Auteurs- en sprekersregister betreffende "Thibaut CÚcile" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Post - Distributiecentra - Hergroepering - Oprichting van logistieke platforms - Cartografie - Criteria - Milieueffect - Gevolgen op sociaal vlak en voor de dienstregeling - Provincie Luxemburg - Evaluatie van de reorganisatie (4-7301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7301
De hulp aan de melksector (Standpunt van BelgiŰ tijdens de Europese Raad Landbouw) (4-909)      
  Mondelinge vraag van mevrouw CÚcile Thibaut aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-93
p. 15-17 4-93 p. 15-17 (PDF)
De stakingen in de gevangenissen en de vervanging van cipiers door politieagenten (Maatregelen om de arbeidsomstandigheden van de cipiers te verbeteren) (4-1148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw CÚcile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 25-26 4-115 p. 25-26 (PDF)
De verbouwings- en inrichtingswerken aan de gevangenis van Aarlen (4-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw CÚcile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen
4-112
p. 7-8 4-112 p. 7-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw CÚcile Thibaut, geco÷pteerd senator
4-88
p. 8 4-88 p. 8 (PDF)
Gesloten centrum van Saint-Hubert - Bewakingspersoneel - Aantal - Rekrutering - Opleiding - Bewakers van de gevangenis van Aarlen - Vervanging - Statuut federaal personeel en personeel Franstalige Gemeenschap - Verschil in behandeling - Preventie (4-7114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7114
Gevangenissen - Maaltijden - Berekening - Kosten per maaltijd per dag - Discriminatie tussen gevangenissen (4-7456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7456
Het inzetten van kantelbaktreinen op de as Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Bazel (Pendeltreinen op lijn 162) (4-1049)      
  Mondelinge vraag van mevrouw CÚcile Thibaut aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-109
p. 13-14 4-109 p. 13-14 (PDF)
Lineaire besparingsmaatregelen bij de gerechtelijke organen (Besparingen op personeel : zaalwachters, magistraten, gerechtspersoneel, bewakingspersoneel, justitieassistenten, organigram van FOD Justitie) (4-1024)      
  Mondelinge vraag van mevrouw CÚcile Thibaut aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-107
p. 26-31 4-107 p. 26-31 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Atelier van Stockem - Toekomst - Nieuwe ateliers - Modernisering - Werkgelegenheid- Onderhoud - Vooruitzichten na 2013 (4-7215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7215
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorbielzen - Bielzen in hout en in beton - Keuzecriteria - Studie - Resultaten (4-6391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6391
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Website - Opzoeken dienstregelingen - Ondoeltreffendheid - "De-marketing" - Station van Libramont - Aansluitingen (4-7403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7403
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Werven - Buitenlandse arbeiders - Onderaannemers - Personeel - Statuut - Ondernemingen uit de sociale economie - Gebruik - Bermen - Ontbossing - Veiligheid - Stabiliteit - Milieuhandvest (4-6389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6389
Politiezones - Financiering - Grensgebieden - Inoverwegingneming (4-6392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6392
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (4-1600)      
  Bespreking
4-110
p. 48-50 4-110 p. 48-50 (PDF)
Wetsontwerp betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (Vervanging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Informatie van de markt - Prijsaanduiding - Benaming, samenstelling en etikettering van producten - Aanduiding van hoeveelheid - Vergelijkende reclame - Promoties inzake prijzen - Uitverkopen - Opruimingen of solden - Overeenkomsten met consumenten - Overeenkomsten op afstand - Overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming - Openbare verkoop - Gezamelijk aanbod - Onrechtmatige bedingen - Bestelbon - Verlenging van dienstovereenkomsten - Oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken - Ongewenste communicaties - Verkoop met verlies - Bewijsregeling - Collectieve consumentenovereenkomsten - Vordering tot staking - Procedures inzake benamingen van oorsprong - Waarschuwingsprocedure - Strafsancties - Opsporing en vaststelling van inbreuken - Zie ook doc. nr 4-1658) (4-1657)      
  Amendement nr 27 van mevrouw CÚcile Thibaut
4-1657/2
p. 11 4-1657/2 p. 11 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 13 van mevrouw CÚcile Thibaut
4-1357/4
p. 3 4-1357/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 52-57 4-109 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw CÚcile Thibaut
4-1521/2
p. 1-2 4-1521/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendement nr 159 van mevrouw CÚcile Thibaut
4-1409/9
p. 33 4-1409/9 p. 33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendementen nrs 149 tot 157, 167 en 169 van de heer Benoit Hellings en mevrouw CÚcile Thibaut
4-1053/10
p. 1-5 4-1053/10 p. 1-5 (PDF)
  4-1053/10
p. 10-11 4-1053/10 p. 10-11 (PDF)
  4-1053/10
p. 11-12 4-1053/10 p. 11-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Algemene bespreking
4-100
p. 10-21 4-100 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (4-1079)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw CÚcile Thibaut
4-1079/2
p. 1-3 4-1079/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis ertoe strekkende de rechten van de ondervraagde of verdachte persoon te verruimen (Bijstand van een advocaat) (4-1741)      
  Voorstel van de dames CÚcile Thibaut en Freya Piryns
4-1741/1
p. 1-7 4-1741/1 p. 1-7 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999