Schriftelijke vragen van 3-4206 tot 3-4206

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4206 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Overheidsdiensten en -instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 27/1/2006
  Antwoord 27/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Aanvullend antwoord 21/2/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1264