Auteurs- en sprekersregister betreffende "CaluwÚ Ludwig" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
BTW - Feesten en recepties - Aftrekbaarheid (Animatie ter gelegenheid van een door een onderneming georganiseerd personeelsfeest) (3-239)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-2
p. 143 3-2 p. 143 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 366-367 3-5 p. 366-367 (PDF)
Belgen in het buitenland - Schrapping uit het bevolkingsregister - Procedure (3-823)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 903-904 3-14 p. 903-904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1047-1048 3-16 p. 1047-1048 (PDF)
Brussel-Hoofdstad - OCMW - Schorsingen door de vice-gouverneur - Vernietigingen (Opdeling per personeelscategorie en per taalgroep) (3-436)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 459 3-7 p. 459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 636-637 3-10 p. 636-637 (PDF)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Taalwet - Toepassing (aux administrations locales, notamment Ó toutes les catÚgories de personnel) (3-876)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 998 3-15 p. 998 (PDF)
Brusselse kabelmaatschappijen - Zenders die worden aangeboden - Andere activiteiten (Zenders met een "must carry" statuut) (3-869)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 977 3-15 p. 977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1144-1146 3-18 p. 1144-1146 (PDF)
De "minder hinder-maatregelen" van de NMBS (n.a.v. de werken op de Ring rond Antwerpen - Precedent van het viaduct Hermann-Debroux) (3-198)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 72-75 3-51 p. 72-75 (PDF)
De beschuldigingen ten aanzien van de huidige president van Rwanda (Moord op zijn voorganger, president Habyarimana en op de president van Burundi - Volkenmoord) (3-239)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 30-33 3-46 p. 30-33 (PDF)
De beveiliging van havengebieden tegen terrorisme (3-168)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-47
p. 54-56 3-47 p. 54-56 (PDF)
De eventuele goedkeuring in het federale Parlement van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Gewestelijk Expresnet (GEN) (3-8)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-10
p. 36-37 3-10 p. 36-37 (PDF)
De financiering van de BSE-testen (Weerslag van de kostprijs op de slachthuizen - Europese verplichtingen - Betrouwbaarheid van de testen - Gelijksoortige controles in andere vleessectoren) (3-115)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-41
p. 119-125 3-41 p. 119-125 (PDF)
De financiering van de BSE-testen (door de vleessector - Hoge prijs in vergelijking met andere landen - Solidariteit van de hele sector - Testen grotendeels uitgevoerd door overheidslaboratoria) (3-147)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 14-19 3-36 p. 14-19 (PDF)
De financiering van de BSE-tests (Daling van de prijs van de tests voor de producenten - Wegvallen van de BTW - Doorschuiven van een gedeelte van de kosten door het FAVV naar de voedingsector) (3-229)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-45
p. 23-25 3-45 p. 23-25 (PDF)
De maatregelen die de NMBS zal nemen op het ogenblik van de onderhoudswerken aan de ring rond Antwerpen (3-33)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 17-18 3-18 p. 17-18 (PDF)
De nieuwe dienstregeling van de NMBS en de problemen voor mensen die dienen over te stappen (o.a. Antwerpen-Centraal) (3-99)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-26
p. 13-14 3-26 p. 13-14 (PDF)
De problemen op de spoorweglijn Antwerpen-Essen (Tariefproblemen, overstapproblemen en capaciteitsproblemen - Key Card) (3-206)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 78-81 3-51 p. 78-81 (PDF)
De subsidieregeling voor containervervoer per spoor en de gevolgen hiervan voor de binnenvaart (3-205)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-51
p. 75-77 3-51 p. 75-77 (PDF)
De tijdsduur van het HSL-traject Amsterdam-Brussel (3-300)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-56
p. 10-12 3-56 p. 10-12 (PDF)
De uitvoering door BelgiŰ van de Kyotoverplichtingen in het algemeen en het nationaal allocatieplan in het bijzonder (CO2-reductie - Verdelingsmechanisme tussen de gewesten) (3-100)      
  Vraag om uitleg van de heer CaluwÚ aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-38
p. 35-37 3-38 p. 35-37 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer CaluwÚ, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Het onschadelijk maken van verkeerstellers (DOVO, ontmijningsdienst van het leger) (3-86)      
  Mondelinge vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-22
p. 19-21 3-22 p. 19-21 (PDF)
Hof van Beroep te Brussel - Toegevoegde rechters - Benoeming (Rechtbanken van eerste aanleg van Brussel, Leuven en Nijvel) (3-563)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 511 3-8 p. 511 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 570-571 3-9 p. 570-571 (PDF)
Hof van beroep, rechtbank van eerste aanleg en parket te Brussel - Gerechtelijke achterstand - Referendarissen en parketmagistraten (Kennis van de andere taal) (3-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 632-634 3-10 p. 632-634 (PDF)
Mindervaliden - Overlijden - Tegemoetkoming - Terugvordering (Uitbetaling van de tegemoetkoming na het overlijden) (3-870)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 978 3-15 p. 978 (PDF)
NMBS - Spoorweg aan de Antwerpse Steenweg in Kapellen - Ondertunneling - Fietspad (3-421)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 415 3-6 p. 415 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendement nr 11 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Biodiesel : vrijstelling energiebijdrage
3-137/2
p. 6 3-137/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Vervanging van oude stookolie-installaties (Belastingvermindering)
3-137/2
p. 6 3-137/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 6-7 3-137/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Afschaffing van de inschrijvingstaks voor voertuigen (Wet betreffende de politie op het wegverkeer, artikel 1)
3-137/2
p. 8-9 3-137/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Belgacom : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de wet van 10 augustus 2001, artikel 3
3-137/2
p. 9 3-137/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   BIAC : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de programmawet van 30 december 2001, artikelen 157 en 158
3-137/2
p. 9 3-137/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Verhoging van de energiebijdrage
3-137/2
p. 3-4 3-137/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 7 3-137/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 17 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Verhoging van de taks op materiŰle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-137/2
p. 8 3-137/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 10 van de heren Schouppe en CaluwÚ
   Cliquetsysteem motorbrandstoffen : accijnsverhoging
3-137/2
p. 4-6 3-137/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heren Schouppe en CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verhoging van de energiebijdragen van de accijnzen op motorbrandstoffen : budgettaire evaluatie door het Rekenhof
3-137/7
p. 3-4 3-137/7 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 20 van de heren Schouppe en CaluwÚ, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-137/7
p. 1-2 3-137/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   BIAC : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de programmawet van 30 december 2001, artikelen 157 en 158
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Belgacom : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de wet van 10 augustus 2001, artikel 3
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Inwerkingtreding van een fiscale wet bij KB
3-9
p. 23 3-9 p. 23 (PDF)
   Toezicht op de financiŰle sector en de financiŰle diensten - CBFA
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Uitstel van de inwerkingtreding van de ecoboni
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-9
p. 24 3-9 p. 24 (PDF)
   Verhoging van de accijnzen op brandstoffen en van de energiebijdrage
3-9
p. 24-25 3-9 p. 24-25 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŰle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-9
p. 23 3-9 p. 23 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Lastenverlaging op ploegenarbeid - Fiscaal statuut
3-31
p. 58-59 3-31 p. 58-59 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-31
p. 54-55 3-31 p. 54-55 (PDF)
  3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Amendement nr 40 van de heer CaluwÚ, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Premies voor nachtarbeid en ploegenarbeid : vrijstelling van sociale bijdragen (Werknemers- en werkgeversbijdragen)
3-742/7
p. 11-12 3-742/7 p. 11-12 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Lastenverlaging op ploegenarbeid - Fiscaal statuut
3-31
p. 58-59 3-31 p. 58-59 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-31
p. 54-55 3-31 p. 54-55 (PDF)
  3-31
p. 57 3-31 p. 57 (PDF)
Palliatief zorgforfait - Mentaal gehandicapten - Personen die verblijven in een Vlaams Fonds-voorziening (Thuiszorg versus zorg in een ROB of RVT) (3-582)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 567 3-9 p. 567 (PDF)
Personen met een handicap - Tegemoetkomingen - Pleegzorg - Nefaste gevolgen van de nieuwe regelgeving (Tegemoetkoming in functie van alle inkomens in het pleeggezin) (3-565)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-8
p. 514 3-8 p. 514 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Communautair dossier
3-6
p. 60-62 3-6 p. 60-62 (PDF)
   Rol van de Senaat
3-6
p. 60 3-6 p. 60 (PDF)
   Uitvoering van het Kyotoprotocol
3-6
p. 62-63 3-6 p. 62-63 (PDF)
Selor - Taalexamens - Functionele taalkennis - Slaagpercentage (Taalgebruik in gerechtszaken) (3-316)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 302-303 3-4 p. 302-303 (PDF)
Selor - Taalexamens voor juristen in oktober 2003 (Gebruik der talen in gerechtszaken) (3-584)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-9
p. 609-610 3-9 p. 609-610 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Fiscale regeling (3-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-8
p. 541 3-8 p. 541 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-385)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Reynders, minister van FinanciŰn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 317 3-5 p. 317 (PDF)
Thuiswerk - Werkgever in het buitenland - Sociale zekerheidssysteem (3-386)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 318 3-5 p. 318 (PDF)
Verkiezingen - Aanplakruimte - Toewijzing - Onderrichtingen (Gelijke verdeling van de borden tussen de Vlaamse en Franstalige lijsten in het Brusselse Gewest) (3-874)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 996-997 3-15 p. 996-997 (PDF)
Verkiezingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kandidatenlijsten - Formaat (Aanplakking van de Vlaamse lijsten in een kleiner formaat) (3-875)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 997-998 3-15 p. 997-998 (PDF)
Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgebruik bij de kiesverrichtingen, met inbegrip van de propaganda en bekendmakingen) (3-203)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer CaluwÚ
3-203/1
p. 1-3 3-203/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch ComitÚ voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Amendementen nrs 1 tot 16 van de heren Steverlynck en CaluwÚ
3-816/2
p. 1-8 3-816/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendement nr 29 van de heer CaluwÚ
3-386/3
p. 19 3-386/3 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 19 van de heren Dedecker en CaluwÚ
3-386/3
p. 8-13 3-386/3 p. 8-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-280/1
p. 1-6 3-280/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Rechten van de proefpersoon - Aansprakelijkheid en verzekering - Vergoeding van de proefpersoon - De Centrale Commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen - Strafbepalingen) (3-270)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ c.s.
3-270/1
p. 1-26 3-270/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek (Verbod om een huwelijk te sluiten tussen schoonbroer en schoonzuster) (3-189)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-189/1
p. 1-3 3-189/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1░, van het Strafwetboek (Geluidshinder - Gewestelijke wetgeving) (3-188)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-188/1
p. 1-2 3-188/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft (Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - Verkeerstekens - Verkeersborden) (3-202)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-202/1
p. 1-3 3-202/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (3-212)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-212/1
p. 1-3 3-212/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren CaluwÚ en Collas
3-212/2
p. 1 3-212/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (Summiere rechtspleging om betaling te bevelen) (3-190)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-190/1
p. 1-2 3-190/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek (Smaad aan de politie) (3-197)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-197/1
p. 1-2 3-197/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Havenvoertuigen : vrijstelling) (3-279)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-279/1
p. 1-2 3-279/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (3-191)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune en de heer CaluwÚ
3-191/1
p. 1-4 3-191/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de afschaffing van de socialezekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige prestaties (Verlaging van de sociale lasten op ploegenarbeid en nachtarbeid) (3-347)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-347/1
p. 1-7 3-347/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende overuren (Flexibilisering - Wijziging arbeidswet van 16 maart 1971, wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders [begrip loon] en artikel 171 WIB1992 - Fiscale en parafiscale behandeling) (3-755)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-755/1
p. 1-9 3-755/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van de door de werkgever toegekende verhuisvergoedingen (Mobiliteitsprobleem : vermijden van onnodige verplaatsingen in het woon- werkverkeer) (3-760)      
  Voorstel van de heer CaluwÚ
3-760/1
p. 1-6 3-760/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999