Resoluties - Aangenomen voorstellen - 2005-2006

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, werden aangenomen.

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-553 Resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme 2/2/2006
S. 3-832 Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens 30/3/2006
S. 3-1031 Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten 17/11/2005
S. 3-1057 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie 23/12/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 4/5/2006
S. 3-1278 Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten 22/6/2006
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 9/3/2006
S. 3-1349 Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg 11/5/2006
S. 3-1370 Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten 20/4/2006
S. 3-1398 Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) 8/12/2005
S. 3-1428 Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn 1/12/2005
S. 3-1430 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij 20/4/2006
S. 3-1470 Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ 23/12/2005
S. 3-1474 Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ 9/2/2006
S. 3-1556 Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen 20/4/2006
S. 3-1585 Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma 20/4/2006
S. 3-1632 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in HaÔti 15/6/2006
S. 3-1653 Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie" 15/6/2006
S. 3-1701 Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ 15/6/2006
S. 3-1703 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft 8/6/2006
S. 3-1704 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm≥ en een maximaal vermogen van 11 kW 8/6/2006
S. 3-1705 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 8/6/2006
S. 3-1748 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 22/6/2006