Schriftelijke vragen van 3-4205 tot 3-4205

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4205 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Strafinrichtingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opdeling volgens taalaanhorigheid.
  Verzending vraag 27/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1258