Resoluties - Voorstellen van senatoren - 2005-2006

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, door senatoren werden ingediend.

54 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-1370 Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten 11/10/2005
S. 3-1388 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 12/10/2005
S. 3-1398 Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) 19/10/2005
S. 3-1421 Voorstel van resolutie betreffende de inachtneming van het internationaal recht door IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit en ertoe strekkend de beide partijen te steunen in hun vredesinspanningen 28/10/2005
S. 3-1428 Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn 16/11/2005
S. 3-1430 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij 16/11/2005
S. 3-1434 Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) 16/11/2005
S. 3-1443 Voorstel van resolutie over kinderhandel in de Europese Unie 25/11/2005
S. 3-1450 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen 25/11/2005
S. 3-1454 Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije 29/11/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1470 Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1471 Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1474 Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ 7/12/2005
S. 3-1480 Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg 9/12/2005
S. 3-1481 Voorstel van resolutie tot invoering van motorvoertuigverlichting overdag 9/12/2005
S. 3-1483 Voorstel van resolutie over alternatieven voor de problematiek rond de luchthaven Brussel-Nationaal 9/12/2005
S. 3-1490 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het stedenbouwkundig erfgoed van Leopold II en in het bijzonder de serres van Laken als werelderfgoed van de mensheid 21/12/2005
S. 3-1507 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen 12/1/2006
S. 3-1531 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische beleid ten opzichte van de Staat Qatar 25/1/2006
S. 3-1532 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 25/1/2006
S. 3-1535 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 26/1/2006
S. 3-1545 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling 31/1/2006
S. 3-1549 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 1/2/2006
S. 3-1556 Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen 3/2/2006
S. 3-1565 Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 10/2/2006
S. 3-1582 Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering 20/2/2006
S. 3-1583 Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg 20/2/2006
S. 3-1585 Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma 22/2/2006
S. 3-1588 Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt 23/2/2006
S. 3-1589 Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen 23/2/2006
S. 3-1602 Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid 7/3/2006
S. 3-1607 Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ 9/3/2006
S. 3-1629 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 21/3/2006
S. 3-1632 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in HaÔti 22/3/2006
S. 3-1633 Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 22/3/2006
S. 3-1634 Voorstel van resolutie tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje 23/3/2006
S. 3-1653 Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie" 31/3/2006
S. 3-1667 Voorstel van resolutie betreffende de criteria waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg 21/4/2006
S. 3-1701 Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ 9/5/2006
S. 3-1703 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft 10/5/2006
S. 3-1704 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm≥ en een maximaal vermogen van 11 kW 10/5/2006
S. 3-1705 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 10/5/2006
S. 3-1733 Voorstel van resolutie om een globale aanpak van de winkelcriminaliteit op het getouw te zetten 30/5/2006
S. 3-1738 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 1/3/2006
S. 3-1748 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 20/6/2006
S. 3-1764 Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen 21/6/2006
S. 3-1765 Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland 23/6/2006
S. 3-1770 Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra 23/6/2006
S. 3-1781 Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep 29/6/2006
S. 3-1788 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ 6/7/2006
S. 3-1821 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 24/7/2006
S. 3-1843 Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek 26/9/2006
S. 3-1851 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden 3/10/2006