S. 3-1063 Dossierfiche K. 51-590

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof
Pierre Lano   Bart Tommelein  

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
rekening
parlementair toezicht
begroting
begrotingscontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-590/1 Voorstel van bijzondere wet 16/12/2003
K. 51-590/2 Verslag namens de commissie 16/2/2005
K. 51-590/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/2/2005
3-1063/1 3-1063/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/2/2005
3-1063/2 3-1063/2 (PDF) Amendementen 8/3/2007
3-1063/3 3-1063/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/3/2007
3-1063/4 3-1063/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 8/3/2007
3-1063/5 3-1063/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/3/2007
3-1063/6 3-1063/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/3/2007
3-1063/7 3-1063/7 (PDF) Amendementen ingediend na terugzending naar commissie 19/4/2007
3-1063/8 3-1063/8 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 19/4/2007
3-1063/9 3-1063/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 19/4/2007
3-1063/10 3-1063/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/4/2007
K. 51-590/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/12/2003   Indiening Doc. K. 51-590/1
8/1/2004   Inoverwegingneming
16/2/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-608/3
24/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 31-36
24/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o3)
Integraal verslag nr. 118, p. 51
Doc. K. 51-590/3
24/2/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/2/2005   Overzending Doc. 3-1063/1 3-1063/1 (PDF)
25/2/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/3/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1063/5 3-1063/5 (PDF)
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1063/6 3-1063/6 (PDF)
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o2) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-1063/10 3-1063/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/2005   Verzending naar commissie
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Verzoek tot verzending naar andere commissie
9/3/2005   Einde behandeling
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
23/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Jacques Hamaide en Marc Bertrand, respectievelijk covoorzitter en administrateur van de Hoge Raad voor de Justitie
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Philippe Roland en mevrouw Christiane Machtens, respectievelijk voorzitter en kabinetsdirectrice van de voorzitter, van het Rekenhof
13/10/2005   Inschrijving op agenda
13/10/2005   Bespreking
24/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Bespreking
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
8/3/2007   Aanneming na amendering
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1063/3 3-1063/3 (PDF)
8/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1063/4 3-1063/4 (PDF)
29/3/2007   Terugzending naar commissie
19/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
19/4/2007   Hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
19/4/2007   Bespreking
19/4/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/4/2007   Aanneming na amendering
19/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/4/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1063/9 3-1063/9 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-590/4
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit
zie 52-1937
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/3/2007, 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/6/2005, 28/6/2005, 13/10/2005, 24/11/2005, 1/3/2007, 8/3/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 19/4/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd