S. 4-1519 Dossierfiche K. 52-1977

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de schuldsaldoverzekeringen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico betreft
Katrien Partyka   Joseph George   Sofie Staelraeve   David Clarinval   Servais Verherstraeten   Willem-Frederik Schiltz   Freya Van den Bossche   Cathy Plasman  

krediet op onroerende goederen
verzekeringsrecht
ontlening
eerbiediging van het privé-leven
huisvesting
levensverzekering
rechten van de zieke
gedragscode
verzekeringspremie
invaliditeitsverzekering
chronische ziekte
personenverzekering
medische gegevens
consumptief krediet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1977/1 Wetsvoorstel 6/5/2009
K. 52-1977/2 Advies van de Raad van State 26/6/2009
K. 52-1977/3 Amendement 8/7/2009
K. 52-1977/4 Addendum 10/9/2009
K. 52-1977/5 Amendementen 16/9/2009
K. 52-1977/6 Amendementen 6/10/2009
K. 52-1977/7 Amendementen 27/10/2009
K. 52-1977/8 Verslag namens de commissie 24/11/2009
K. 52-1977/9 Tekst aangenomen door de commissie 24/11/2009
K. 52-1977/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/12/2009
4-1519/1 4-1519/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 5/1/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/5/2009   Indiening Doc. K. 52-1977/1
7/5/2009   Inoverwegingneming
15/5/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 99 Bijlage 20/05/2009, p. 6
26/6/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1977/2
24/11/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1977/8
3/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 54-68
3/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 126, p. 73
Doc. K. 52-1977/10
3/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
4/12/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/1/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1519/1 4-1519/1 (PDF)
5/1/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/1/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/1/2010   Bekrachtiging en afkondiging
3/2/2010   Bekendmaking (5439-5443)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/12/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/12/2009 15 4/1/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/12/2009 0 4/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/2010 3/2/2010, blz 5439-5443