S. 4-1383 Dossierfiche K. 52-2035

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008
Regering H. Van Rompuy I  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
financieel beheer
spoorwegnet
schuld
gedelegeerde wetgeving
vervoer per spoor
besluit
rijksbegroting
boekhouding
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
marktliberalisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2035/1 Wetsontwerp 5/6/2009
K. 52-2035/2 Verslag namens de commissie 29/6/2009
K. 52-2035/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 2/7/2009
4-1383/1 4-1383/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/7/2009
4-1383/2 4-1383/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2009
4-1383/3 4-1383/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/7/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/6/2009   Indiening Doc. K. 52-2035/1
29/6/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2035/2
2/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 106, p. 63-64
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o17)
Integraal verslag nr. 106, p. 77
Doc. K. 52-2035/3
2/7/2009   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
3/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1383/1 4-1383/1 (PDF)
6/7/2009   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o9) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1383/3 4-1383/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2009   Verzending naar commissie
8/7/2009   Inschrijving op agenda
8/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
8/7/2009   Bespreking
8/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2009   Aanneming zonder amendering
8/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1383/2 4-1383/2 (PDF)
16/7/2009   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/8/2009   Bekrachtiging en afkondiging
14/9/2009   Bekendmaking (61878)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/7/2009 15 13/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/7/2009 60 9/12/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/8/2009 14/9/2009 , blz 61878

Kruispuntbank van de wetgeving