Schriftelijke vragen van 3-5901 tot 3-6000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-5901 Hermans Margriet (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Internationaal humanitair fonds.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 27/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-5902 Hermans Margriet (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Hiv- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 17/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5903 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vietnam - Adoptieverdrag - Ratificatie - Bevoegdheidsoverschrijding.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5904 Hermans Margriet (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Hiv- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5905 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jongeren - Gehoorschade.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5906 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rookverslaving - Sigaretten - Nicotinegehalte - Chloorgehalte.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 14/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-5907 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandveiligheid - Huishoudtoestellen - Preventie.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5908 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Diefstallen - Huisdieren.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-5909 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Drugspreventie - Speedballing - Combinatie van crack en heroïne.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 6/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
3-5910 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Brandveiligheid - Huishoudtoestellen - Vergelijkend onderzoek.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-5911 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Jongeren - Gehoorschade.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Doorverwijzing vraag 9/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6269
3-5912 Hermans Margriet (VLD) Eerste minister  
  Hiv- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5913 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Juridische tweedelijnsbijstand - Rechtsbijstand - Kosteloosheid.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5914 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Taalgebruik in gerechtszaken - Klachtenbehandeling - Bevoegdheid van de dienst Gerechtelijk Recht van de FOD Justitie.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1934
3-5915 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Vreemdelingen - Tenlasteneming - Terugvordering van kosten.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5916
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5917
3-5916 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingen - Tenlasteneming - Terugvordering van kosten.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5917
3-5917 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Vreemdelingen - Tenlasteneming - Terugvordering van kosten.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 21/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5915
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5916
3-5918 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Arbeidszorgmedewerkers - Statuut - Beschut wonen.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5919 Roelants du Vivier François (MR) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese richtlijnen - Omzetting in intern Belgisch recht.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5920 Roelants du Vivier François (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Misdrijven en moorden - Aangegeven wapens.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5921 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Juridische tweedelijnsbijstand - Rechtsbijstand - Kosteloosheid voor vreemdelingen en asielaanvragers.
  Verzending vraag 22/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 22/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5922 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Erkende erediensten - Boeddhisme - Criteria voor de erkenning.
  Verzending vraag 27/9/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Antwoord 27/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5923 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verzekering rechtsbijstand - Ontwerp van modelcontract - Opmerkingen van de ordes van balies - Stimuli voor de intekening.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 16/2/2007
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 19/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5924 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Bouw - Nieuwe instelling in de provincie Namen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 16/2/2007
  Verzending vraag 16/2/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5925
3-5925 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Gevangenissen - Bouw - Nieuwe instelling in de provincie Namen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5924
3-5926 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Aanvragen voor hulp - Bekendheid van het Fonds bij slachtoffers.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 9/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5927
3-5927 Cheffert Jean-Marie (MR) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - Aanvragen voor hulp - Bekendheid van het Fonds bij slachtoffers.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 23/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5926
3-5928 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Benoeming van parochie-assistenten - Programmawetten van 27 december 2004 en van 11 juli 2005 - Aantal benoemingen - Werkzaamheden van de Commissie belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van erkende erediensten.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5929 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Vuurvaste keramische vezels - Invoer - Statistieken.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5930 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegalen - Onderschepping.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 9/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5931 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Chloor- en ammoniaktransporten per spoor - Statistieken - Veiligheidsmaatregelen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Doorverwijzing vraag 27/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5933
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-6210
3-5932 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Chloor- en ammoniaktransporten per spoor - Statistieken - Veiligheidsmaatregelen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 27/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5933
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-6210
3-5933 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Chloor- en ammoniaktransporten per spoor - Statistieken - Veiligheidsmaatregelen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5932
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-6210
3-5934 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Vuurvaste keramische vezels - Verwerking - Statistieken.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5935 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische ziekenhuizen - Therapeutische projecten in de thuiszorg - Organisatie - Budget.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-5936 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Werk  
  Behandeling van asbest - Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest - Gebruik van Glovebags.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5937 Anseeuw Stéphanie (VLD) Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5938 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5939 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5940 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Antwoord 23/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5941 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 8/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5942 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5943 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 6/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5944 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5945 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5946 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5947 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 28/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5948 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 8/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5949 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Mobiliteit  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5950 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 13/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5951 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Werk  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5952 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 24/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5953 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 31/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5954 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 14/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5955 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Antwoord 19/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5956 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Antwoord 20/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5957
3-5957 Anseeuw Stéphanie (VLD) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Rappel 27/2/2007
  Verzending vraag 27/2/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5955
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5956
3-5958 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jongeren- en kinderpsychiatrie - Psychiatrische thuisbehandeling.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5959 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische patiënten - Thuiszorg.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5960 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ex-psychiatrische patiënten - Beschut wonen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5961 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Zwakke doelgroepen - Chronische psychiatrische patiënten - Tewerkstellingsbeleid.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 20/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5962 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Patiëntenrechten - Psychosociale ondersteuning.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5963 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Uitstel van betaling bij bepaalde rampen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 27/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5964 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Bewijs van goed zedelijk gedrag - Delinquente minderjarigen - Sociale reclassering.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5965 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Neuroleptica - Bijwerkingen.
  Verzending vraag 3/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5966 Delacroix Michel (FN) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vluchtelingen - Vernietiging van het paspoort in de transitzone - Controle en scanning bij vertrek door de luchtvaartmaatschappijen - Boetes.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Antwoord 9/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5967 Delacroix Michel (FN) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) - Financiering - Belgische engagementen.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 19/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-5968 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Geestelijke gezondheidszorg - Grensoverschrijdend gedrag.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5969 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Internet - Domeinnamen - Registratie - Fraude.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Antwoord 17/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5970
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5971
3-5970 Anseeuw Stéphanie (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Internet - Domeinnamen - Registratie - Fraude.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5971
3-5971 Anseeuw Stéphanie (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Internet - Domeinnamen - Registratie - Fraude.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5969
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5970
3-5972 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Belastingaangiften - Ontijdige indiening - Sancties.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5973 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Bedrijfswagens - Evolutie tussen 2000 en 2005.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Antwoord 12/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6105
3-5974 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Voedingsmiddelen - Gezondheidsclaims.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Antwoord 30/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5975
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5976
3-5975 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voedingsmiddelen - Gezondheidsclaims.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5976
3-5976 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Voedingsmiddelen - Gezondheidsclaims.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5974
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5975
3-5977 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Depressies - Zelfdodingen - Vrijwillige en gedwongen opnames van patiënten.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5978 Steverlynck Jan (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lasertherapie - Regelgeving.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5979 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Interministeriële conferentie voor gelijke kansen van vrouwen en mannen - Werkzaamheden in 2005.
  Verzending vraag 6/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Antwoord 15/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5980 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) Eerste minister  
  NAVO-akkoorden - Herziening.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Antwoord 16/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5981
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5982
3-5981 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  NAVO-akkoorden - Herziening.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5982
3-5982 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  NAVO-akkoorden - Herziening.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5980
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5981
3-5983 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Brandbestrijding - Gevangenissen - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5984 De Schamphelaere Mia (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandbestrijding - Gesloten centra - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Antwoord 8/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
3-5985 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Taalgebruik in bestuurszaken - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Jaarverslag van de minister van Buitenlandse Zaken.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 15/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-5986 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Cocaïnegebruik - Onderzoek van stalen uit waterlopen.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 15/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5987 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brandbestrijding - Gesloten afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen - Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5988 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cocaïnegebruik en -verslaving - Opnames in ziekenhuizen.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 21/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5989 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt - Bekendheid bij de burger - Vertrouwenspersonen.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Antwoord 22/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-5990 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Webstek - Taalgebruik.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 9/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-5991 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Belgacom - Verdeling van het werkvolume per gewest en per taalgroep.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Antwoord 16/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-5992 Jansegers Nele (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Antwoord 19/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-5993 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-5994 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financiën  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-5995 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-5996 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 15/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-5997 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-5998 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Antwoord 13/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-5999 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Antwoord 27/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012
3-6000 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt.
  Verzending vraag 12/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 23/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5992
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5993
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5994
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5995
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5996
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5997
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6002
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6003
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6004
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6005
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6012