S. 3-319 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat
Jean-Marie Dedecker    Luc Willems   

rekening
parlementair toezicht
begrotingsprocedure
notaris
begroting
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
begrotingscontrole
bemiddelaar
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-319/1 3-319/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/11/2003
3-319/2 3-319/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2005
3-319/3 3-319/3 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 8/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2003   Indiening
Herindiening Kamer 50-1400 - 2000-2001 op 6 september 2001.
Doc. 3-319/1 3-319/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/2004   Externe adviesaanvraag: Rekenhof
23/2/2004   Ontvangst extern advies: Rekenhof
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/12/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
8/12/2005   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2007   Inschrijving op agenda
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/11/2003   Verzending naar commissie
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-HťlŤne Crombť-Berton
7/1/2004   Commissie wenst extern advies: Rekenhof
10/3/2005   Einde behandeling
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie
10/5/2005   Inschrijving op agenda
10/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
10/5/2005   Bespreking
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Jacques Hamaide en Marc Bertrand, respectievelijk covoorzitter en administrateur van de Hoge Raad voor de Justitie
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Philippe Roland en mevrouw Christiane Machtens, respectievelijk voorzitter en kabinetsdirectrice van de voorzitter, van het Rekenhof
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Bespreking
13/10/2005   Inschrijving op agenda
13/10/2005   Bespreking
24/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van de wetsontwerpen nrs. 3-1060/1 en 3-1061/1
24/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-319/2 3-319/2 (PDF)
8/12/2005   Terugzending naar commissie
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
1/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van de wetsontwerpen nrs. 3-1060 en 3-1061
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-319/3 3-319/3 (PDF)
29/3/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 8/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/1/2004
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 10/5/2005, 23/6/2005, 28/6/2005, 14/7/2005, 13/10/2005, 24/11/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 1/3/2007, 8/3/2007