S. 4-1727 Dossierfiche K. 52-2408

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, en houdende diverse bepalingen
Regering Y. Leterme II  

misleidende reclame
delegatie van bevoegdheid
consumentenvoorlichting
geldmarkt
financieel beleid
verzekeringsmaatschappij
financieel beroep
administratieve sanctie
centrale bank
kredietinstelling
gedragscode
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
CSRSFI
monetaire crisis
bankcontrole
bank
liquiditeit
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2408/1 Wetsontwerp 5/2/2010
K. 52-2408/2 Amendementen 24/2/2010
K. 52-2408/3 Amendementen 10/3/2010
K. 52-2408/4 Verslag namens de commissie 19/3/2010
K. 52-2408/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2010
K. 52-2408/6 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 23/3/2010
K. 52-2408/7 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 24/3/2010
K. 52-2408/8 Aanvullend verslag namens de commissie 24/3/2010
K. 52-2408/9 Artikel gewijzigd door de commissie 24/3/2010
K. 52-2408/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1727/1 4-1727/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 29/3/2010
4-1727/2 4-1727/2 (PDF) Amendementen 21/4/2010
4-1727/3 4-1727/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2010
4-1727/4 4-1727/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 4/5/2010
4-1727/5 4-1727/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2010   Indiening Doc. K. 52-2408/1
19/3/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2408/4
24/3/2010   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 147
24/3/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2408/8
24/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 21-77
25/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 62-67
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-33/o11)
Integraal verslag nr. 149, p. 67-68
Doc. K. 52-2408/10
25/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/3/2010   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1727/1 4-1727/1 (PDF)
29/3/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/5/2010   Inschrijving op agenda
5/5/2010   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-1727/2 4-1727/2 (PDF)
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-121 Hand. 4-121 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-14/o6) Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
Doc. 4-1727/5 4-1727/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/3/2010   Verzending naar commissie
21/4/2010   Inschrijving op agenda
21/4/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Roland Duchatelet
21/4/2010   Inleidende uiteenzetting
21/4/2010   Bespreking
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Bespreking
4/5/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
4/5/2010   Aanneming zonder amendering
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1727/3 4-1727/3 (PDF)
4/5/2010   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 4-1727/4 4-1727/4 (PDF)
6/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/7/2010   Bekrachtiging en afkondiging
28/9/2010   Bekendmaking (59140-59150)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/3/2010, 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/5/2010
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2010, 4/5/2010
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2010 15 26/4/2010
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 30/3/2010 60 14/6/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/7/2010 28/9/2010, blz 59140-59150