Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Joris Van Hauthem

35 resultaten

3-295 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 3/6/2004
  politiepatrouilles in en rond scholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-407 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 21/10/2004
  de juridische chaos in de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-551 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 20/1/2005
  de absolute rechtsonzekerheid die er heerst in verband met de ambtenaren van de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-600 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 9/2/2005
  de taalaanhorigheid van de ambtenaren van de FOD Justitie (Hoofdbestuur)
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-625 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van het Instituut voor Veterinaire Keuring
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2444
3-627 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van het Agentschap voor Buitenlandse Handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-628 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van Belgocontrol
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-629 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van BIAC
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-630 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van De Post
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-631 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 17/2/2005
  de taalaanhorigheid van het personeel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2445
3-727 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/3/2005
  de onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de FOD's en in de instellingen van openbaar nut
  Eerste minister
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-728 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/3/2005
  de hoogst onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-942 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 30/6/2005
  het taalgebruik in de faciliteitengemeenten betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-998 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 4/10/2005
  de notie kerkelijk huwelijk
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1249 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 5/1/2006
  de wijze waarop hij vragen beantwoordt over zijn buitenlandse reizen en die van zijn voorgangster
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1250 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 5/1/2006
  het taalgebruik bij het afleggen van rijexamens
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1258 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de strafinrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4205
3-1259 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de POD Consumentenzaken
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4207
3-1260 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1261 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de instellingen die onder zijn bevoegdheid vallen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
3-1262 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het ziekteverzuim bij de ambtenaren van een aantal diensten die onder zijn bevoegdheid vallen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-1263 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de FOD FinanciŽn, Administratie der Pensioenen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1264 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/1/2006
  het ziekteverzuim bij de ambtenaren van de diensten die onder zijn bevoegdheid vallen
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4206
3-1431 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 2/3/2006
  de aanmerkelijke verschillen inzake ziekteverzuim in de federale overheidsdiensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4661
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4662
3-1511 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 23/3/2006
  de gevolgen van de opname van het Cťsar de Paepeziekenhuis in het Sint-Pietersziekenhuis wat de taalwetgeving betreft
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1557 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/4/2006
  de korting op de gasfactuur
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1586 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 27/4/2006
  de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de Brusselse gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-161)
3-1815 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 4/10/2006
  de vernietiging door de Raad van State van de omzendbrieven van de Brusselse regeringen in het kader van het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord en de agendering van deze beslissing op het Overlegcomitť
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1866 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 25/10/2006
  de huisvestingsproblemen van het Nationaal Geografisch Instituut
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-2109 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 1/2/2007
  de zwangerschapsuitkering voor gemeenteraadsleden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-2149 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 20/2/2007
  de niet-toepassing van artikel 61, ß 6 van de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken aangaande de evocatieplicht van de minister van Binnenlandse Zaken inzake klachten die ingediend zijn bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-2206 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 15/3/2007
  de maatregelen om de onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen weg te werken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2208 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 15/3/2007
  het gebruik van valse adressen door verantwoordelijke uitgevers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-2209 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 15/3/2007
  de campagne "Migrant van de dag" door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-2210 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 15/3/2007
  de resultaten van het overleg met het College van procureurs-generaal inzake de controle op het voorafgaan van het burgerlijk huwelijk aan de huwelijksinzegening
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)