S. 3-1061 Dossierfiche K. 51-1628

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Pierre Lano   Bart Tommelein  

rekening
parlementair toezicht
begroting
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
begrotingscontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1628/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/2/2005
3-1061/1 3-1061/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/2/2005
3-1061/2 3-1061/2 (PDF) Amendementen 24/11/2005
3-1061/3 3-1061/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2005
3-1061/4 3-1061/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 24/11/2005
3-1061/5 3-1061/5 (PDF) Amendementen 8/3/2007
3-1061/6 3-1061/6 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 8/3/2007
3-1061/7 3-1061/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 8/3/2007
3-1061/8 3-1061/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/3/2007
K. 51-1628/2 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/2/2005   Splitsing Doc. K. 51-608/3
24/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 31-36
24/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-2/o0)
Integraal veslag nr. 118, p. 50-51
Doc. K. 51-1628/1
24/2/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/2/2005   Overzending Doc. 3-1061/1 3-1061/1 (PDF)
25/2/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/12/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
8/12/2005   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o21) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. 3-1061/8 3-1061/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/2005   Verzending naar commissie
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Verzoek tot verzending naar andere commissie
9/3/2005   Einde behandeling
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
23/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Jacques Hamaide en Marc Bertrand, respectievelijk covoorzitter en administrateur van de Hoge Raad voor de Justitie
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Philippe Roland en mevrouw Christiane Machtens, respectievelijk voorzitter en kabinetsdirectrice van de voorzitter, van het Rekenhof
13/10/2005   Inschrijving op agenda
13/10/2005   Bespreking
24/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
24/11/2005   Aanneming na amendering
24/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1061/3 3-1061/3 (PDF)
24/11/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1061/4 3-1061/4 (PDF)
8/12/2005   Terugzending naar commissie
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
1/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
8/3/2007   Aanneming na amendering
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1061/6 3-1061/6 (PDF)
8/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1061/8 3-1061/8 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
29/3/2007   Overzending Doc. K. 51-1628/2
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/12/2005, 29/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/6/2005, 28/6/2005, 13/10/2005, 24/11/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 1/3/2007, 8/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd