S. 3-322 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof
Jean-Marie Dedecker    Luc Willems   

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
parlementair toezicht
begrotingscontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-322/1 3-322/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 12/11/2003
3-322/2 3-322/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2003   Indiening Doc. 3-322/1 3-322/1 (PDF)
20/11/2003   Inoverwegingneming
20/11/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/11/2003   Verzending naar commissie
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
23/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Jacques Hamaide en Marc Bertrand, respectievelijk covoorzitter en administrateur van de Hoge Raad voor de Justitie
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Philippe Roland en mevrouw Christiane Machtens, respectievelijk voorzitter en kabinetsdirectrice van de voorzitter, van het Rekenhof
13/10/2005   Inschrijving op agenda
13/10/2005   Bespreking
24/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Bespreking
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het ontwerp van bijzondere wet nr. 3-1063/1
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-322/2 3-322/2 (PDF)
29/3/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 29/3/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Vervallen 23/6/2005, 28/6/2005, 13/10/2005, 24/11/2005, 1/3/2007, 8/3/2007