Auteurs- en sprekersregister betreffende "Demesmaeker Mark" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
18de herfstzitting van de Parlementaire Assemblée van de OVSE - Marrakech, 4 - 6 oktober 2019 (Het bevordering van de veiligheid in de Euromediterrane regio : de rol van de OVSE en haar partners - De OVSE en de Afrikaanse regionale samenwerking op het gebied van innovatie en uitwisseling van best practices - De Euromediterrane regio en de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, economische ontwikkeling en milieumigratie - De strijd tegen onverdraagzaamheid en discriminatie op grond van godsdienst of geloofsovertuiging - Migratie) (7-134)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door mevrouw Nahima Lanjri (K) en de heer Mark Demesmaeker (S)
7-134/1
p. 1-23 7-134/1 p. 1-23 (PDF)
19de herfstzitting van de Parlementaire Assemblée van de OVSE - Videoconferentie, 3-4 november 2021 (Nagorno Karabach - Militaire spanning tussen Rusland en Oekraïne - Wit-Rusland - Mediterraan forum - Situatie in Afghanistan) (7-348)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door de heer Mark Demesmaeker (S)
7-348/1
p. 1-10 7-348/1 p. 1-10 (PDF)
19e wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE - Wenen, 20-21 februari 2020 (Een vlotte interactie met de gouvernementele arm van de OVSE - Opvolging van de verklaringen aangenomen door de PA OVSE tijdens de plenaire vergaderingen - Voorbereiding van de rapporten voor de jaarlijkse plenaire zomersessie, die plaatsvinden in Vancouver van 3 tot 7 juli 2020) (7-151)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de PA-OVSE uitgebracht door de heer Mark Demesmaeker (S)
7-151/1
p. 1-28 7-151/1 p. 1-28 (PDF)
20ste wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE - Videoconferentie, 24-26 februari 2021 (<< Women, peace and security >> - De economische participatie van vrouwen, de strijd tegen corruptie en de veiligheid van het milieu - Mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media - Democratische processen en de deelname van de civiele maatschappij) (7-253)      
  Verslag namens de Belgische delegatie op de PA-OVSE uitgebracht door de heer Mark Demesmaeker (S)
7-253/1
p. 1-45 7-253/1 p. 1-45 (PDF)
De rol van de parlementen in de uitdieping van de relaties EU-Afrika - Interparlementaire conferentie van de Europese Unie - Videoconferentie van 21 juni 2021 (Welke rol lis weggelegd voor de parlementen? - Welke vorm moet het partnerschap tussen de EU en Afrika aannemen? - Het thema migratie in het partnerschap - Het belang van multilateralisme - Migranten en asielzoekers - De economie en de heropleving van de strategie in het post-Covid-tijdperk - Partnerschap EU-Afrika: naar een nieuwe gezamenlijke strategie) (7-286)      
  Verslag van de heer Mark Demesmaeker
7-286/1
p. 1-10 7-286/1 p. 1-10 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Mark Demesmaeker, gecoöpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie en Interparlementaire vergadering over de Europese Semestercyclus 2020, beter gekend als de Europese Parlementaire Week - Brussel, 18 - 19 februari 2020 (Naar een nieuw internationaal fiscaal systeem - Van transparantie tot duurzaamheid : de ecologische, sociale en organisatorische doelstellingen van de financiële diensten - De Europese Jongerengarantie als middel in de strijd tegen de armoede - Een eerlijk minimumloon - Hoe kan de EU-begroting onder het volgende MFK aangepast worden aan de wereldwijde uitdagingen ? - Programmarede : een investeringsplan voor een duurzaam Europa) (7-177)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Mark Demesmaeker
7-177/1
p. 1-32 7-177/1 p. 1-32 (PDF)
Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) - Helsinki, 4-6 september 2019 (Veiligheidsproblematiek in de regio rond de Baltische Zee en het Noordpoolgebied - De prioriteiten van de Europese Unie op het gebied van het GBVB en het GVDB - Transatlantische eenheid herstellen in mondiale aangelegenheden - Welke toekomst voor de EU-defensie : vredesmacht of militaire macht ? - Klimaatveranderingen en veiligheid) (7-10)      
  Verslag van de heer Mark Demesmaeker
7-10/1
p. 1-39 7-10/1 p. 1-39 (PDF)
Interparlementaire conferentie over economische strategische autonomie van de Europese Unie Parijs, 13-14 maart 2022 (Industrie - Energie - Voedsel) (7-336)      
  Verslag van de heer Mark Demesmaeker
7-336/1
p. 1-73 7-336/1 p. 1-73 (PDF)
Interparlementaire conferentie over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie - Berlijn, 4 september 2020 (Libië - De toestand in Belarus - De betrekkingen tussen Rusland en de Europese Unie - Het conflict tussen Turkije en Griekenland - De toestand in het Midden-Oosten - De wereld na Covid-19 - Het strategisch kompas (Strategic Compass) en de strategische autonomie van de Europese Unie - De EU-missies) (7-188)      
  Verslag van de heren Mark Demesmaeker en Rodrigue Demeuse
7-188/1
p. 1-17 7-188/1 p. 1-17 (PDF)
Interparlementaire vergadering over de Prioriteiten van het Buitenlands Beleid van de Europese Unie Brussel, 4 december 2019 (7-137)      
  Verslag van de heren Mark Demesmaeker en Leo Pieters
7-137/1
p. 1-10 7-137/1 p. 1-10 (PDF)
LXII COSAC, Helsinki, 1-3 december 2019 (La conférence sur l'avenir de l'Europe - L'Etat de droit et la charte des droits fondamentaux de l'UE - Relation interinstitutionnelles - La stratégie climatique Européenne - Les relations avec le Royaume-Uni) (7-131)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers, de heer Mark Demesmaeker en mevrouw Hélène Ryckmans
7-131/1
p. 1-41 7-131/1 p. 1-41 (PDF)
LXIV COSAC - Berlijn (videoconferentie) - 30 november en 1 december 2020 (Een nieuwe start voor de trans-Atlantische betrekkingen - Lessen uit de coronaviruscrisis (Covid-19) - Balans van het Duitse voorzitterschap van de Raad - De toekomst van de EU - De rol van Europa in de wereld, een verantwoord partnerschap met Afrika) (7-204)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mark Demesmaeker en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-204/1
p. 1-42 7-204/1 p. 1-42 (PDF)
LXV COSAC - Lissabon (Videoconferentie), 31 mei - 1 juni 2021 (Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU - Sociaal Europa : welk model voor de driedubbele economische, digitale en klimaattransitie ? - Implemantatie van de nationale plannen voor herstel en veerkracht - De Rol van de Nationale Parlementen - Conferentie over de toekomst van Europa : stand van zaken) (7-261)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mark Demesmaeker en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-261/1
p. 1-34 7-261/1 p. 1-34 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-356 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-361 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Bespreking van het verzoek (7-172/1)
7-12
p. 45-49 7-12 p. 45-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte (7-312)      
  Bespreking
7-29
p. 25-30 7-29 p. 25-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Bespreking
7-15
p. 17-28 7-15 p. 17-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Bespreking
7-27
p. 27-37 7-27 p. 27-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne (7-330)      
  Bespreking
7-27
p. 48-65 7-27 p. 48-65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  Bespreking
7-12
p. 49-52 7-12 p. 49-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (7-79)      
  Bespreking
7-29
p. 7-18 7-29 p. 7-18 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli (7-316)      
  Bespreking
7-27
p. 37-48 7-27 p. 37-48 (PDF)
Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (7-284)      
  Bespreking
7-28
p. 6-14 7-28 p. 6-14 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren (7-224)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Bespreking
7-11
p. 5-12 7-11 p. 5-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over partnergeweld (7-123)      
  Bespreking
7-12
p. 31-45 7-12 p. 31-45 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne (7-361)      
  Bespreking
7-29
p. 30-43 7-29 p. 30-43 (PDF)
Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (7-301)      
  Bespreking
7-27
p. 14-27 7-27 p. 14-27 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999