Resoluties - Voorstellen van senatoren - 2006-2007

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, door senatoren werden ingediend.

49 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1682 Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten 11/10/2006
S. 3-1854 Voorstel van resolutie betreffende de mijnbouwsector in de Democratische Republiek Congo 10/10/2006
S. 3-1855 Voorstel van resolutie over de deelname van BelgiŽ aan de inspanningen van Europa ter bescherming van zijn buitengrenzen 10/10/2006
S. 3-1862 Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal 18/10/2006
S. 3-1863 Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomitť 19/10/2006
S. 3-1875 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantieprogramma's in het buitenland voor jongeren 24/10/2006
S. 3-1876 Voorstel van resolutie over de arrestatie van de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng 24/10/2006
S. 3-1877 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 25/10/2006
S. 3-1879 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de initiatieven van het wetgevingskader met betrekking tot de hernieuwbare energiebronnen binnen de federale overheidsinstellingen en -organen 26/10/2006
S. 3-1886 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo 6/11/2006
S. 3-1920 Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 17/11/2006
S. 3-1932 Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen 21/11/2006
S. 3-1933 Voorstel van resolutie tot invoering van een aangepaste wegmarkering in schoolomgevingen 21/11/2006
S. 3-1957 Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's 30/11/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-2002 Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie 15/12/2006
S. 3-2003 Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ 20/12/2006
S. 3-2011 Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer (In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen 28/12/2006
S. 3-2012 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2016 Voorstel van resolutie betreffende eerlijke handel 11/1/2007
S. 3-2018 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de regeling van het klein verlet teneinde de discriminaties op dit vlak tussen de erkende godsdiensten weg te werken 12/1/2007
S. 3-2023 Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 17/1/2007
S. 3-2035 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 24/1/2007
S. 3-2043 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer 30/1/2007
S. 3-2047 Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 31/1/2007
S. 3-2052 Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas 7/2/2007
S. 3-2074 Vorstel van resolutie tot oprichting van een Wereldmilieuorganisatie (WMO) om het recht op een gezond leefmilieu - een mensenrecht - te waarborgen 1/3/2007
S. 3-2091 Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 23/2/2007
S. 3-2099 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 2/3/2007
S. 3-2103 Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6/3/2007
S. 3-2106 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 6/3/2007
S. 3-2108 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 6/3/2007
S. 3-2109 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ 7/3/2007
S. 3-2131 Voorstel van resolutie over het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering naar aanleiding van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - 2006/0033 (COM) 14/3/2007
S. 3-2133 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 15/3/2007
S. 3-2352 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 23/3/2007
S. 3-2353 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 27/3/2007
S. 3-2354 Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ" 29/3/2007
S. 3-2383 Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van BelgiŽ 30/3/2007
S. 3-2387 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen 11/4/2007
S. 3-2389 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 11/4/2007
S. 3-2414 Voorstel van resolutie om de impact van "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van derdewereldlanden in te perken 18/4/2007
S. 3-2445 Voorstel van resolutie tot invoering van een Label Gelijkheid en Diversiteit 26/4/2007
S. 3-2452 Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking 26/4/2007
S. 3-2454 Voorstel van resolutie om bij de Wereldhandelsorganisatie een afwijking te verkrijgen teneinde kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker toegang te verschaffen tot overheidsopdrachten 30/4/2007
S. 3-2455 Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen 30/4/2007
S. 3-2458 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 30/4/2007
S. 3-2464 Voorstel van resolutie tot instelling van een universeel moratorium op de doodstraf 30/4/2007