Schriftelijke vragen van 3-2445 tot 3-2445

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2445 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Personeel - Taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-631