Schriftelijke vragen van 3-2444 tot 3-2444

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2444 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Instituut voor Veterinaire Keuring - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Antwoord 4/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-625