Resoluties - Voorstellen van senatoren - 2003-2004

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, door senatoren werden ingediend.

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-282 Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van een volksraadpleging over het ontwerp van Europese Grondwet 22/10/2003
S. 3-316 Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse vrouwen in BelgiŽ te verbeteren 10/11/2003
S. 3-353 Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die BelgiŽ inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 20/11/2003
S. 3-375 Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie 4/12/2003
S. 3-384 Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve 4/12/2003
S. 3-410 Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi 6/1/2004
S. 3-439 Voorstel van resolutie betreffende de verkeerspolitie 6/1/2004
S. 3-451 Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden 14/1/2004
S. 3-452 Voorstel van resolutie tot erkenning van de door het Stalinistische regime georganiseerde hongersnood in OekraÔne 14/1/2004
S. 3-459 Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid 16/1/2004
S. 3-466 Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat 21/1/2004
S. 3-492 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties ten einde de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische odprachten van openbare dienstverlening te waarborgen 4/2/2004
S. 3-494 Voorstel van resolutie over de kandidatuur van Turkije als lid van de Europese Unie 4/2/2004
S. 3-518 Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers 13/2/2004
S. 3-523 Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen 17/2/2004
S. 3-530 Voorstel van resolutie om de invoering aan te moedigen van nieuwe vormen van breedbandtoegang die rekening houden met de bijzonder technische kenmerken ervan 2/3/2004
S. 3-532 Voorstel van resolutie over de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden 2/3/2004
S. 3-535 Voorstel van resolutie over de bewonerskaarten 3/3/2004
S. 3-536 Voorstel van resolutie over de aankoop van software door de federale overheidsbesturen 3/3/2004
S. 3-543 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een internationaal verdrag over de wapenhandel 5/3/2004
S. 3-553 Resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme 10/3/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-600 Voorstel van resolutie tot erkenning van de deportatie van de Tsjetsjenen door Stalin in 1944 als een misdaad tegen de menselijkheid en tot erkenning van de noodzaak van een politieke oplossing van het huidige Russisch-Tsjetsjeense conflict 29/3/2004
S. 3-625 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 2/4/2004
S. 3-633 Voorstel van resolutie tot erkenning van een gewaarborgde minimale basismobiliteit 8/4/2004
S. 3-640 Voorstel van resolutie betreffende de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden in CisjordaniŽ 22/4/2004
S. 3-641 Voorstel van resolutie betreffende de escalatie van de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie 22/4/2004
S. 3-642 Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten 22/4/2004
S. 3-657 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 29/4/2004
S. 3-664 Voorstel van resolutie tot invoering van een reglement voor de gebruikers van rolschaatsen en steps wat betreft de verplichting om uitgerust te zijn met een aangepast geluidstoestel 30/4/2004
S. 3-673 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in TunesiŽ 7/5/2004
S. 3-678 Voorstel van resolutie betreffende de kosteloosheid van de handelingen die de RVA werkzoekenden kan opleggen in het kader van het regeringsbeleid inzake de activering van het zoekgedrag 11/5/2004
S. 3-687 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen 13/5/2004
S. 3-703 Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in BelgiŽ 5/8/2004
S. 3-706 Resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques 19/5/2004
S. 3-719 Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 27/5/2004
S. 3-726 Voorstel van resolutie aangaande de intrekking van het voorstel voor een richtlijn betreffende diensten op de interne markt 3/6/2004
S. 3-728 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de brandweer 3/6/2004
S. 3-746 Voorstel van resolutie betreffende de vrije toegang tot musea 10/6/2004
S. 3-750 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een eurodistrict 15/6/2004
S. 3-756 Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus 17/6/2004
S. 3-771 Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest 22/6/2004
S. 3-772 Voorstel van resolutie betreffende het vraagstuk van de "vrijlating" van vreemdelingen en asielzoekers in de transitzone van de luchthaven, die ze niet mogen verlaten 22/6/2004
S. 3-780 Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van ouderen en de situatie van AIDS-wezen in Rwanda 24/6/2004
S. 3-792 Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker 1/7/2004
S. 3-832 Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens 20/7/2004
S. 3-853 Voorstel van resolutie over de humanitaire toestand en de schendingen van de rechten van de mens in Darfur 4/10/2004