S. 3-176 Dossierfiche K. 51-336

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003
Regering G. Verhofstadt II  

Toetredingsverdrag (EU)
toetreding tot de Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst
Slowakije
TsjechiŽ
Estland
Letland
Litouwen
Cyprus
Hongarije
Polen
Malta
SloveniŽ
uitbreiding van de Europese Unie
Kaliningradvraagstuk
communautaire verworvenheden
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-176/1 3-176/1 (PDF) Wetsontwerp 21/8/2003
3-176/2 3-176/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/9/2003
K. 51-336/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/2003
K. 51-336/2 Verslag namens de commissie 24/11/2003
K. 51-336/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/8/2003   Indiening Doc. 3-176/1 3-176/1 (PDF)
21/8/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/10/2003   Inschrijving op agenda
23/10/2003   Algemene bespreking Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
23/10/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
23/10/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o8) Hand. 3-18 Hand. 3-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/8/2003   Verzending naar commissie
30/9/2003   Inschrijving op agenda
30/9/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Paque
30/9/2003   Bespreking
30/9/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
30/9/2003   Aanneming zonder amendering
30/9/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-176/2 3-176/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/10/2003   Overzending Doc. K. 51-336/1
24/11/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-336/2
4/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 25, p. 28-30 + p. 34-88
4/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+119/-0/o17)
Integraal verslag nr. 26, p. 38-39
Hand. 3-24 Hand. 3-24 (PDF)
Doc. K. 51-336/3
4/12/2003   Aanneming zonder amendering
4/12/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2004   Bekrachtiging en afkondiging
15/4/2004   Bekendmaking (22155-22157)
26/4/2004   Erratum (texte du traitť/Verdragtekst)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/10/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/9/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2004 15/4/2004, blz 22155-22157
Errata
Op 26/4/2004, blz texte du traitť/Verdragtekst