Schriftelijke vragen van 3-4501 tot 3-4600

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-4501 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gedetineerde geesteszieken.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4502 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Georganiseerde criminaliteit - Overbrenging van gevonniste personen naar het land van herkomst - Overeenkomsten met andere landen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4503 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kamers voor handelsonderzoek - Inzage van de dossiers.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Voorlopig antwoord 13/3/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1659
3-4504 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rituele slachtingen - Offerfeest van 10 januari 2006 - Klachten.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Voorlopig antwoord 14/3/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Antwoord 23/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4505 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Misdaadgeld - Inbeslagname door de Belgische staat.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 29/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4506
3-4506 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Misdaadgeld - Inbeslagname door de Belgische staat.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4505
3-4507 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Raad van State, Arbitragehof en Rekenhof - Aanwezigheid van mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4508
3-4508 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State, Arbitragehof en Rekenhof - Aanwezigheid van mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 23/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4507
3-4509 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Rituele slachtingen - Offerfeest van 10 januari 2006 - Inbeslagname van dieren.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 17/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-4510 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Vakbonden - Subsidies voor opdrachten in het kader van de Copernicushervorming - Discriminatie van de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD).
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 14/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4511
3-4511 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Vakbonden - Subsidies voor opdrachten in het kader van de Copernicushervorming - Discriminatie van de Nationale Unie der Openbare Diensten (NUOD).
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4510
3-4512 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  PolitiŽle criminaliteitsstatistieken - Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit - Cijfers 2005 - Uitsplitsing volgens mannen en vrouwen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4513 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  PolitiŽle criminaliteitsstatistieken - Uitsplitsing volgens mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4514 Vankrunkelsven Patrik (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiehervorming - Brevethoudende officieren van de gemeentelijke politie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Rappel 6/6/2006
  Verzending vraag 7/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-4515 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaarten - Geweigerde pasfoto's.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4516 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische gevangenen in het buitenland - Aanhangige dossiers bij de Belgische ambassades en consulaten.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 3/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4517 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Tijdskrediet en thematische verloven - Gebruik door mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 30/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4518 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Erewacht van de Belgische strijdkrachten - Legeruniformen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 5/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4519 Beke Wouter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Landsverdediging - Nieuwe vacatures.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 6/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4520 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Fregat De Wandelaar - Moderniseringswerken - Verkoop aan Bulgarije.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 5/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4521 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Tamiflu - Verpakkingsuitrusting - Aankoop door het Belgische leger.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 3/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4522
3-4522 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tamiflu - Verpakkingsuitrusting - Aankoop door het Belgische leger.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4521
3-4523 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Kernafval - Fonds op Lange Termijn (FLT) - Financiering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4524 Vankrunkelsven Patrik (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Natuurlijk uranium - Gebruik in Belgische kerncentrales.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4525 Willems Luc (VLD) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen - Toepasselijkheid op onderlinge verzekeringsverenigingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4526 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tijdskrediet en thematische verloven - Gebruik door mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4527 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lokale Commissies voor Ethiek (LCE) - Samenstelling en werking - Samenwerking tussen ziekenhuizen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4528 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gedetineerde geesteszieken.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 26/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-4529 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eerstelijnszorg - Huisartsen - Psychologische begeleiding van patiŽnten.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 26/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4530 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  KankerpatiŽnten - Betaalbaarheid van de behandelingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 31/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4531 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jongeren- en kinderpsychiatrie - Psychiatrische thuisbehandeling.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-4532 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Milieuvriendelijke bedrijfswagens - Aangepaste sociale bijdragen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4533 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  AIDS en HIV - Kennis bij de jongeren - Werkgroep AIDS.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 21/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4534 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rode Kruis - FinanciŽle problemen - Verschillen tussen de Franstalige en de Vlaamse vleugel.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4535 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rode Kruis - Sluiting van plasmacentra.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 19/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4536 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenvoorschriften - Overdracht van gegevens - Responsabilisering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 7/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-4537 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Werkachterstand.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4538 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen zonder generisch alternatief - Prijsverhogingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4539 Willems Luc (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rituele slachtingen - Offerfeest van 10 januari 2006 - Inbeslagname van dieren.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 6/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-4540 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Zelfstandigen - Aansluiting bij sociale verzekeringsfondsen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4541 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - "Official Development Assistance" (ODA) - "Development Assistant Committee" (DAC) - Begrotingen 2005 en 2006.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 29/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4542 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Vrijwillige dienst.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 29/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4543 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Selor - Examenjury's - Aanwezigheid van mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 5/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4544 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  POD Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling van vreemdelingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4545 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Charter "burger zijn in BelgiŽ".
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Antwoord 17/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-4546 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Project "scholen voor democratie" - Selectie van de scholen - Literatuurkoffer.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4547 Beke Wouter (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Sociaal stookoliefonds - Overlegging van facturen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4548 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Tijdskrediet en thematische verloven - Gebruik door mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Rappel 24/4/2006
  Verzending vraag 24/4/2006
  Antwoord 24/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4549 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Organen voor sociaal overleg - Nationale Arbeidsraad en Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Cijfers 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4550 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Werkachterstand.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 1/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4551 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Werk  
  Callcenters - Oprichting van een apart paritair comitť.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 7/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4552 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Dienstencheques - Kostprijs voor niet-belastingplichtigen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 24/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4553 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Dienstencheques - Facturatie aan ondernemingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 27/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4554 Beke Wouter (CD&V) minister van Werk  
  Dienstencheques - Combinatie van thuishulp en oppasdienst.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 9/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4555 Vandenhove Ludwig (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Intersectorale sociale programmatie 2003-2004 - Uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4556 Van de Casteele Annemie (VLD) staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Buitenschoolse kinderopvang - Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) - Verdeelsleutel.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6954
3-4557 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Postkantoren - Toegankelijkheid.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Rappel 29/9/2006
  Verzending vraag 29/9/2006
  Rappel 6/11/2006
  Verzending vraag 6/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 18/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2290
3-4558 Beke Wouter (CD&V) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Toegankelijkheid voor reizigers met beperkte mobiliteit en rolstoelgebruikers.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 4/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-4559 Brotcorne Christian (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Personeel van griffies en parketten - Benoemingscriteria - Artikel 286bis van het Gerechtelijk Wetboek.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 4/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4560 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Militairen - Detachering naar politiezones.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 27/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4561
3-4561 Mahoux Philippe (PS) minister van Landsverdediging  
  Militairen - Detachering naar politiezones.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 28/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4560
3-4562 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheid - Gecertificeerde opleiding - Valorisatie van de diploma's van een derde universitaire studiecyclus.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-4563 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO) - Gecertificeerde opleiding - Vormen van de evaluatietest.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 29/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4564 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gecertificeerde opleidingen voor vakrichtingen van niveau A - Publicatie van de lijst van de gecertificeerde opleidingen - Reglementaire akte - Raadpleging van de Raad van State.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-4565 Brotcorne Christian (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Federale overheid - Sociale diensten van de FOD's - Individuele hulp voor ambtenaren in moeilijkheden - Bedrag.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4566 Brotcorne Christian (cdH) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Rustpensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoot - Rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist - Cumulatie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 5/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4567 Hermans Margriet (VLD) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dierenmishandeling - Achterlating van dieren - Veroordelingen - Cijfers 2002, 2003, 2004 en 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Voorlopig antwoord 15/3/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Rappel 7/2/2007
  Verzending vraag 7/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Rappel 11/4/2007
  Verzending vraag 11/4/2007
3-4568 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Huurwoningen - Krakers - Uitzettingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Voorlopig antwoord 24/7/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-72 1/8/2007
3-4569 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkopen via internet - Grensoverschrijdende oplichting.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Voorlopig antwoord 17/3/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Antwoord 30/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4571
3-4570 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Verkopen via internet - Grensoverschrijdende oplichting.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 6/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4571
3-4571 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkopen via internet - Grensoverschrijdende oplichting.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 14/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4569
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4570
3-4572 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rijden onder invloed - Drugsgebruik.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 29/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Aanvullend antwoord 5/10/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4573
3-4573 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijden onder invloed - Drugsgebruik.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4572
3-4574 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Flitspalen - Opzettelijke beschadiging - Vervolgingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Voorlopig antwoord 21/3/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Antwoord 19/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4575
3-4575 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Flitspalen - Opzettelijke beschadiging - Vervolgingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4574
3-4576 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fiscale maximumfactuur - Terugbetalingen - InkomenscategorieŽn.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 3/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-4577 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Lokale politie - Lonen in 2001 - Loonfiches.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 5/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4578 Willems Luc (VLD) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED) - In beslag genomen bestanddelen van criminele vermogens - Verkoop.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 10/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-4579 Van de Casteele Annemie (VLD) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Kosteloze gezondheidszorg - Uitgaven sinds 2000.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-4580 Beke Wouter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 6/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4583
3-4581 Beke Wouter (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 25/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4583
3-4582 Beke Wouter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 12/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4583
3-4583 Beke Wouter (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 21/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4582
3-4584 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Afvaltransporten - Controles - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4586
3-4585 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Afvaltransporten - Controles - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 26/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4586
3-4586 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Afvaltransporten - Controles - Verschillen tussen Vlaanderen en WalloniŽ.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4585
3-4587 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemotoriseerde skateboards - Inbeslagnames - Reglementering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 15/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4588
3-4588 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Mobiliteit  
  Gemotoriseerde skateboards - Inbeslagnames - Reglementering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 27/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4587
3-4589 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rwanda - Democratiseringsproces - Werking van het gerechtelijke apparaat.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 2/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
3-4590 De Schamphelaere Mia (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Veiligheid en gezondheid bij de arbeid - Conventie C155 van de Internationale Arbeidsorganisatie - Ratificatie.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 24/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
3-4593 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Leger - Vliegoefeningen - Risico's voor de bevolking.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 31/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
3-4594 De Roeck Jacinta (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Drugsbeleid - InterministeriŽle conferentie - Algemene Cel drugsbeleid.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 11/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
3-4595 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hypofyseaandoeningen - Erkenning - Terugbetalingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 4/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4596 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Parenterale voeding - Immunoglobuline - Terugbetalingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 17/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4597 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelenvoorschriften - Overdracht van gegevens - Responsabilisering.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 4/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
3-4598 Van de Casteele Annemie (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddelen - Grootte van de verpakkingen.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 11/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4599 Hermans Margriet (VLD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dierenmishandeling - Cijfers 2002, 2003, 2004 en 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-64 11/4/2006
  Antwoord 20/4/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4601
3-4600 Hermans Margriet (VLD) minister van Middenstand en Landbouw  
  Dierenmishandeling - Cijfers 2002, 2003, 2004 en 2005.
  Verzending vraag 3/3/2006
  Antwoord 22/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-63 28/3/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4599
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-4601