BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
27 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6605

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting
________
Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
________
ministerie
overheidsapparaat
kinderoppas
officiŽle statistiek
geografische spreiding
balans tussen werk en privť
________
27/1/2010Verzending vraag
9/3/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6605 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de combinatie van werk en gezin te vergemakkelijken kunnen overheidsdiensten tijdens de schoolvakanties opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar organiseren.

1) Organiseren de overheidsdiensten of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen, kinderopvang tijdens de schoolvakanties georganiseerd met inzet van de eigen diensten en/of door een beroep te doen op externe diensten voor kinderopvang?

2) Indien ze een beroep doen op externe diensten, welke diensten zijn dat dan?

3) a. Welke personeelsleden kunnen een beroep op die kinderopvang doen?

3) b. Geldt er een voorrangsregeling voor bepaalde personeelsleden, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een kansengroep of naargelang van hun niveau?

4) Hoeveel kinderen van personeelsleden kregen opvang de afgelopen vijf jaar:

a. in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest en per jaar.

5) Hoeveel kinderen heeft men de afgelopen vijf jaar jaarlijks moeten weigeren:

a. voor opvang in de eigen diensten;

b. voor opvang door externe diensten?

Graag kreeg ik cijfers opgesplitst per gewest.

6) a. Hoeveel extra Nederlandstalige en Franstalige personeelsleden heeft men jaarlijks in de eigen diensten moeten inzetten om die kinderopvang te organiseren?

6) b. In welk statuut werden ze in dienst genomen?

7) Hoeveel bedroeg de jaarlijkse meerkost om die kinderopvang te organiseren:

a. in de eigen diensten;

b. door een beroep te doen op externe diensten?

8) Welke financiŽle bijdrage werd van de personeelsleden zelf gevraagd?

9) a. Wordt er gedacht aan uitbreiding van de initiatieven inzake kinderopvang in de eigen diensten en/of via uitbesteding aan externe diensten?

9) b. Zo ja, hoeveel bedragen de jaarlijkse meerkosten voor die extra capaciteit?

9) c. Zullen er ook initiatieven worden genomen voor extra kinderopvang buiten de schoolse vakantieperiodes?

9) d. Zal de beoogde leeftijdsgroep worden uitgebreid?

9) e. Welke concrete initiatieven zullen worden genomen?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2010 :

1. Er wordt een kinderopvang georganiseerd tijdens de paasvakantie en tijdens de maanden juli en augustus door de VZW Sociale dienst Ministerie van Ambtenarenzaken waarbij de FOD B&B (Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole) is aangesloten.

2. Er wordt geen beroep gedaan op externe diensten.

3. a) De personeelsleden van de diensten die onder het werkingsgebied vallen van de VZW Sociale dienst Ministerie van Ambtenarenzaken. Dit zijn de volgende diensten: FOD Kanselarij, FOD P&O (Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie), FOD FEDICT, FOD B&B (inclusief IKIF), Regie der Gebouwen, Instituut voor Gelijkheid van kansen voor vrouwen en mannen.

b) Neen.

4. a) 2005: 477

2006: 692

2007: 500

2008: 708

2009: 670

NB: Het betreft hier het totaal aantal kinderen dat in de kinderopvang werd opgevangen.

b) Nihil.

5. a) Geen enkel kind werd geweigerd.

b) Nihil.

6. a) Er werden per jaar voor de kinderopvang telkens (dus per jaar) zeven personen ingezet voor de kinderopvang.

b) Zij hebben het statuut van jobstudent.

7. a) 2005: 20 937,00 euro

2006: 24 777,00 euro

2007: 21 652,00 euro

2008: 28 659,00 euro

2009: 25 618,00 euro

b) Nihil.

8. Voor één kind: 6,00 euro/dag

Voor twee kinderen: 9,00 euro/dag

Voor drie en meer kinderen:10,50 euro/dag

9. a) Neen.

b) Niet van toepassing gelet op antwoord 9a.

c) Neen.

d) Neen.

e) Geen enkel nieuw initiatief.