Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Peter Van Rompuy

71 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7526 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Oudere werknemers - Strengere regels betreffende werkloosheid - Verschuivingen - Sociale zekerheid - Gezondheidszorg
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 16/1/2013
5-7524 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Werknemers - Loonkloof oudere en jongere werknemers - Hay Group - AnciŽnniteit
  Verzending vraag 10/12/2012
  Antwoord 15/5/2013
5-7356 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Mannen - Combinatie arbeid en gezin - Vaderschapsverlof - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-7257 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Arbeidskosten - Loonkosten - Stijging - Loonsonderhandelingen - Interprofessioneel akkoord - Wet vrijwaring concurrentievermogen van 26 juli 1996 - Overschrijding van de loonnorm
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7218 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De nieuwe telecomwet - Toepassing door telecomoperatoren
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 29/11/2012
5-7201 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  De omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2454
5-6702 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Faillissementen - Stijgend aantal - Graydon - Werkloosheid - Preventieve maatregelen
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 1/8/2012
5-6701 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Aan het werk houden van 55-plussers - Hervormingen - Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie - Substitutie-effect
  Verzending vraag 9/7/2012
  Antwoord 11/12/2012
5-6615 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  het vervroegd pensioen
  Verzending vraag 29/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2190
5-6571 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Financiering van projecten - "Crowdfunding" - Regelgeving - Vergunning van het Bank-, financie- en assurantiewezen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6570 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ondernemerschap bij jongeren - Onderzoek - Aantrekkelijkheid - Maatregelen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 10/8/2012
5-6558 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen - Standpunt bij verdere besprekingen
  Verzending vraag 22/6/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6489 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Sociale zekerheid - Bijzondere bijdrage - Invorderingen - Nalatigheidsinteresten - Verjaringsregime
  Verzending vraag 15/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6488 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 21/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
5-6487 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 25/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6486 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6485 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6484 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6483 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6482 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6481 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 5/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6480 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 23/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6479 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 23/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6478 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 10/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6477 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 29/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6476 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 13/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6475 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6474 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 4/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6473 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6472 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6471 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen
  Verzending vraag 13/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6480
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6488
5-6458 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Aangifteformulieren voor personenbelastingen - Vergelijkende studie - Vereenvoudiging - Tax-on-Web
  Verzending vraag 12/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6429 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De verbreking van telecomcontracten
  Verzending vraag 7/6/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2167
5-6413 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ondernemerschapsgraad - Ondernemingsgeest - Bevordering - Plan "KMO's en zelfstandigen 2012"
  Verzending vraag 5/6/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6365 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  De arbeidsmarkthervorming
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2330
5-6363 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  De bijsturingen in het werkgelegenheidsbeleid
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2273
5-6361 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  De evolutie van de werkgelegenheid na de economische crisis
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2166
5-6342 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 14/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
5-6341 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6340 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6339 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 25/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6338 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6337 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6336 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Werk  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 23/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6335 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 5/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6334 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 8/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6333 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 23/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6332 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6331 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 4/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6330 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6329 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6328 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6327 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6326 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6325 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6254 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het Belgische begrotingskader en de Europese vereisten
  Verzending vraag 15/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2086
5-6253 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het "Two Pack"
  Verzending vraag 15/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2085
5-5640 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Domiciliefraude - Foutieve gezinstoestanden - Controles - Privacy - Bestrijdingsbeleid
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5639 Peter Van Rompuy (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Invaliditeit - Psychische stoornissen - Ziekten van het bewegingsstelsel en het bindweefsel - Rugklachten - Medische controle - Evolutie - Initiatieven
  Verzending vraag 15/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-4365 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-268
5-4364 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Metaaldiefstallen - Vertragingen en veiligheidsincidenten - Herinvoering van de identificatieplicht voor de metaalwederverkopers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-267
5-4363 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bedrijfspensioenvoorziening - Toezicht op de instellingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 29/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-249
5-3806 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Arrest FaniŽl tegen BelgiŽ - Kennisgeving van vonnissen aan strafrechtelijk veroordeelden - Termijnen - Beroepsmogelijkheden - Systematische kennisgeving - Budgettaire impact
  Verzending vraag 28/11/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-3081 Peter Van Rompuy (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Consumentenkrediet - " Due dilligence " verplichting - Interpretatie
  Verzending vraag 16/9/2011
  Antwoord 3/11/2011
5-2395 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) - Tuchtstraffen - Aantallen
  Verzending vraag 26/5/2011
  Antwoord 24/6/2011
5-269 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Metaaldiefstallen - Aantallen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 7/12/2010
5-268 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Metaaldiefstallen - Aantal aangiftes en vervolgingen - Identificatieplicht voor de metaalwederverkopers - Herinvoering
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4365
5-267 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Metaaldiefstallen - Vertragingen en veiligheidsincidenten - Herinvoering van de identificatieplicht voor de metaalwederverkopers
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4364
5-251 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Toezicht op de ratingbureaus
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 28/3/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-17
5-250 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Invaliditeit per ziektegroep
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 13/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-11
5-249 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bedrijfspensioenvoorziening - Toezicht op de instellingen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-10
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4363