbaar zijn op grond van een dubbelbelastingverdrag - Bedrijfsvoorheffing - Optionele regularisatie - Eenvormig maken van de verwijzingen naar het begrip "Belgische inrichting" - Oplossen van problemen inzake de coherentie tussen uiteenlopende wettelijke bepalingen - Wegwerken van discriminaties - Verduidelijking van toepassingsregels - Technische correcties - Belastingvermindering lange-termijnsparen voor een levensverzekering gekoppeld aan een hypothecaire lening - Wijziging artikelen 228 tot 232, 240, 242 tot 244, 248, 270, 272 en 294 WIB1992
5-1867/1
tekst 5-1867/1 tekst (PDF)
   43. WERKINGSKOSTEN VAN DE FSMA (artikelen 83 tot 86) Controlekosten en bijdragen - Opheffing artikel 41 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet - Wijziging wet 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen - Wijziging wet 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten - Wijziging wet 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen
5-1867/1
tekst 5-1867/1 tekst (PDF)
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel
5-1867/2
p. 1-4 5-1867/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Algemene bespreking
   Dubbelbelastingverdrag BelgiŽ-Nederland - Aftrekbaarheid hypothecaire intresten
2-140
p. 13-14 2-140 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek VII. "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (Codificatie van de financiŽle wetgeving met betrekking tot betalingsdiensten en kredietverstrekking en die de bescherming van de consument beoogt : de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten [WBD], de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst [WBBD], de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet [WCK], de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet [WHK] en de wet van 10 augustus 2001 betreffende de centrale voor kredieten aan particulieren [WCKP] - SEPA-Verordening [EU] nr 260/2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro - Nieuwe bepalingen inzake consumentenkrediet : maatregelen inzake leuren, reclame, kaartgebruik in winkelketens, kredietaanvraag, enz. - Zie ook doc. 5-2818) (5-2817)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
5-2817/1
p. 1 5-2817/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2817/2
p. 1-10 5-2817/2 p. 1-10 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
5-2817/3
p. 1 5-2817/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 45 5-147 p. 45 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-147
p. 45 5-147 p. 45 (PDF)
  Stemming
5-147
p. 62 5-147 p. 62 (PDF)
  5-147
p. 70-71 5-147 p. 70-71 (PDF)
  Evocatie
5-148
p. 95 5-148 p. 95 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Amendement nr 45 van de heren Coene en Goovaerts
   Belastingvermindering voor lange-termijnsparen
1-389/2
p. 24 1-389/2 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Toepassingsgevallen van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 [lijst met beslissingen van de FSMA waarvoor een versnelde beroepsprocedure bij de Raad van State geldt] : beslissingen ten aanzien van de kredietgevers inzake hypothecair krediet of inzake consumentenkrediet, en ten aanzien van de kredietbemiddelaars - Aanvulling van de lijst van de in artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 opgesomde bepalingen op grond waarvan de FSMA de beslissing kan nemen om een dwangsom of een administratieve geldboete op te leggen [beroep bij het Hof van beroep te Brussel] - Zie ook doc. 5-2817) (5-2818)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
5-2818/1
p. 1 5-2818/1 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heren Etienne Schouppe en Ahmed Laaouej
5-2818/2
p. 1 5-2818/2 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd
5-2818/3
p. 1-2 5-2818/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 45 5-147 p. 45 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-147
p. 45 5-147 p. 45 (PDF)
  5-147
p. 45-46 5-147 p. 45-46 (PDF)
  Stemming
5-147
p. 63 5-147 p. 63 (PDF)
  5-147
p. 71 5-147 p. 71 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 145(1) en 145(5) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Kapitaalaftrek hypothecaire lening : afschaffing van de vereiste van schuldsaldoverzekering) (2-403)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
2-403/1
p. 1 2-403/1 p. 1 (PDF)
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
2-403/2
p. 1 2-403/2 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
2-45
p. 48 2-45 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft (Verbetering van de toegang tot deze verzekering - Standaard vragenformulier - Tariferingsbureau en compensatiekas - Uitbreiding tot invaliditeitsverzekeringen) (4-1519)      
  Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat
4-1519/1
p. 1 4-1519/1 p. 1 (PDF)
  Non-evocatie
4-107
p. 64 4-107 p. 64 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en tot wijziging van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (Rentevoeten en ristorno's) (1-693)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-693/1
p. 1 1-693/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heer Hatry
1-693/2
p. 1-9 1-693/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 19 van de heer Weyts c.s.
1-693/2
p. 9-13 1-693/2 p. 9-13 (PDF)
  Amendementen nrs 20 en 21 van de heer Ph. Charlier
1-693/2
p. 13-14 1-693/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer Hatry
1-693/3
p. 2 1-693/3 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de heer Ph. Charlier
1-693/3
p. 1-2 1-693/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Weyts
1-693/4
p. 1-75 1-693/4 p. 1-75 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-693/5
p. 1-5 1-693/5 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 25 tot 27 van de heer Coene
1-693/6
p. 1-2 1-693/6 p. 1-2 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-693/7
p. 1-5 1-693/7 p. 1-5 (PDF)
  Evocatie
1-125
p. 3302-3303 1-125 p. 3302-3303 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4071-4076 1-154 p. 4071-4076 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-155
p. 4111-4112 1-155 p. 4111-4112 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Coene en Hatry en eindstemming
1-155
p. 4116-4117 1-155 p. 4116-4117 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning (4-1055)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
4-1055/1
p. 1 4-1055/1 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1055/2
p. 3 4-1055/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1055/2
p. 1-3 4-1055/2 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
4-1055/3
p. 1 4-1055/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 27 4-53 p. 27 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-53
p. 27 4-53 p. 27 (PDF)
  Evocatie
4-54
p. 42 4-54 p. 42 (PDF)
  Stemming
4-54
p. 31 4-54 p. 31 (PDF)
  4-54
p. 37 4-54 p. 37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning (Echtgenoten) (4-1056)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
4-1056/1
p. 1 4-1056/1 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
4-1056/2
p. 3 4-1056/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Christiane Vienne
4-1056/2
p. 1-3 4-1056/2 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
4-1056/3
p. 1 4-1056/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 27 4-53 p. 27 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-53
p. 27 4-53 p. 27 (PDF)
  Evocatie
4-54
p. 42 4-54 p. 42 (PDF)
  Stemming
4-54
p. 31 4-54 p. 31 (PDF)
  4-54
p. 37 4-54 p. 37 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Fiscale aanmoedigingen inzake bouwen of verwerven van een woning - Uitbreiding tot woningen gelegen in een lidstaat van de EER) (3-2358)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-2358/1
p. 1 3-2358/1 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-2358/2
p. 3 3-2358/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Galand
3-2358/2
p. 1-3 3-2358/2 p. 1-3 (PDF)
  Beslissing om niet te amenderen
3-2358/3
p. 1 3-2358/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 22 3-213 p. 22 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-213
p. 22 3-213 p. 22 (PDF)
  Evocatie
3-213
p. 107 3-213 p. 107 (PDF)
  Stemming
3-213
p. 69-70 3-213 p. 69-70 (PDF)
  3-213
p. 102 3-213 p. 102 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand (3-1771)      
  Voorstel van de heer Brotcorne
3-1771/1
p. 1-11 3-1771/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie in de tak van de schuldsaldoverzekeringen waarvan sommige personen met een handicap het slachtoffer zijn (Oprichting Tariferingsbureau voor de schuldsaldoverzekering en Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor de schuldsaldoverzekering) (4-1452)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Caroline Dťsir en de heer Franco Seminara
4-1452/1
p. 1-4 4-1452/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening" (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen) (Uiterst goed geÔsoleerde woningen : fiscale aftrek) (3-2081)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems, Collas en Vandenhove en van mevrouw Kapompolť
3-2081/1
p. 1-9 3-2081/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Collas c.s.
3-2081/2
p. 1-4 3-2081/2 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heer Steverlynck
3-2081/3
p. 1-7 3-2081/3 p. 1-7 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-2081/4
p. 1-3 3-2081/4 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-2081/5
p. 1 3-2081/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 46-48 3-210 p. 46-48 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-210
p. 49 3-210 p. 49 (PDF)
  Stemming
3-210
p. 92 3-210 p. 92 (PDF)
  3-210
p. 148 3-210 p. 148 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584bis, met betrekking tot de koopovereenkomst van een woning (Onderhandse verkoopsovereenkomst - Opschortende voorwaarde) (2-1308)      
  Voorstel van de heer de Clippele
2-1308/1
p. 1-4 2-1308/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-2070)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2070/1
p. 1 5-2070/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-785)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo
5-785/1
p. 1-23 5-785/1 p. 1-23 (PDF)
  Verzending naar een andere commissie
5-23
p. 38 5-23 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de fiscale discriminatie van gezinnen van gehuwden (WIB 92 : pensioenen, toekenning van een deel van de winst; aftrek hypothecaire intresten; decumul; inkomsten van minderjarige kinderen; belastingvrije basissom; kind ten laste; bouwsparen; vervangingsinkomsten; buitenlandse inkomsten; invorderen van de belastingen) (2-375)      
  Voorstel van de heer Verreycken en mevrouw Staveaux-Van Steenberge
2-375/1
p. 1-14 2-375/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding (Verblijfsco-ouderschap - Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek - Co-ouderschapspas - Aftrekbaarheid hypothecaire lening in de personenbelasting - Terugbetaling, door de ziekenfondsen aan de ouder die niet beschikt over een SIS-kaart voor het kind, van de door de ouder teveel betaalde kosten - Machtiging aan de Koning de wetten inzake kinderbijslag, ziekenfondsen en de bepalingen in het WIB 1992 overeenkomstig deze wet, te wijzigen en aan te passen - Wijziging artikel 69 samengevoegde wetten 19 december 1939 kinderbijslag werknemers) (4-945)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
4-945/1
p. 1-15 4-945/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding (Verblijfsco-ouderschap - Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek - Co-ouderschapspas - Aftrekbaarheid hypothecaire lening in de personenbelasting - Terugbetaling, door de ziekenfondsen aan de ouder die niet beschikt over een SIS-kaart voor het kind, van de door de ouder teveel betaalde kosten - Machtiging aan de Koning de wetten inzake kinderbijslag, ziekenfondsen en de bepalingen in het WIB 1992 overeenkomstig deze wet, te wijzigen en aan te passen - Wijziging artikel 69 samengevoegde wetten 19 december 1939 kinderbijslag werknemers) (5-498)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen
5-498/1
p. 1-16 5-498/1 p. 1-16 (PDF)
  Advies van de Raad van State
5-498/2
p. 1-5 5-498/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding (Verblijfsco-ouderschap - Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek - Co-ouderschapspas - Aftrekbaarheid hypothecaire lening in de personenbelasting - Terugbetaling, door de ziekenfondsen aan de ouder die niet beschikt over een SIS-kaart voor het kind, van de door de ouder teveel betaalde kosten - Machtiging aan de Koning de wetten inzake kinderbijslag, ziekenfondsen en de bepalingen in het WIB 1992 overeenkomstig deze wet, te wijzigen en aan te passen - Wijziging artikel 69 samengevoegde wetten kinderbijslag werknemers) (4-945)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Guy Swennen
4-945/2
p. 1-3 4-945/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van intresten van leningen aangegaan om een onroerend goed te verwerven : uitbreiding van de bijkomende intrestaftrek) (3-391)      
  Voorstel van de heer Dedecker
3-391/1
p. 1-5 3-391/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om de aftrek voor enige woning te verhogen (4-460)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Sfia Bouarfa
4-460/1
p. 1-2 4-460/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Verhoogde belastingaftrek voor de "aftrek eigen woning" in functie van kinderen ten laste) (4-728)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri
4-728/1
p. 1-4 4-728/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen (Lening afgesloten bij een instelling gevestigd binnen de EU) (1-728)      
  Voorstel van de heren Weyts en Vandenberghe
1-728/1
p. 1-2 1-728/1 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Coene
1-728/2
p. 1-3 1-728/2 p. 1-3 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
1-728/3
p. 1 1-728/3 p. 1 (PDF)
  Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-728/4
p. 1-2 1-728/4 p. 1-2 (PDF)
  Ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-728/5
p. 1 1-728/5 p. 1 (PDF)
  Verstrijken van de onderzoekstermijnen
1-728/6
p. 1 1-728/6 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-176
p. 5183 1-176 p. 5183 (PDF)
  Stemming
1-176
p. 5192 1-176 p. 5192 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (4-1472)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, Caroline Dťsir en Olga Zrihen
4-1472/1
p. 1-4 4-1472/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement (5-990)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Caroline Dťsir en Marie Arena
5-990/1
p. 1-4 5-990/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving (4-1767)      
  Voorstel van de heer Marc Verwilghen
4-1767/1
p. 1-7 4-1767/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving (5-118)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-118/1
p. 1-7 5-118/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame (4-1081)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1081/1
p. 1-14 4-1081/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake het hypothecair krediet wat betreft de reclame (Beperkingen) (5-537)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy
5-537/1
p. 1-12 5-537/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken (Persoon die niet helemaal gezond is of was) (2-1112)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
2-1112/1
p. 1-6 2-1112/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken (Persoon die niet helemaal gezond is of was) (3-37)      
  Voorstel van de heer Roelants du Vivier
3-37/1
p. 1-6 3-37/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning (4-1087)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Jean-Jacques De Gucht en Andrť Van Nieuwkerke
4-1087/1
p. 1-5 4-1087/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, teneinde een onmiddellijke teruggave voor de aftrekbare besteding van de enige en eigen woning in te voeren (3-2461)      
  Voorstel van de heer Noreilde
3-2461/1
p. 1-5 3-2461/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene bepalingen teneinde het recht op huisvesting beter te waarborgen (Verplichting voor de verhuurder het gevraagde huurbedrag aan te plakken en het aan te geven aan de administratie - Registratie, beŽindiging en tegenstelbaarheid van de huurovereenkomst - Voorkooprecht van de huurder - Wijziging Burgerlijk Wetboek - Opheffing artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek : afschaffing verplichte poging tot minnelijke schikking - Wijziging artikelen 32 en 35 Wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 21 wet 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet) (3-637)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-637/1
p. 1-9 3-637/1 p. 1-9 (PDF)
Woningen - Gedwongen verkoop - Evolutie - Redenen (5-2981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2981
  SV 5-2981
Woonbonus - Klachten - Cijfers (6-485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-485
Woonbonus - Overdracht met behoud van krediet (6-406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-406
Woonhuis - Gedwongen verkoop - Cijfers - Evolutie (5-5318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5318
  SV 5-5318
Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken (6-1907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Overtveldt, minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1907
Woonkrediet - Toegang voor armere gezinnen - Sociale opdracht voor de banken (6-2164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 6-2164
het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka (5-10326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10326
  SV 5-10326
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999