S. 3-1062 Dossierfiche K. 51-722

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie
Pierre Lano  

Hoge Raad voor de Justitie
rekening
parlementair toezicht
begroting
begrotingscontrole

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-722/1 Wetsvoorstel 22/1/2004
K. 51-722/2 Verslag namens de commissie 16/2/2005
K. 51-722/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/2/2005
3-1062/1 3-1062/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/2/2005
3-1062/2 3-1062/2 (PDF) Amendementen 24/11/2005
3-1062/3 3-1062/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/11/2005
3-1062/4 3-1062/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 24/11/2005
3-1062/5 3-1062/5 (PDF) Amendementen 8/3/2007
3-1062/6 3-1062/6 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 8/3/2007
3-1062/7 3-1062/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 8/3/2007
3-1062/8 3-1062/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 29/3/2007
K. 51-722/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 30/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/1/2004   Indiening Doc. K. 51-722/1
29/1/2004   Inoverwegingneming
16/2/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-608/3
24/2/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 31-36
24/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+135/-2/o0)
Integraal verslag nr. 118, p. 51
Doc. K. 51-722/3
24/2/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/2/2005   Overzending Doc. 3-1062/1 3-1062/1 (PDF)
25/2/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie: Institutionele Aangelegenheden
1/12/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
8/12/2005   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o18) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. 3-1062/8 3-1062/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/2/2005   Verzending naar commissie
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Verzoek tot verzending naar andere commissie
9/3/2005   Einde behandeling
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/3/2005   Verzending naar een andere commissie
23/6/2005   Inschrijving op agenda
23/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
23/6/2005   Bespreking
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Alex Arts en Michel Melchior, voorzitters van het Arbitragehof
28/6/2005   Hoorzitting met de heren Jacques Hamaide en Marc Bertrand, respectievelijk covoorzitter en administrateur van de Hoge Raad voor de Justitie
28/6/2005   Hoorzitting met de heer Philippe Roland en mevrouw Christiane Machtens, respectievelijk voorzitter en kabinetsdirectrice van de voorzitter, van het Rekenhof
13/10/2005   Inschrijving op agenda
13/10/2005   Bespreking
24/11/2005   Inschrijving op agenda
24/11/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
24/11/2005   Aanneming na amendering
24/11/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1062/3 3-1062/3 (PDF)
24/11/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1062/4 3-1062/4 (PDF)
8/12/2005   Terugzending naar commissie
1/3/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
1/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
8/3/2007   Aanneming na amendering
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1062/6 3-1062/6 (PDF)
8/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1062/7 3-1062/7 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
29/3/2007   Overzending Doc. K. 51-722/4
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit
zie 52-1936
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/2/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/12/2005, 29/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/6/2005, 28/6/2005, 13/10/2005, 24/11/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 1/3/2007, 8/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd