Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Dirk Claes

59 resultaten

5-12 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de infrastructuur in het kader van de migraties van de 100-centrales
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2010 (commissiehandelingen 5-3)
5-13 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de richtlijnen van de federale overheid voor het opstellen van de politiebegroting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-14 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 30/11/2010 (commissiehandelingen 5-7)
5-18 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  de migraties van de 100-centrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-19 Dirk Claes (CD&V) 14/10/2010
  reclame voor tabak via de sociale media
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 23/11/2010 (commissiehandelingen 5-4)
5-117 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het in aanmerking nemen van een diplomabonificatie als onderwijskracht voor het vervroegd pensioen in het werknemersstelsel
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 1/12/2010 (commissiehandelingen 5-9)
5-118 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het gaslek in Rotselaar en de veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-119 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  het gaslek in Rotselaar
  minister van Klimaat en Energie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-634
5-120 Dirk Claes (CD&V) 25/11/2010
  de elektronische maaltijdcheques
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-635
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-636
5-208 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de federale dotaties aan de lokale politiezones
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2010 (commissiehandelingen 5-13)
5-209 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de treinproblemen tussen Aarschot en Leuven
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag ingetrokken
5-211 Dirk Claes (CD&V) 9/12/2010
  de etikettering van voedingswaren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1207
5-502 Dirk Claes (CD&V) 10/2/2011
  de situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-51
5-503 Dirk Claes (CD&V) 10/2/2011
  het recht op een RIZIV-uitkering in geval van politiek verlof gecombineerd met het behoud van een voltijds contract bij de oorspronkelijke werkgever
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-600 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-610 Dirk Claes (CD&V) 1/3/2011
  de aanpassing van het statuut van de personeelsleden van de civiele bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2011 (commissiehandelingen 5-54)
5-615 Dirk Claes (CD&V) 1/3/2011
  de verklaringen betreffende de opvang van oorlogsvluchtelingen in voormalige legerkazernes
  minister van Landsverdediging
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  Vraag vervallen
5-657 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de opvang van asielzoekers in opvangcentra en de bouw van nieuwe opvangvoorzieningen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-51)
5-664 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de uitbetaling van vakantiegeld in geval van een tijdelijke arbeidsduurvermindering
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 6/4/2011 (commissiehandelingen 5-61)
5-686 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de algemene en versnelde invoering van de rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/3/2011 (commissiehandelingen 5-50)
5-687 Dirk Claes (CD&V) 17/3/2011
  de opvolging van de klachten van Belgische gedupeerden in het kader van de woekerpolissen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/4/2011 (commissiehandelingen 5-63)
5-865 Dirk Claes (CD&V) 4/5/2011
  bijkomende noodzakelijke middelen voor politiezone Herko
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2666
5-1014 Dirk Claes (CD&V) 30/5/2011
  de publicatie van de Veiligheidsmonitor 2011
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2011 (commissiehandelingen 5-83)
5-1399 Dirk Claes (CD&V) 27/10/2011
  de vergoeding van de vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1400 Dirk Claes (CD&V) 27/10/2011
  het doorrekenen van de personeelskosten van de private ambulancediensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 8/11/2011 (commissiehandelingen 5-99)
5-1510 Dirk Claes (CD&V) 24/11/2011
  de werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  Vraag vervallen
5-1715 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/3/2012 (commissiehandelingen 5-132)
5-1724 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  de loonschalen van ingenieurs bij het brandweerkorps
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1725 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2011
  het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1903 Dirk Claes (CD&V) 7/2/2012
  de looptijd van de verschillende veiligheidsplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-1942 Dirk Claes (CD&V) 9/2/2012
  de opvolging van de algemene rookregeling en het gebruik van rookfaciliteiten tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-139)
5-1967 Dirk Claes (CD&V) 16/2/2012
  de gelijkstelling van de periode van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen in het kader van het zelfstandigenpensioen
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 27/3/2012 (commissiehandelingen 5-138)
5-1991 Dirk Claes (CD&V) 21/2/2012
  de verduidelijking rond de duur van de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2014 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de overeenkomsten tussen de federale overheid en de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2015 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de gevolgen van de Salduz-wet op de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2016 Dirk Claes (CD&V) 29/2/2012
  de werking van het Interventiekorps
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2186 Dirk Claes (CD&V) 29/3/2012
  de strijd tegen de radicalisering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/5/2012 (commissiehandelingen 5-149)
5-2216 Dirk Claes (CD&V) 18/4/2012
  de betrouwbaarheid van het localisatieproces bij interventies van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6386
5-2217 Dirk Claes (CD&V) 18/4/2012
  de betrouwbaarheid van het lokalisatieproces bij interventies van de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2310 Dirk Claes (CD&V) 7/5/2012
  de nieuwe regeling voor de studentenarbeid en de overschrijding van het contingent van vijftig dagen
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-2366 Dirk Claes (CD&V) 4/6/2012
  een interministeriŽle werkgroep inzake het beroep van ambulancier en het niet-dringende patiŽntenvervoer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2367 Dirk Claes (CD&V) 4/6/2012
  de retributies die de private bewakingsfirma's jaarlijks betalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7440
5-2398 Dirk Claes (CD&V) 12/6/2012
  de Shiazo-producten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2012 (commissiehandelingen 5-171)
5-2413 Dirk Claes (CD&V) 18/6/2012
  de verkoop van producten die gehanteerd worden voor de aanmaak van illegale drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2678 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van de algemene rookregeling tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2679 Dirk Claes (CD&V) 14/11/2012
  de controles van rookfaciliteiten in het kader van de algemene rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-198)
5-2699 Dirk Claes (CD&V) 19/11/2012
  de looptijd van de strategische veiligheids- en preventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-7537
5-2736 Dirk Claes (CD&V) 26/11/2012
  de controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8034
5-2815 Dirk Claes (CD&V) 5/12/2012
  de pensioenvoorwaarden voor lokale mandatarissen
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8590
5-2865 Dirk Claes (CD&V) 19/12/2012
  de einddatum van een mandaat van politieraadslid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-785
5-2882 Dirk Claes (CD&V) 20/12/2012
  de betrouwbaarheid van de gratis alcoholtesters op cafť
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 22/1/2013 (commissiehandelingen 5-196)
5-3012 Dirk Claes (CD&V) 29/1/2013
  de activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8275
5-3052 Dirk Claes (CD&V) 6/2/2013
  het Belgische beleid inzake alcoholafhankelijkheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3053 Dirk Claes (CD&V) 6/2/2013
  het Belgisch standpunt omtrent de Europese alcoholstrategie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-217)
5-3887 Dirk Claes (CD&V) 8/7/2013
  de dumpingprijzen van bier waarmee supermarkten stunten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3920 Dirk Claes (CD&V) 9/9/2013
  de keuze tussen vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10314
5-4133 Dirk Claes (CD&V) 22/10/2013
  de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10489
5-4250 Dirk Claes (CD&V) 13/11/2013
  de opvolging van de rookregeling tijdens de winterperiode
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4884 Dirk Claes (CD&V) 5/3/2014
  de stijging van de gelegenheidsarbeid in de horecasector
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11282