Schriftelijke vragen van 3-7201 tot 3-7300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7201 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Milieudelicten - Voorstel voor een Europese richtlijn - Uitvoering van de straffen.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7202 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fedimmo II - Verkoop van het Geofysisch Centrum in Dourbes.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7203 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Administratieve beroepen - Vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken - Ambtenaren van niveau B.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7204 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Ethisch beleggen - Initiatieven van de overheden.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7205 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Belgische transportbedrijven - Inschrijvingen in Luxemburg - Fiscale fraude.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 28/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7206
3-7206 Cheffert Jean-Marie (MR) minister van Mobiliteit  
  Belgische transportbedrijven - Inschrijvingen in Luxemburg - Fiscale fraude.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7205
3-7207 Cornil Jean (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Biobrandstoffen - Belastingvrijstelling.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7208
3-7208 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Biobrandstoffen - Belastingvrijstelling.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7207
3-7209 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Conventionele wapens - Verdrag.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7210 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Veiligheidsraad - Kindsoldaten - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind - Ratificatie.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7211 Mahoux Philippe (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese Unie en Rusland - Partnerschapsovereenkomst - Onderhandelingen.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7212 Galand Pierre (PS) minister van Buitenlandse Zaken  
  International Development Committee van het Britse Parlement - Rapport - "Development Assistance and the occupied Palestinian Territories" - Vredesinitiatieven voor het Midden-Oosten.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7213 Brotcorne Christian (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Fedimmo II - Verkoop van het Geofysisch Centrum in Dourbes.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7214 Destexhe Alain (MR) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Stakingen - Geregistreerde dagen - Cijfers tussen 2002 en 2006.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 27/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7215 Brotcorne Christian (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  GSM-antennes - Milieubescherming - Gevolgen van elektromagnetische straling - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7216 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioen - Contractuelen in overheidsdienst - Aanvullende uitkering.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7217 Zrihen Olga (PS) minister van Werk  
  Onderaanneming - Veiligheid op het werk.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7218 Zrihen Olga (PS) minister van Werk  
  Onderaanneming - Zwartwerk - Controle.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7219 Brotcorne Christian (cdH) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Kantoor te Salzinnes - Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7220 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Informatiebrochures voor anderstalige gedetineerden.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7221 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Syndici - Wantoestanden.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7222
3-7222 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Mede-eigendom - Syndici - Wantoestanden.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7221
3-7223 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Park van Tervuren - Conventie met het Vlaamse Gewest.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7224 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  RepatriŽring illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers - Kostprijs vluchten.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7225 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - RepatriŽringen.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7226 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale organisatie voor migratie - Illegalen - Terugkeermogelijkheden.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7227 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Turkije - Aantal.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 20/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7228 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Musea - Studenten - Gratis museabezoeken.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7229 Van Nieuwkerke Andrť (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Haven van Zeebrugge - Arbeidsveiligheid.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7230 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Recente tariefverhogingen - Pakjes per Kilopost - Uitblijven van opvolging via webtracker.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7231 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Onderaanneming - Bedrijfsvoorheffing.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7232 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Plantentuin van Meise. - Overdracht - Federale investeringen.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7233 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregister - Personen die gemachtigd zijn om toegang te krijgen - Doel van de opzoekingen.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7234 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Openbaar ambt - Statutaire ambtenaren - Interfederale mobiliteit.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-7235 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  FOD FinanciŽn - Administratie der Douane en Accijnzen - Personeelsleden van niveau B of C - Pensioen.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7236 Noreilde Stefaan (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 31 december 1851 op de loterijen - Toepassing - Aanpassing aan de huidige normen.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 8/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-6962
3-7237 Steverlynck Jan (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) - Bijdragen - Fiscale aftrekbaarheid in het jaar van pensionering.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 12/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7238 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen - Psychiatrische instellingen - Opgenomen patiŽnten.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7239 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7240
3-7240 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7239
3-7241 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel, zetel Aubel.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7242 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne - Durbuy, zetel Durbuy.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7243 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Lennik.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7244 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het eerste kanton te Leuven.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7245 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het tweede kanton te Leuven.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7246 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het derde kanton te Leuven.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7247 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Lier.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7248 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Limbourg-Aubel, zetel Limbourg.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7249 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Lokeren.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7250 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het eerste kanton te Luik.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7251 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het tweede kanton te Luik.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7252 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het derde kanton te Luik.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7253 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het vierde kanton te Luik.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7254 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Maaseik.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7255 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Maasmechelen.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7256 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Malmedy - Spa - Stavelot, zetel Malmedy.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7257 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Marche-en-Famenne - Durbuy, zetel Marche-en-Famenne.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7258 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het eerste kanton te Mechelen.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7259 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Meise.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7260 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Menen.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7261 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Pťruwelz - Leuze-en-Hainaut, zetel Pťruwelz.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7262 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Roeselare.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7263 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Malmedy - Spa - Stavelot, zetel Spa.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7264 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Malmedy - Spa - Stavelot, zetel Stavelot.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7265 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw, zetel Zoutleeuw.
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7266 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Peruwelz - Leuze-en-Hainaut, zetel Leuze-en-Hainaut.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7267 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Merelbeke.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7268 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Mol.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7269 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Mouscron - Comines, zetel Comines.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7270 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Mouscron - Comines, zetel Mouscron.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7271 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het eerste kanton te Namen.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7272 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het tweede kanton te Namen.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7273 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Neerpelt - Lommel, zetel Lommel.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7274 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Neerpelt - Lommel, zetel Neerpelt.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7275 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Nijvel 1.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7276 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Ninove.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7277 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het eerste kanton te Oostende.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7278 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het tweede kanton te Oostende.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7279 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Kruishoutem.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7280 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7281 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Oudergem.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7282 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, zetel Overijse.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7283 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem, zetel Zaventem.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7284 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Saint-Nicolas.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7285 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Schilde.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7286 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Seneffe.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7287 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Seraing.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7288 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Sint-Gillis.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7289 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Ath-Lessines, zetel Ath.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7290 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Bastogne-Neufch‚teau, zetel Bastogne.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7291 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Beaumont-Chimay- Merbes-le-Ch‚teau, zetel Beaumont.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7292 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, zetel Beauraing.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7293 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Beaumont-Chimay- Merbes-le-Ch‚teau, zetel Chimay.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7294 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  ehandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, zetel Dinant.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7295 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Dour - Colfontaine, zetel Dour.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7296 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Eeklo.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7297 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Gembloux-…ghezťe, zetel …ghezťe.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7298 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Elsene.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7299 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Enghien-Lens, zetel Enghien.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7300 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Behandelingstermijn van rechtszaken - Vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek.
  Verzending vraag 28/2/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007