S. 3-1060 Dossierfiche K. 51-608

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Pierre Lano   Bart Tommelein  

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
Gegevensbeschermingsautoriteit
rekening
parlementair toezicht
intern reglement
notaris
begroting
begrotingscontrole
bemiddelaar
Rekenhof (BelgiŽ)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-608/1 Wetsvoorstel 19/12/2003
K. 51-608/2 Amendementen 24/6/2004
K. 51-608/3 Verslag namens de commissie 16/2/2005
K. 51-608/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2005
K. 51-608/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/2/2005
K. 51-608/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/2/2005
3-1060/1 3-1060/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 10/3/2005
3-1060/2 3-1060/2 (PDF) Amendementen 13/10/2005
3-1060/3 3-1060/3 (PDF) Amendementen 24/11/2005
3-1060/4 3-1060/4 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2005
3-1060/5 3-1060/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 24/11/2005
3-1060/6 3-1060/6 (PDF) Advies van de Raad van State 13/7/2006
3-1060/7 3-1060/7 (PDF) Amendementen 8/3/2007
3-1060/8 3-1060/8 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 8/3/2007
3-1060/9 3-1060/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 8/3/2007
3-1060/10 3-1060/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/3/2007
K. 51-608/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/3/2007
K. 51-608/8 Amendementen 12/4/2007
K. 51-608/9 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-608/10 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2007
K. 51-608/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/12/2003   Indiening Doc. K. 51-608/1
8/1/2004   Inoverwegingneming
16/2/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 51-608/3
24/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 31-36
24/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-2/o0)
Integraal verslag nr. 118, p. 50
Doc. K. 51-608/6
24/2/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/2/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/3/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1060/1 3-1060/1 (PDF)
10/3/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/12/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
8/12/2005   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/2/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/7/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State
14/7/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1060/6 3-1060/6 (PDF)
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o17) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. 3-1060/10 3-1060/10 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar commissie
10/5/2005   Inschrijving op agenda
10/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
10/5/2005   Bespreking
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Jacques Hamaide en Marc Bertrand, respectievelijk covoorzitter en administrateur van de Hoge Raad voor de Justitie
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Philippe Roland en mevrouw Christiane Machtens, respectievelijk voorzitter en kabinetsdirectrice van de voorzitter, van het Rekenhof
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Bespreking
13/10/2005   Inschrijving op agenda
13/10/2005   Bespreking
24/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Bespreking
24/11/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
24/11/2005   Aanneming na amendering
24/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1060/4 3-1060/4 (PDF)
24/11/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1060/5 3-1060/5 (PDF)
17/5/2005   Opschorting termijn
convocatie
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+33
Doc. 3-82/25 3-82/25 (PDF)
20/5/2005   Hervatting termijn
23/6/2005   Opschorting termijn
30/6/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 33 + 60
Doc. 3-82/27 3-82/27 (PDF)
1/7/2005   Hervatting termijn
8/12/2005   Terugzending naar commissie
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
1/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
8/3/2007   Aanneming na amendering
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1060/8 3-1060/8 (PDF)
8/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1060/9 3-1060/9 (PDF)
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+33+60+60
Doc. 3-82/30 3-82/30 (PDF)
9/12/2005   Hervatting termijn
9/2/2006   Opschorting termijn
9/2/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
213+30
Doc. 3-82/32 3-82/32 (PDF)
10/2/2006   Hervatting termijn
14/2/2006   Opschorting termijn
Adviesaanvraag Raad van State
15/7/2006   Hervatting termijn
30/11/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
213+30+30
Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
8/12/2006   Hervatting termijn
25/1/2007   Opschorting termijn
onderzoekstermijn geschorst omwille van bevoegdheidsconflict - Op 1.2.2007 heeft de POC beslist de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen met 2 dagen te verlengen, tot 8.2.2007.
Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
8/2/2007   Bespreking in POC Doc. 3-82/43 3-82/43 (PDF)
6/3/2007   Bespreking in POC Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
22/3/2007   Bespreking in POC
bevoegdheidsconflict ingetrokken
Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
23/3/2007   Hervatting termijn
Intrekking bevoegdheidsconflict
  [K3] Behandeling door Kamer
29/3/2007   Overzending Doc. K. 51-608/7
23/4/2007   Aanneming in commissie (tegengeamendeerd) Doc. K. 51-608/9
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 51-54
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o4)
Integraal verslag nr. 283, p. 12-13
Doc. K. 51-608/11
25/4/2007   Aanneming na tegenamendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2007   Bekendmaking (33994-33995)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/12/2005, 29/3/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 10/5/2005, 23/6/2005, 28/6/2005, 14/7/2005, 13/10/2005, 24/11/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 1/3/2007, 8/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Tegen-geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/2/2005 15 14/3/2005
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 9
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+33
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 42
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 42 30/6/2005
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 8
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 8 8/7/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 33 + 60
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 68 12/12/2005
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 11
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 11 19/12/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 60 25/5/2005
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+33+60+60
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 71 14/3/2006
Hervatting termijn
Intrekking bevoegdheidsconflict
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 7 29/3/2007
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 25
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
213+30
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 55
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 55 2/5/2006
Opschorting termijn
Adviesaanvraag Raad van State
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 51
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 51 8/12/2006
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 9
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 9 18/12/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
213+30+30
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 39 31/1/2007
Opschorting termijn
onderzoekstermijn geschorst omwille van bevoegdheidsconflict - Op 1.2.2007 heeft de POC beslist de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen met 2 dagen te verlengen, tot 8.2.2007.
Onderzoekstermijn (S1) 11/3/2005 7
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2007 20/6/2007, blz 33994-33995