Schriftelijke vragen van 3-4207 tot 3-4207

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4207 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  POD Consumentenzaken - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 27/1/2006
  Antwoord 27/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1259