S. 3-194 Dossierfiche K. 51-521

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979
Regering G. Verhofstadt II  

intellectuele eigendom
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
classificatie
ontwerp en model
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-194/1 3-194/1 (PDF) Wetsontwerp 15/9/2003
3-194/2 3-194/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/11/2003
3-194/3 3-194/3 (PDF) Aanvullend verslag 26/11/2003
K. 51-521/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/11/2003
K. 51-521/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2003   Indiening Doc. 3-194/1 3-194/1 (PDF)
15/9/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-20 Hand. 3-20 (PDF)
13/11/2003   Terugzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/11/2003   Inschrijving op agenda
27/11/2003   Algemene bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
27/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o1) Hand. 3-22 Hand. 3-22 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/9/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Paque
4/11/2003   Bespreking
4/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/11/2003   Aanneming zonder amendering
4/11/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-194/2 3-194/2 (PDF)
13/11/2003   Terugzending naar commissie
26/11/2003   Inschrijving op agenda
26/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Paque
26/11/2003   Bespreking
26/11/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
26/11/2003   Aanneming zonder amendering
26/11/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
Doc. 3-194/3 3-194/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/11/2003   Overzending Doc. K. 51-521/1
3/12/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 43
18/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 40, p. 33-34
18/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 78
Doc. K. 51-521/2
18/12/2003   Aanneming zonder amendering
18/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2004   Bekrachtiging en afkondiging
3/6/2004   Bekendmaking (42528-42542)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/11/2003, 27/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/11/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2004 3/6/2004, blz 42528-42542