Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Mieke Vogels

9 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11314 Mieke Vogels (Groen) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de leeftijdslimiet van bijzitters en leden van stembureaus
  Verzending vraag 2/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4885
5-9976 Mieke Vogels (Groen) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Aftrek van de woonbonus - Regeerakkoord - Uitvoering - Vlaamse Woonraad - Overheveling naar de gewesten
  Verzending vraag 2/10/2013
  Antwoord 25/4/2014
5-8067 Mieke Vogels (Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Woonbonus - Woonraad - Kruissnelheid - Gebruik - Verdeling
  Verzending vraag 11/2/2013
  Antwoord 17/5/2013
5-8002 Mieke Vogels (Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Natuurgebied Wolvenberg - Antwerpen - Berchem - Verkoop - Stopzetting van de gesprekken
  Verzending vraag 4/2/2013
  Antwoord 29/3/2013
5-7925 Mieke Vogels (Groen) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bedrijven die op gewestniveau overeenkomsten gesloten hebben inzake energie-efficiŽntie - Belastingvoordelen
  Verzending vraag 24/1/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-6504 Mieke Vogels (Groen) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der gebouwen - Antwerpen - Patrimonium
  Verzending vraag 15/6/2012
  Antwoord 26/7/2012
5-5381 Mieke Vogels (Groen) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Tweede verblijf - BelgiŽ - Buitenland - Heffingen en tarieven - Intresten en kapitaalaftrek
  Verzending vraag 27/1/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5149 Mieke Vogels (Groen!) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Antwerpen - Rijksarchief - Renovatiewerken - Vertragingen - Stand van zaken - Planning - Kostprijs
  Verzending vraag 10/1/2012
  Antwoord 1/3/2012
5-1276 Mieke Vogels (Groen!) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Maagringen - Gastric bypasses - Terugbetaling - Criteria
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 11/5/2011