S. 4-1385 Dossierfiche K. 52-2022

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen
Regering H. Van Rompuy I  

aardgas
voorraadvorming
gasindustrie
energieopslag
machtspositie
gasdistributie
gasleiding
groep ondernemingen
bedrijfsbeheer
nationale uitvoeringsmaatregel
deelneming
leiding van een onderneming
vervoer per pijpleiding
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2022/1 Wetsontwerp 2/6/2009
K. 52-2022/2 Amendementen 16/6/2009
K. 52-2022/3 Verslag namens de commissie 22/6/2009
K. 52-2022/4 Tekst verbeterd door de commissie 22/6/2009
K. 52-2022/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/2009
4-1385/1 4-1385/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 7/7/2009
4-1385/2 4-1385/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2009
4-1385/3 4-1385/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2022/1
22/6/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2022/3
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 65-72
2/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 106, p. 72
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o24)
Integraal verslag nr. 106, p. 73
Doc. K. 52-2022/5
2/7/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1385/1 4-1385/1 (PDF)
7/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o8) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1385/3 4-1385/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/7/2009   Verzending naar commissie
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2009   Aanneming zonder amendering
8/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1385/2 4-1385/2 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/9/2009   Bekrachtiging en afkondiging
8/12/2009   Bekendmaking (76314-76315)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/6/2009, 2/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/7/2009 15 13/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/7/2009 60 10/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/9/2009 8/12/2009 , blz 76314-76315

Kruispuntbank van de wetgeving