Resoluties

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Voorstellen van senatoren 7 47 57 54 49
Aangenomen voorstellen - 7 10 23 20
Verworpen voorstellen - - - 1 1
Ingetrokken voorstellen - - 2 1 -
Vervallen voorstellen - - - 4 5
Niet in overweging genomen - 1 - - -