Resoluties - Voorstellen van senatoren - B.Z. 2003

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, door senatoren werden ingediend.

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-12 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten 3/7/2003
S. 3-25 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties 3/7/2003
S. 3-150 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geÔntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 20/8/2003
S. 3-158 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 20/8/2003
S. 3-166 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/8/2003
S. 3-171 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap 22/8/2003
S. 3-221 Voorstel van resolutie betreffende de crisis in de koffieteelt 8/10/2003