S. 4-1381 Dossierfiche K. 52-2027

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering H. Van Rompuy I  

nationale uitvoeringsmaatregel
BTW
publiek eigendom
verhuur van onroerend goed
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
belastingontheffing
luchthaven
haveninstallatie
waterwegennet
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2027/1 Wetsontwerp 3/6/2009
K. 52-2027/2 Verslag namens de commissie 22/6/2009
K. 52-2027/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/2009
4-1381/1 4-1381/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/7/2009
4-1381/2 4-1381/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2009
4-1381/3 4-1381/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2027/1
22/6/2009   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2027/2
2/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 106, p. 61-62
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o11)
Integraal verslag nr. 106, p. 76
Hand. 4-82 Hand. 4-82 (PDF)
Doc. K. 52-2027/3
2/7/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1381/1 4-1381/1 (PDF)
6/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o4) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1381/3 4-1381/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2009   Verzending naar commissie
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur
8/7/2009   Aanneming zonder amendering
8/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1381/2 4-1381/2 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
6/8/2009   Bekendmaking (52354)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/7/2009 15 13/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/7/2009 60 9/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/7/2009 6/8/2009 , blz 52354

Kruispuntbank van de wetgeving