Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Liesbeth Homans

15 resultaten

5-284 Liesbeth Homans (N-VA) 12/1/2011
  de toeslag op het elektriciteitsverbruik voor de verwarmingspremie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-35)
5-354 Liesbeth Homans (N-VA) 25/1/2011
  de leningen voor energiebesparende maatregelen
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financin, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financin
  beantwoord op 9/2/2011 (commissiehandelingen 5-34)
5-466 Liesbeth Homans (N-VA) 7/2/2011
  het vangnet voor prijsstijgingen van energie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2334
5-512 Liesbeth Homans (N-VA) 14/2/2011
  de anomalie in de federale bijdrage
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2335
5-618 Liesbeth Homans (N-VA) 2/3/2011
  de bescherming van de privacy inzake postbedeling
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2655
5-620 Liesbeth Homans (N-VA) 2/3/2011
  de sociale maximumprijs voor aardgas en elektriciteit
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2336
5-621 Liesbeth Homans (N-VA) 2/3/2011
  de uitwisseling van kadastergegevens
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2656
5-665 Liesbeth Homans (N-VA) 17/3/2011
  de sociale-maximumprijs voor energie voor niet-beschermde afnemers
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2337
5-673 Liesbeth Homans (N-VA) 17/3/2011
  de aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2338
5-674 Liesbeth Homans (N-VA) 17/3/2011
  de liberalisering van de energiemarkt en het effect op de prijs
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2339
5-726 Liesbeth Homans (N-VA) 30/3/2011
  de stijgende energieprijs ten gevolge van de tijdelijke stillegging van de Duitse nucleaire centrales
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2340
5-814 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  de wet op de kernuitstap
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2341
5-815 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  het slimme stroomnet
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2342
5-816 Liesbeth Homans (N-VA) 26/4/2011
  de tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2343
5-835 Liesbeth Homans (N-VA) 27/4/2011
  de toekenning van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas aan invaliden met een OMNIO-statuut
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2344