Institutionele Aangelegenheden

Dinsdag 28 juni 2005
vergadering om 15.30 uur - Zaal D


Rapporteur : de heer Paul Wille.
 1. Evocatieprocedure (einddatum : 30/06/2005)
  Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
  nr. 3-1060/1.-
 2. Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat (van de heren Jean-Marie Dedecker en Luc Willems);
  nr. 3-319/1.-
 3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten;
  nr. 3-1061/1.-
 4. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie;
  nr. 3-1062/1.-
 5. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof;
  nr. 3-1063/1.-
 6. Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof (van de heren Jean-Marie Dedecker en Luc Willems);
  nr. 3-322/1.-
Hoorzitting met :
- de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof;
- de heren Jacques Hamaide en Marc Bertrand, respectievelijk covoorzitter en administrateur van de Hoge Raad voor de Justitie;
- vertegenwoordigers van het Rekenhof.