S. 4-1382 Dossierfiche K. 52-2011

Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiŽle beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiŽle sector
Regering H. Van Rompuy I  

beroepskwalificatie
aandeel
geldmarkt
verzekeringsmaatschappij
financiŽle instelling
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
deelneming
kredietinstelling
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
bankcontrole
herverzekering
aandeelhouder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2011/1 Wetsontwerp 28/5/2009
K. 52-2011/2 Verslag namens de commissie 26/6/2009
K. 52-2011/3 Tekst verbeterd door de commissie 26/6/2009
K. 52-2011/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/2009
4-1382/1 4-1382/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/7/2009
4-1382/2 4-1382/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2009
4-1382/3 4-1382/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/5/2009   Indiening Doc. K. 52-2011/1
26/6/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2011/2
2/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 106, p. 62-63
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-0/o30)
Integraal verslag nr. 106, p. 77
Doc. K. 52-2011/4
2/7/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1382/1 4-1382/1 (PDF)
6/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o13) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1382/3 4-1382/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2009   Verzending naar commissie
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2009   Aanneming zonder amendering
8/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1382/2 4-1382/2 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
8/9/2009   Bekendmaking (61322-61343)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/7/2009 15 13/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/7/2009 60 9/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/7/2009 8/9/2009, blz 61322-61343