Resoluties - Voorstellen van senatoren - 2004-2005

Dit zijn alle voorstellen van Resolutie die, tijdens de opgegeven zitting, door senatoren werden ingediend.

57 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-870 Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire activiteiten van Iran 20/10/2004
S. 3-875 Voorstel van resolutie betreffende de schuldkwijtschelding voor de armste landen 21/10/2004
S. 3-879 Voorstel van resolutie om reflectie op gang te brengen over de mogelijkheid om op school lessen te volgen die voorbereiden op het theoretisch rijexamen 22/10/2004
S. 3-881 Voorstel van resolutie tot bescherming van de gebruikers van rolschaatsen en steps op momenten dat het zicht beperkt is 22/10/2004
S. 3-898 Voorstel van resolutie om een meer samenhangend slachtofferbeleid te garanderen 9/11/2004
S. 3-902 Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid 17/11/2004
S. 3-904 Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18/11/2004
S. 3-926 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de rol van vrouwen bij vredesopbouw en een federaal actieplan voor de uitvoering van VN-resolutie 1325 19/11/2004
S. 3-941 Voorstel van resolutie betreffende het uitwerken van een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu 30/11/2004
S. 3-948 Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen 6/12/2004
S. 3-963 Voorstel van resolutie over de Europese ontwikkelingssamenwerking 20/12/2004
S. 3-964 Voorstel van resolutie betreffende het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China 21/12/2004
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-992 Voorstel van resolutie betreffende een nieuw chemicaliŽnbeleid 20/1/2005
S. 3-994 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 20/1/2005
S. 3-1031 Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten 16/2/2005
S. 3-1032 Voorstel van resolutie betreffende de Conferentie over het non-proliferatieverdrag 2005 16/2/2005
S. 3-1034 Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŽ 16/2/2005
S. 3-1039 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden 17/2/2005
S. 3-1056 Voorstel van resolutie om het sociaal stookoliefonds meer armslag te geven 22/2/2005
S. 3-1057 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie 23/2/2005
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1072 Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme 3/3/2005
S. 3-1083 Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon 10/3/2005
S. 3-1084 Voorstel van resolutie betreffende de beroepsziektenverzekering van de vrijwillige brandweerlui 10/3/2005
S. 3-1105 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingssamenwerking binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie 22/3/2005
S. 3-1107 Voorstel van resolutie betreffende het vragenrecht en de geldelijke sanctionering van in gebreke blijvende ministers 22/3/2005
S. 3-1142 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo 25/4/2005
S. 3-1143 Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Herinnering" 25/4/2005
S. 3-1159 Voorstel van resolutie tot invoering van een gedragscode die de anonimiteit bij sollicitaties garandeert 28/4/2005
S. 3-1174 Voorstel van resolutie over het wereldwijd waarborgen van de rechten van de vrouw, naar aanleiding van het gewelddadig optreden in Turkije tegen vrouwen die manifesteerden voor meer rechten en tegen onderdrukking, seksuele uitbuiting en geweld 29/4/2005
S. 3-1178 Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading 3/5/2005
S. 3-1180 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 4/5/2005
S. 3-1199 Voorstel van resolutie om de gebrekkige vertegenwoordiging van de diverse bevolkingsminderheden in de overheidsdiensten en -instellingen te verhelpen 19/5/2005
S. 3-1200 Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo 19/5/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
S. 3-1216 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie 1/6/2005
S. 3-1237 Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool 13/6/2005
S. 3-1251 Voorstel van resolutie betreffende de in eigen land ontheemden 21/6/2005
S. 3-1258 Voorstel van resolutie inzake antipersoonsmijnen, antihanteerbaarheidsmechanismen en clustermunitie 24/6/2005
S. 3-1264 Voorstel van resolutie met het oog op de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 28/6/2005
S. 3-1267 Voorstel van resolutie tot bescherming van het recht op de vrijheid van de persoon 29/6/2005
S. 3-1273 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 1/7/2005
S. 3-1276 Voorstel van resolutie inzake schijnhuwelijken 4/7/2005
S. 3-1278 Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten 4/7/2005
S. 3-1304 Voorstel van resolutie om Charles Ghankay Taylor, voormalig president van Liberia, onverwijld voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone te brengen 12/7/2005
S. 3-1315 Voorstel van resolutie om de snelheidsbeperkingen van 90 km/u op de zogenaamde secundaire wegen terug te brengen tot 70 km/u 15/7/2005
S. 3-1317 Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht 19/7/2005
S. 3-1323 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het gebruik van Tax-on-web 5/8/2005
S. 3-1327 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog 25/8/2005
S. 3-1338 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 2/9/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1344 Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids 15/9/2005
S. 3-1346 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt de verkeersveiligheid in de omgeving van de megadancings te vergroten 15/9/2005
S. 3-1347 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 16/9/2005
S. 3-1348 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten 20/9/2005
S. 3-1349 Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg 21/9/2005