Auteurs- en sprekersregister betreffende "Paque Luc" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (3-21)      
  Verslag namens de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen uitgebracht door de heren De Coene (K) en Paque (S)
3-21/3
p. 1-56 3-21/3 p. 1-56 (PDF)
De alternatieven voor bloedtransfusies (3-1199)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 72-73 3-140 p. 72-73 (PDF)
De biobrandstoffen (Productiecapaciteit - Project van biobrandstoffenfabriek, waarvoor de grondstoffen zouden worden ingevoerd - Suiker - Concurrentiepositie van de Belgische landbouwers) (3-672)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-112
p. 9-12 3-112 p. 9-12 (PDF)
De biobrandstoffen (Studie van het "Institut pour un dťveloppement durable" - Kyotodoelstellingen) (3-1177)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 49-51 3-137 p. 49-51 (PDF)
De borstvoeding (Aanmoediging) (3-1129)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 13-14 3-164 p. 13-14 (PDF)
De bouw van woningen waarmee de energiekosten worden beheerst en die kaderen in het concept van de duurzame ontwikkeling (Verlenging van de verlaagde BTW-tarieven en toepassing op dat type woning) (3-892)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-139
p. 17-21 3-139 p. 17-21 (PDF)
De concurrentie die openbare besturen berokkenen aan de lokale handel (Gemeentelijke commerciŽle activiteiten zoals de installatie van pasfotoautomaten of circustenten - Naleving van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten) (3-1125)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-133
p. 64-66 3-133 p. 64-66 (PDF)
De criteria voor de erkenning van verpleegkundigen als houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg (3-921)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-142
p. 17-19 3-142 p. 17-19 (PDF)
De overeenkomsten voor logistieke ondersteuning (Uitvoering van de Seveso- en nuclťaire programma's - Overeenkomsten betreffende de dringende medische hulp) (3-1325)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-194
p. 28-30 3-194 p. 28-30 (PDF)
De regeringsmaatregelen met het oog op de vergoeding van aardappeltelers (Vernietiging door het FAVV beslist omwille van bacteriŽle besmetting [ringrot en bruinrot] - Oprichting van een solidariteitsfonds) (3-75)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-28
p. 50-51 3-28 p. 50-51 (PDF)
De terugbetaling van het geneesmiddel 'Cetuximab' (Kankerbehandeling - Hoge kostprijs - Klinisch onderzoek, de zogenaamde Babel studie - Mogelijk beroep op het solidariteitsfonds) (3-964)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 21-22 3-147 p. 21-22 (PDF)
De tweetaligheid van het personeel dat de oproepen voor dringende medische hulpverlening beantwoordt (Problemen bij de verdeling van de gsm-oproepen - Opleiding telefonisten van de hulpdiensten) (3-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-155
p. 10-12 3-155 p. 10-12 (PDF)
De veiligheid van de kerncentrales in BelgiŽ (Inval van "Greenpeace-activisten" in de kerncentrale van Tihange - Verantwoordelijkheid) (3-1259)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-185
p. 22-24 3-185 p. 22-24 (PDF)
De werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen (3-35)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 38-40 3-26 p. 38-40 (PDF)
De werving van de muzikanten van het Groot Harmonieorkest van de gidsen (3-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 38-40 3-26 p. 38-40 (PDF)
Denataliteit - Oplossingen - Ouderschapsverlof - Verlenging (3-7508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Paque aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10390-10391 3-90 p. 10390-10391 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Paque, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Het Belgisch nationaal rapport over drugs 2004 (Hoge consumptie van cannabis door jongeren - Problematisch gebruik van cannabis - Tot stand brengen van een permanente nationale drugscoŲrdinatie) (3-585)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-97
p. 73-76 3-97 p. 73-76 (PDF)
Het behoud op lange termijn van de band tussen wettelijk pensioen en salaris (Pensioenberekening - Mechanisme van de loongrens) (3-486)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-87
p. 29-31 3-87 p. 29-31 (PDF)
Het koninklijk besluit van 7 januari 2007 dat het dragen van een retro-reflecterend veiligheidsvest verplicht maakt (Wat verstaat men onder "retroreflecterend" jasje ? - Europese norm - Dragen van een veiligheidsvest door zwakke weggebruikers) (3-1389)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-202
p. 16-18 3-202 p. 16-18 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit tot reglementering van de praktijk van de tatoeages en de piercings (Toegang tot het beroep en beroepsopleiding - Minderjarigen en ouderlijke toestemming - Schoonheidssalons - Gezondheidsvoorschriften) (3-778)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-123
p. 35-37 3-123 p. 35-37 (PDF)
Het rijbewijs G voor het besturen van landbouwvoertuigen (3-1420)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 62-65 3-153 p. 62-65 (PDF)
Het rijbewijs voor landbouwvoertuigen (3-1015)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-130
p. 25-26 3-130 p. 25-26 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 35 van de heren Paque en Thissen
   Cumulatie van een overlevingspensioen en een ZIV- of werkloosheidsuitkering
3-424/2
p. 28-30 3-424/2 p. 28-30 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heren Paque en Thissen
   Revalidatieovereenkomsten - Palliatieve zorg
3-424/2
p. 31 3-424/2 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Paque en Thissen
   Fonds ter bestrijding van tabaksgebruik
3-424/2
p. 31-32 3-424/2 p. 31-32 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heren Paque en Thissen
   Jaarlijkse bijdrage t.l.v. de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
3-424/2
p. 32 3-424/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 41 van de heren Paque en Thissen
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra
3-424/2
p. 32-33 3-424/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 42 van de heren Paque en Thissen
   Opvang van illegale minderjarige vreemdelingen
3-424/2
p. 33 3-424/2 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 43 van de heren Paque en Thissen
   Loopbaanonderbrekingsuitkeringen in de niet-private sector
3-424/2
p. 33-34 3-424/2 p. 33-34 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Paque en Thissen
   Uitkeringen voor arbeidsongeval
3-424/2
p. 34 3-424/2 p. 34 (PDF)
  Amendementen nrs 36 en 37 van de heren Paque en Thissen
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-424/2
p. 30-31 3-424/2 p. 30-31 (PDF)
Palliatieve zorg - Verpleger en verpleegster in de palliatieve zorg - Bijzondere beroepstitel - Erkenningscriteria (3-3493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4720 3-54 p. 4720 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5510-5511 3-60 p. 5510-5511 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Maatregelen inzake energie
3-6
p. 55-56 3-6 p. 55-56 (PDF)
   NMBS
3-6
p. 57 3-6 p. 57 (PDF)
   Regionalisering van de verkeersveiligheid
3-6
p. 57 3-6 p. 57 (PDF)
   Uitvoering van het Kyotoprotocol
3-6
p. 55 3-6 p. 55 (PDF)
  3-6
p. 58 3-6 p. 58 (PDF)
   Voedselveiligheid
3-6
p. 57-58 3-6 p. 57-58 (PDF)
Samenstelling van een politieke fractie      
  De heer Luc Pacque zal niet langer deel uitmaken van de CDH-fractie, hij zal voortaan als onafhankelijk lid zetelen
3-41
p. 7 3-41 p. 7 (PDF)
Schaarste van bloed in het Noorden van het land - Getrouwheidsrelatie met jonge donoren (3-4498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6149-6150 3-64 p. 6149-6150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7697 3-72 p. 7697 (PDF)
Staten-generaal van het gezin - Stuurgroep (3-416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Paque aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 398 3-6 p. 398 (PDF)
Vaste radartoestellen (Telling) (3-5451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Paque aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7637 3-72 p. 7637 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren (Commissie Justitie) (3-102)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-102/1
p. 1-2 3-102/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de criteria waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg (3-1667)      
  Voorstel van de heer Paque en mevrouw Defraigne
3-1667/1
p. 1-4 3-1667/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Algemene bespreking
   Bijdrageverminderingen voor oudere werknemers en voor jongeren
3-141
p. 17 3-141 p. 17 (PDF)
   Bijzondere weddeschalen voor jongeren en oudere werknemers
3-141
p. 17 3-141 p. 17 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-141
p. 18-19 3-141 p. 18-19 (PDF)
   Gedeeltelijke wegwerking van de bestraffing van zelfstandigen per jaar vervroegd pensioen
3-141
p. 18 3-141 p. 18 (PDF)
   Pensioenbonus
3-141
p. 18 3-141 p. 18 (PDF)
   Pensioenrechten van jongeren met een leerovereenkomst, stageovereenkomst of overeenkomst voor socioprofessionele inpassing
3-141
p. 18 3-141 p. 18 (PDF)
   Verstrekken van informatie over het bedrag van het pensioen
3-141
p. 18 3-141 p. 18 (PDF)
   Welvaartsvast maken van de sociale uitkeringen
3-141
p. 18 3-141 p. 18 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 (World Intellectual Property Organization) (3-194)      
  Verslag van de heer Paque
3-194/2
p. 1-2 3-194/2 p. 1-2 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Paque, na terugzending naar de commissie door de plenaire vergadering
3-194/3
p. 1-2 3-194/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 33-35 3-22 p. 33-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan te Montreal op 29 januari 2000 (Genetisch gemodificeerde organismen [Veranderde levende organismen] : bioveiligheid) (3-278)      
  Algemene bespreking
3-19
p. 26-27 3-19 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Verslag van de heer Paque
3-176/2
p. 1-6 3-176/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-17
p. 12-32 3-17 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming (Moederschapsverlof - Vaderschapsverlof) (3-109)      
  Voorstel van de heer Paque c.s.
3-109/1
p. 1-9 3-109/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht, wat betreft de oorlogsvrijwilligers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van de nationale erkentelijkheid) (Periode van geldige oorlogsdienst, 1944-1945) (3-24)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van mevrouw de Bethune en de heer Paque
3-24/4
p. 1 3-24/4 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Paque
3-24/5
p. 1-12 3-24/5 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van mevrouw de Bethune en de heer Paque, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-24/7
p. 1-2 3-24/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-35
p. 25-29 3-35 p. 25-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei (wegens het gebruik ervan als gevangenenkamp door de Duitsers in WO II) (3-2067)      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Paque
3-2067/1
p. 1-5 3-2067/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C (3-99)      
  Voorstel van de heer Paque c.s.
3-99/1
p. 1-11 3-99/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen (Inachtnemen van de betrokkenheid van de migranten bij ontwikkelingsprojecten - Bedragen - Interculturele dialoog - MinisteriŽle verslagen voor Kamer en Senaat - Sociale economie - Sociale rechtvaardigheid en sociale solidariteit) (3-108)      
  Voorstel van de heer Paque c.s.
3-108/1
p. 1-4 3-108/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, met het oog op een betere verwerking van de oproepen bij de eenvormige oproepcentra (Opleiding van de aangestelden van de eenvormige oproepcentra om de "calltalking" zo vlug mogelijk te laten verlopen - Meertalig antwoordsysteem) (3-2089)      
  Voorstel van de heer Paque
3-2089/1
p. 1-5 3-2089/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999